Divigel 0.1% drm gel 28x1gm

Kód: 1184523 SÚKL: 0044709
Skladem: ANO
Výrobce: Orion
Skladem Skladem
Divigel je hormonální přípravek ve formě gelu, který obsahuje léčivou látku estradiol. Divigel je určen k léčbě příznaků provázejících klimakterium (tzv. přechod), k hormonální substituční terapii např. po chirurgickém odstranění vaječníků.

Pouze na lékařský předpis.

Porovnat Listmania Přání Dárky
Divigel 0.1% drm gel 28x1gm

Divigel 0.1% drm gel 28x1gm(Estradiolum)
gel

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1.Co je DIVIGEL a k čemu se užívá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DIVIGEL užívat
3.Jak se DIVIGEL užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Uchovávání přípravku DIVIGEL
6.Další informace

1. CO JE DIVIGEL A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Divigel je hormonální přípravek ve formě gelu, který obsahuje léčivou látku estradiol. Estradiol je přirozený ženský hormon, který je normálně vytvářen ve Vašem těle vaječníky, a patří mezi tzv. estrogeny. Je nezbytný pro normální sexuální vývoj ženy a pro regulaci menstruačního cyklu. V průběhu života, obvykle mezi 45. a 55. rokem, dochází ke snížení tvorby estrogenů - toto období bývá nazýváno klimakterium. Jestliže jsou vaječníky odstraněny chirurgicky, dojde ke snížení tvorby velmi náhle. Toto snížení může mít za následek nepříjemné příznaky jako noční pocení, návaly horka, poruchy spánku a podrážděnost. Úbytek estrogenů má také často za následek ztenčení a vysoušení poševní stěny, což způsobuje bolestivost při pohlavním styku a může také vést k častějším infekcím. Někdy také nastávají problémy s močením. Všechny tyto potíže mohou být často zmírněny podáváním léků obsahujících estrogeny. Většinou pak trvá pouze několik dnů až týdnů než poznáte zlepšení Vašeho stavu.
Dalším z příznivých vlivů estrogenů je to, že mohou zastavit ztráty kostní hmoty, ke kterým dochází u velkého množství žen v klimakteriu a po menopauze.

Divigel je určen k léčbě příznaků provázejících klimakterium (tzv. přechod), k hormonální substituční terapii (HST) např. po chirurgickém odstranění vaječníků.
Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná, Divigel může být použit také k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti.
Přípravek je určen pouze pro použití u žen po přechodu (menopauze) a nepoužívá se jako antikoncepce.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DIVIGEL UŽÍVAT
Neužívejte Divigel, pokud máte nebo jste měla jakýkoliv z následujících stavů
  • nádor prsu;
  • jiné nádorové onemocnění spojené s hormony, např. nádor endometria (děložní stěny);
  • neobvyklé vaginální krvácení, které nebylo vyšetřeno lékařem;
  • neléčený nárůst endometria;
  • dřívější nebo současná žilní trombóza na noze nebo na jiném místě (např. hluboká žilní trombóza nebo plicní embolie);
  • aktivní nebo v nedávné minulosti prodělaná arteriální trombóza (např. angina pectoris, infarkt);
  • akutní onemocnění jater (nebo máte onemocnění jater v anamnéze, a výsledky Vašich jaterních testů se dosud nevrátily k normálním hodnotám);
  • alergie na jakoukoliv ze složek přípravku Divigel (viz výše uvedené údaje);
  • porfyrie.
Máte-li jakékoliv pochybnosti, obraťte se laskavě na svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat přípravek Divigel.

Upozornění pro užívání hormonální substituční terapie

Zdravotní prohlídka / sledování
Ženy, které dlouhodobě užívají hormonální substituční terapii (HST), by měly pravidelně absolvovat u svého lékaře gynekologické vyšetření včetně vyšetření prsů.

