Zboží 1 / 15

Calcii carbonici 0,5 tbl 50x0,5mg

Kód: 8595112600023 SÚKL: 0089775
Skladem: ANO
Výrobce: Glenmark
Skladem Skladem
Tablety umožňují doplnit sníženou hladinu vápníku v organismu. Vápník má význam pro stavbu kostí a pro udržení funkce buněčných membrán, nervů a svalů. Podávání vyšších dávek má léčebné účinky.
Cena s DPH: 77 Kč


Porovnat Listmania Přání Dárky
Calcii carbonici 0,5 tbl 50x0,5mg

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Calcii carbonici 0,5 tbl Medicamenta
tablety
(Calcii carbonas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
  1. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  2. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  3. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Calcii carbonici 0,5 tbl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl užívat
3. Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Calcii carbonici 0,5 tbl uchovávat
6. Další informace


1. CO JE CALCII CARBONICI 0,5 TBL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Calcii carbonici 0,5 tbl je kalciový přípravek – doplňuje hladinu vápníku v organismu. Používá se k prevenci i léčbě hypokalcémie (nedostatku vápníku) při jeho nedostačujícím přívodu při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení zlomenin a u starších osob jejich prevence (podávat s vitaminem D), eliminace traumat, dlouhodobá léčba kortikoidy, poruchy vápníkového metabolismu, alergické choroby vzniklé zejména v důsledku vrozené dispozice, jako např. atopický ekzém, tetanie – tj. zvýšená nervosvalová dráždivost (křeče), křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), řídnutí kostí (osteoporóza), alergické otoky hrtanu a hltanu, chronická zánětlivá onemocnění, různé kožní choroby (dermatózy).
Přípravek mohou užívat dospělí, děti i mladiství.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CALCII CARBONICI 0,5 TBL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl.
  1. jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v organismu (hyperkalcémii),
  2. jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností,
  3. jestliže máte ledvinové nebo žlučové kameny.

Zvláštní opatrnosti při použití Calcii carbonici 0,5 tbl je zapotřebí

Pacienti s achlorhydrií (nepřítomností kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě, bývá spojena s vleklým zánětem žaludku) by měli přípravek užívat mezi jídlem.
Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly vápníku v krvi a v močí.
Bez porady s lékařem neužívejte žádné přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Perorální podávání vápníku (podání ústy) snižuje vstřebávání některých antibiotik, zejména tetracyklinu a vitamínů rozpustných v tucích (např. vitamin A a D). Při současném podávání těchto přípravků musíte zachovat tříhodinový odstup.
Vápník zesiluje účinek srdečních glykosidů např. digoxinu.
Neužívejte společně s preparáty fluoru, zejména fluoridem sodným.
Vstřebávání vápníku z trávicí soustavy snižuje kyselina šťavelová, fytová a soli draslíku a sodíku.

Užívání přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl s jídlem a pitím
Tablety užívejte po jídle a zapijte dostatečným množstvím tekutiny, polykají se celé nebo rozdělené.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat na základě doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Důležité informace o některých složkách přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.3. JAK SE PŘÍPRAVEK CALCII CARBONICI 0,5 TBL UŽÍVÁ
Obvyklá dávka přípravku je pro dospělé 2 – 4 tablety denně při preventivním podávání, při léčebném lze dávkování zvýšit podle doporučení lékaře.
Dětem se podává 1/2 – 1 tableta denně.
Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dětem) současně další přípravky obsahující minerály.
Tablety se polykají celé nebo rozdělené a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Preventivně bez doporučení lékaře se tablety užívají 7 – 10 dnů, pak je vhodné poradit se s lékařem o další léčbě.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl, než jste měl(a)

Předávkování přípravkem může způsobit příznaky jako jsou pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha nebo zácpa. Pokud máte podezření na předávkování, vyhledejte ihned svého lékaře.Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou vyskytnout potíže jako zácpa, při dlouhodobém podávání vysokých dávek existuje možnost poškození ledvin. Při nadměrných dlouhodobých dávkách podávaných během těhotenství hrozí hyperkalcémie plodu
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CALCII CARBONICI 0,5 TBL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě 10 až 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl obsahuje

  1. Léčivou látkou je calcii carbonas (uhličitan vápenatý) 0,5 g v 1 tabletě
  2. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, pšeničný škrob, želatina, mastek, magnesium-stearát

Jak přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, o průměru asi 13 mm, v blistrech po 10 tabletách. Balení obsahuje 50 nebo 100 tablet (5 nebo 10 blistrů) v krabičce.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: Medicamenta a.s., Bělohorská 39, 169 00 Praha 6, ČR
Tel.: +420 234 714 340
Fax: +420 234 714 360
e-mail: info@medicamenta.cz

Výrobce: Medicamenta a.s., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, ČR
Tel.: +420 465 457 218
Fax: +420 165 457 457
e-mail: vyroby@medicamenta.cz

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Medicamenta a.s.
Fibichova 143
566 17 Vysoké Mýto
Tel: +420 465 457 218
e-mail: vyroby@medicamenta.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 1.10.2008.

Podrobné informacie o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz

Značky
Specifikace
Množství (g/ml/ks) 50
Věk Děti
Druh Tablety
Použití (indikace) Kosti, Klouby, Těhotenství, Křeče
Složení Vápník
Facebook Komentáře
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

Hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:

Najdete nás na
Facebook   Google+ 

Kontakty: Lékárna Dinarin, Opavská 6201/1a, Ostrava - Poruba, 708 00, tel: 591 141 935