Stavy, vyžadující kontrolu v průběhu HST
Váš lékař bude vyžadovat častější vyšetření a testy, jestliže trpíte nebo jste v předešlé době prodělala určitá onemocnění nebo stavy. Některá z nich se mohou při užívání HST zhoršit nebo vrátit. Informujte svého lékaře, jestliže v současnosti trpíte kterýmkoliv z následujících stavů:
  • děložní fibroid;
  • endometrióza;
  • anamnéza nebo rizikové faktory krevních sraženin (např. dřívější trombóza, nadváha);
  • nádor prsu nebo rizikové faktory estrogen dependentních tumorů (např. blízké příbuzné měly karcinom prsu);
  • vysoký krevní tlak;
  • nemoci jater (např. jaterní adenom);
  • cukrovka;
  • žlučníkové kameny;
  • migréna nebo silné bolesti hlavy;
  • systémový lupus erytrematodes;
  • anamnéza abnormálního zbytnění děložní stěny (hyperplazie endometria);
  • epilepsie;
  • astma;
  • otoskleróza (ztráta sluchu z důvodu nadměrného růstu kosti vnitřního ucha).

Stavy vyžadující přerušení léčby HST
Existuje také řada situací, za kterých budete muset ukončit léčbu HST. Jestliže se u Vás v průběhu léčby Divigelem projeví jakýkoliv z následujících stavů, konzultujte se svým lékařem přerušení léčby Divigelem:
  • žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí;
  • závažné zvýšení krevního tlaku;
  • nový nápor silných bolestí hlavy podobných migréně;
  • těhotenství.
Jiná rizika spojená s HST

Abnormální zbytnění děložní stěny
Riziko abnormálního zbytnění děložní stěny a karcinomu endometria se zvyšuje, je-li samotný estrogen podáván dlouhodobě. Z tohoto důvodu by léčba Divigelem měla být kombinována s lékařem stanovenou dávkou progesteronu po dobu alespoň 12-14 dnů.
U některých žen se může v průběhu počátečních měsíců léčby vyskytnout nepravidelné krvácení a špinění. Vytrvalé a dlouhotrvající krvácení během užívání HST může být výjimečně příznakem abnormálního zbytnění děložní stěny nebo to může znamenat, že léčba není pro Vás nejvhodnější. Pokud krvácení přetrvává, kontaktujte svého lékaře. Také se poraďte se svým lékařem v případě, že se neplánované krvácení nebo špinění objeví po určité době užívání Divigelu nebo krvácení pokračuje i poté co jste ukončila léčbu Divigelem.

Nádorové onemocnění prsu
Epidemiologické studie prokázaly zvýšené riziko nádorového onemocnění prsu diagnostikované u žen, užívajících několik let estrogeny, estrogen / progesteronovou kombinaci nebo tibolon jako HST.
U všech jmenovaných typů HST je zvýšené riziko zjevné až po několika letech užívání a zvyšuje se s délkou užívání ale v průběhu pěti let po vysazení léčby prakticky mizí. Ženy užívající estrogen / progesteronovou kombinaci HST měly vyšší riziko ve srovnání se ženami užívajícími samotný estrogen.
Znepokojuje-li Vás nádorové onemocnění prsu, proberte rizika ve srovnání s příznivými účinky léčby HST s vašim lékařem. Kontaktujte vašeho lékaře rovněž v případě, že zjistíte jakékoliv změny ve vašich prsou.

Trombóza (krevní sraženiny)
HST může zvýšit riziko vzniku trombózy, zejména jestliže se u Vás nebo ve vašem blízkém příbuzenstvu někdy toto onemocnění objevilo. Poslední studie zjistily dvoj- až trojnásobně vyšší riziko trombózy u žen užívajících HST ve srovnání s těmi, které HST neužívají. Odhaduje se, že u žen, které neužívají HST se trombóza v 5letém období vyskytne u 3 žen z 1000 ve věku 50-59 let a u 8 žen z 1000 ve věku 60-69 let.
U žen užívajících HST bude množství dalších případů trombózy v 5letém období mezi 2 a 6 (nejlepší odhad jsou 4) z 1000 žen ve věku 50-59 let a mezi 5 a 15 (nejlepší odhad je 9) z 1000 žen ve věku 60-69 let. Riziko vzniku trombózy je vyšší v období prvního roku léčby.
Jestliže se u Vás nebo ve vašem blízkém příbuzenstvu vyskytla trombóza nebo máte-li nadváhu, poraďte se před zahájením léčby s Vašim lékařem. Máte-li příznaky, jež by mohly být příznaky trombózy, například náhlé bolesti a otoky nohou, náhlá bolest v hrudi nebo zkrácený dech, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Riziko vzniku trombózy se může přechodně zvýšit delší imobilizací způsobenou nehodou, nemocí nebo jinými vlivy a užívání HST bude muset být vysazeno. Čeká-li Vás operace, která by mohla způsobit Vaši imobilitu, např. určitou dobu nebudete moci chodit, informujte o tom vašeho lékaře, jelikož bude potřeba zastavit užívání Divigelu, a to nejlépe 4-6 týdnů před touto operací. Více informací Vám podá Váš lékař.

Koronární cévní onemocnění
Studie prokázaly, že některé produkty HST (obsahující konjugované estrogeny a MPA), nechrání před nemocemi srdce a mohou přivodit náhodné onemocnění srdce pravděpodobněji v prvním roce jejich užívání a nemají žádný následný prospěch. U jiných typů HST (jako je Divigel) jsou k dispozici pouze omezená data a tudíž není jasné, zda lze tato zjištění rozšířit i na jiné produkty HST.
Máte-li záchvaty bolesti na hrudi, které mohou souviset s námahou, případně doprovázené pocením, dušnost nebo závratě, měla byste přestat užívat HST a urychleně vyhledat lékařské ošetření.

Mrtvice
Poslední výzkumy (studie WHI) naznačují, že jeden typ HST (konjugované estrogeny a MPA) může zvýšit riziko ischemických příhod. V průměru se předpokládá, že záchvat mrtvice, který se vyskytne u žen ve věku 50-59 let, které HST neužívají, postihne 3 ženy z 1000 v kterémkoliv 5letém období a příslušná hodnota se u žen ve věku 60-69 let odhaduje na 11 z 1000. U žen, které užívají HST bude množství dalších případů ischemických příhod v období 5 let mezi 0 a 3 (nejlepší odhad je 1) z 1000 žen ve věku 50-59 let a mezi 1 a 9 (nejlepší odhad jsou 4) z 1000 žen ve věku 60-69 let. Není známo, zda lze zvýšené riziko rozšířit i na ostatní HST produkty (jako je Divigel).
Máte-li neobvyklé bolesti hlavy podobné migréně, mdloby nebo pocity slabosti v končetinách, měla byste přestat užívat HST a urychleně vyhledat lékařské ošetření.

Nádorové onemocnění vaječníku
Užívání pouze estrogenových produktů HST po dobu 5-10 let může nepatrně zvýšit riziko vzniku tohoto ojedinělého ale vážného nádorového onemocnění. Vliv dlouhodobého užívání kombinované HST na vaječníky není dosud známý.
Máte-li otoky a bolesti v břišní oblasti, trpíte ztrátou hmotnosti nebo abnormálním vaginálním krvácením, které může souviset s otokem břicha, měla byste navštívit vašeho lékaře.

Jiné stavy
HST může mít vliv na výsledky některých laboratorních testů (jako jsou testy funkce štítné žlázy a jaterní testy). Máte-li podstoupit nějaké laboratorní testy, informujte vašeho lékaře, že užíváte Divigel.
Informujte vašeho lékaře, víte-li, že máte vysoké hodnoty triglyceridů. U žen užívajících estrogen byly zaznamenány ojedinělé případy nárůstu hodnot triglyceridů, které mohou vést k pankreatitidě.
Studie WHI naznačila nepatrný nárůst rizika možné demence u žen, které zahájily užívání kombinované HST později než ve věku 65 let. Není známo, zda lze tato zjištění aplikovat na mladší ženy postmenopauzálního věku nebo na jiné HST produkty.

Těhotenství a kojení
Divigel by neměl být používán v průběhu těhotenství a kojení. Jestliže se domníváte, že jste těhotná, zastavte užívání Divigelu a kontaktujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Určité léky, užívané současně s přípravkem Divigel, mohou snížit jeho účinek. Jsou to antiepileptika (např. fenobarbituráty, fenytoin, carbamazepin), antiinfektiva (např. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz) a léky na HIV (nelfnavir a ritonavir).
Také bylinné preparáty obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) mohou snížit účinek přípravku Divigel.
Budete-li potřebovat další informace o souběžném užívání léků, obraťte se na svého lékárníka.

3. JAK SE DIVIGEL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování vždy určí lékař. Obvyklá dávka přípravku se většinou pohybuje od 0,5 do 1,5 g gelu denně. Obvykle se začíná dávkou 1 g denně. Tato dávka může být v závislosti na Vaší reakci na léčbu po poradě s lékařem snížena nebo zvýšena. Předepsané množství natírejte jednou denně nejlépe ráno nebo večer v pravidelnou dobu na čistou kůži dolní části trupu nebo střídavě na stehna a rozetřete v oblasti přibližně jedné až dvou dlaní. Místa střídejte, předejdete tak případnému podráždění kůže. Divigel se nesmí nanášet na prsa, tvář, podrážděnou kůži, na sliznice a do poševní oblasti. Gel zaschne do několika minut po nanesení a první hodinu se místo nesmí mýt. Po aplikaci gelu si umyjte ruce a vyvarujte se kontaktu gelu s očima.
Váš lékař určí, zda budete užívat Divigel kontinuálně, tj. bez přestávky nebo cyklicky - vždy po 3 týdnech léčby následuje 1 týden bez užívání.
Pokud nejste po operaci dělohy a jejím chirurgickém odstranění, lékař Vám pravděpodobně předepíše ještě další přípravek, tzv. progestin. Ten je určen k ochraně děložní sliznice a budete jej užívat 10-12 dní v měsíci a vždy po skončení jeho užívání dojde ke krvácení z rodidel.
Označte si na vnějším obalu den a datum, kdy jste začala používat přípravek Divigel 0,1%.
V případě potřeby poté můžete zkontrolovat, že jste užila Vaši denní dávku.
Ženy, které dlouhodobě užívají hormonální přípravky, by měly pravidelně absolvovat u svého lékaře gynekologické vyšetření včetně vyšetření prsů. V případě delšího nebo neočekávaného krvácení v průběhu léčby jsou potřebné další prohlídky.

Jestliže jste užila více DIVIGELU, než jste měla
Přípravek je dobře snášen i ve vysokých dávkách, může však dojít k zesílení nežádoucích účinků. Vyšší dávky estrogenu mohou způsobit citlivost prsou, nadýmání, pocit úzkosti a podrážděnost.
V případě předávkování nebo náhodného užití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít DIVIGEL
V případě zapomenutí dávky ji naneste co nejdříve je to možné, nejpozději však do 12 hodin. Jestliže uplynulo více než 12 hodin, dávku vynechte. Vynechaná dávka může vést k nepravidelnému krvácení z rodidel.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i DIVIGEL nežádoucí účinky. Divigel je obvykle dobře snášen, ale zejména v počátcích léčby se mohou vyskytnout některé nežádoucí účinky. Mezi občasné nežádoucí účinky patří napětí a zvýšená citlivost prsů, bolest hlavy, otoky, zvýšení tělesné hmotnosti, nepravidelné krvácení z rodidel. Méně často se mohou objevit migrény, časté změny nálady, nevolnost, zvracení, křeče v břiše, vysoký krevní tlak. Velmi zřídka může dojít k podráždění pokožky po nanesení gelu, k zánětu křečových žil, ke žloutence.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Nádorové onemocnění prsu
Na základě studií provedených v poslední době se celkové riziko nádorového onemocnění prsu zvyšuje s délkou užívání HST a to u žen, které užívají nebo nedávno ukončily užívání HST.
Několik epidemiologických studií při použití kombinované estrogen-progesteronové HST zaznamenalo celkově vyšší riziko rakoviny prsu než u estrogenů samotných.
Studie Milion Women Study (MWS) udává, že v porovnání se ženami, které HST nikdy neužívaly, je užívání různých typů kombinované estrogen-progesteronové HST spojováno s vyšším rizikem rakoviny prsu než užívání samotných estrogenů.
Podle MWS a na základě známého průměrného výskytu rakoviny prsu v rozvinutých zemích, se odhaduje, že:
  • U žen ve věku 50-64 let, které neužívají HST se předpokládá diagnóza rakoviny prsu u asi 32 z 1000.
  • Z 1000 žen, které užívají nebo užívaly kombinovanou estrogen-progesteronovou HST bude množství dalších případů následující:
    • mezi 5 a 7 (nejlepší odhad je 6) v 5letém období užívání;
    • mezi 18 a 20 (nejlepší odhad je 19) v 10letém období užívání.
Studie WHI udává zvýšené riziko rakoviny prsu po 5,6 letech užívání kombinované estrogen-progesteronové HST (CEE+MPA) u všech uživatelek ve srovnání s těmi, které HST neužívají.
Studie WHI odhaduje, že u žen ve věku 50-79 let, které užívají kombinovanou estrogen-progesteronovou HST (CEE+MPA) po dobu 5,6 let, bude diagnostikovaných 8 dalších případů rakoviny prsu na 10000 pacientoroků. Podle výpočtů z údajů studie se odhaduje, že v období 5 let sledování:
  • Asi u 16 žen z 1000, které neužívají HST bude diagnostikována rakovina prsu.
  • Počet dalších případů rakoviny prsu by byl mezi 0 a 9 (nejlepší odhad 4) z 1000 žen, které užívají kombinovanou estrogen-progesteronovou HST (CEE+MPA).
Množství dalších případů nádorového onemocnění prsu u žen, které užívají HST je zhruba stejné pro ženy, které začaly s HST bez ohledu na věk, kdy zahájily užívání (ve věku mezi 45-65 lety).

Nádor endometria
U žen s neporušenou dělohou se riziko abnormálního zbytnění děložní stěny a nádoru endometria zvyšuje s délkou užívání samotných estrogenů. Podle údajů z epidemiologických studií nejlepší odhad rizika diagnostikovaného nádoru endometria u žen ve věku 50-65 let, které neužívají HST je asi 5 žen z 1000. V závislosti na délce trvání léčby a na dávkách estrogenů je udávané riziko nádoru endometria u žen užívajících samotný estrogen 2-12-násobně vyšší ve srovnání s těmi, které je neužívají. Přidáním progesteronu k pouze estrogenové léčbě se toto riziko výrazně snižuje.
Další nežádoucí účinky, které byly uvedeny v souvislosti s estrogen / progesteronovou léčbou:
  • Benigní a maligní estrogen-dependentní nádory.
  • Žilní tromboembolismus, např.hluboká žilní trombóza na nohou a v oblasti pánve a plicní embolie mají větší frekvenci u žen s HST než u žen, které HST nikdy neužívaly.
  • Infarkt myokardu a mrtvice.
  • Onemocnění žlučníku.
  • Kožní a podkožní projevy: chloazma, multiformní erytém, erythema nodosum, vaskulární purpura.
  • Možná demence.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU DIVIGEL
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE
Složení
Léčivou látkou je:
V balení 0,5 g: estradiolum hemihydricum 0,517 mg (odpovídá estradiolum 0,50 mg).
V balení 1 g: estradiolum hemihydricum 1,033 mg (odpovídá estradiolum 1,0 mg).
Pomocné látky jsou karbomer 974P, trolamin, propylenglykol, ethanol 96%, čištěná voda.

Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
FINSKO

Výrobce
Orion Corporation
Tengströmnikatu 8
FIN- 20360 Turku
FINSKO

Velikost balení
28 x 0,5 g, 91 x 0,5 g, 28 x 1 g, 91 x 1 g.
Přípravek je jemný opalizující gel, dodáván v sáčcích z vrstvené fólie s jednotlivou dávkou (pro balení 0,5 g zlaté, pro balení 1 g stříbrné).

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.7.2010.
Specifikace
Druh Gel
Léková skupina Hormonální léky pro ženy
Množství (g/ml/ks) 28
Použití (indikace) Klimakterium
Složení Čištěná voda
Věk Ženy v menopauze
Soubory
Facebook Komentáře
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

Hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:

Najdete nás na
Facebook   Google+ 

Kontakty: Lékárna Dinarin, Opavská 6201/1a, Ostrava - Poruba, 708 00, tel: 591 141 935