Dostinex 8x,0,5mg

Dostinex 8x,0,5mg

Kód: 8594036500266 SÚKL: 0025273
Skladem: ANO
Výrobce: Pfizer
Skladem Skladem
Lék DOSTINEX se užívá k zabránění, resp. zástavě tvorby mléka (za předpokladu započetí tvorby mléka), k léčbě poruch způsobených zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie) jako je např. vynechání či nepravidelnost menstruace, anovulace.

Pouze na lékařský předpis.

Porovnat Listmania Přání Dárky
Dostinex 8x,0,5mg

DOSTINEX


1. Co je lék DOSTINEX a k čemu se používá

Přípravek DOSTINEX se užívá k zabránění, resp. zástavě tvorby mléka (za předpokladu započetí tvorby mléka), k léčbě poruch způsobených zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie) jako je např. vynechání či nepravidelnost menstruace, anovulace, galaktorea (samovolné odtékání mléka i mimo kojení). Dále je indikován u pacientů se speciálními typy adenomů podvěsku mozkového.

Kabergolin snižuje hladinu prolaktinu, hormonu, který se podílí na řízení tvorby mléka a některých funkcí pohlavních orgánů. Po užití ústy se DOSTINEX rychle vstřebává v zažívacím ústrojí. Příjem potravy neovlivňuje vstřebávání ani rozdělování látky v těle.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOSTINEX užívat

Během prvních dnů užívání přípravku DOSTINEX může přípravek nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.).

Během léčby buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla nebo obsluhujete-li stroje. Zaznamenáte-li přílišnou ospalost nebo stavy náhlého spánku, zdržte se řízení a obsluhy strojů a kontaktujte svého lékaře.

Dříve než začnete užívat přípravek DOSTINEX, je důležité říci lékaři, že trpíte, nebo jste v minulosti trpěl/a:
  • poruchou kardiovaskulárního systému,
  • Raynaudovým syndromem,
  • ledvinovou nedostatečností,
  • vředovou chorobou,
  • závažnými projevy krvácení v anamnéze nebo krvácením ze zažívacího traktu,
  • psychotickými změnami nebo mentálním onemocněním,
  • zvýšeným krevním tlakem (užíváte léky snižující krevní tlak),
  • respiračními nebo srdečními poruchami
  • přecitlivělostí na kabergolin, jiný námelový alkaloid, nebo kteroukoliv složku přípravku

V případě těhotenství, hodláte-li kojit nebo pokračovat v kojení, lék neužívejte. Užíváte-li DOSTINEX k zabránění nebo potlačení laktace a léčba nebyla úspěšná, vyvarujte se kojení a kontaktujte svého lékaře. Dříve, než začnete užívat DOSTINEX je třeba vyloučit těhotenství, nebo při riziku otěhotnění užívejte mechanickou antikoncepci v průběhu léčby. Otěhotníte-li při užívání léku, přerušte léčbu a vyhledejte lékaře. Pokud se DOSTINEX podává dlouhodobě, je doporučeno pravidelné gynekologické vyšetření včetně cervikální a endometriální cytologie.

Při užívání přípravku DOSTINEX a přetrvávajícím vynechávání menstruace si musíte nechat každé 4 týdny provést těhotenský test.

Kontraindikace
DOSTINEX se nesmí užívat při přecitlivělosti na kabergolin a i na jiné námelové alkaloidy nebo kteroukoliv složku přípravku. DOSTINEX by neměli užívat nemocní s jaterním selháváním a ženy s těhotenskou toxemií. Přípravek by se neměl současně používat s antipsychotickou léčbou a neměl by být užíván ženami s anamnézou psychózy v šestinedělí.

Zda je použití přípravku DOSTINEX bezpečné a účinné u jedinců mladších 16 let nebylo dosud zjišťováno.

Interakce
Současné užívání jiných léků (zejména námelových alkaloidů, hypotenziv, psychotropních a makrolidových antibiotik např. erythromycinu) může ovlivnit účinek a snášenlivost přípravku DOSTINEX.


3. Jak se lék DOSTINEX užívá

DOSTINEX je určen pro užití ústy, pokud možno zároveň s jídlem.

K zabránění tvorby mléka se DOSTINEX podává v jediné dávce 1 mg (2 tablety) během prvního dne po porodu.
K přerušení tvorby mléka se užívá DOSTINEX po 2 dny, každých 12 hodin půl tablety (0,25 mg). Tento způsob zajišťuje lepší snášenlivost, snižuje vznik nežádoucích účinků, zejména poklesu krevního tlaku.
K léčbě hyperprolaktinemie se DOSTINEX zpravidla užívá jednou až dvakrát týdně (např. pondělí nebo pondělí a čtvrtek). Počáteční dávka je obvykle nízká 0,25 mg - 0,5 mg (polovina tablety až jedna tableta) týdně. Ošetřující lékař ji pak dále zvyšuje (obvykle v měsíčním intervalu po 0,5 mg) podle léčebné odpovědi a snášenlivosti. K ověření odpovědi na léčbu jsou nutné pravidelné návštěvy u lékaře.

Terapeutická dávka je obyčejně 1 mg týdně a kolísá od 0,25 mg do 2 mg týdně. U hyperprolaktinemických pacientů bylo podáno až 4,5 mg týdně. Rozdělení celotýdenní dávky na více dílčích dávek je vhodné zvláště tehdy, mají-li se používat celotýdenní dávky vyšší než 1 mg.

Jestliže jste užil/a více přípravku DOSTINEX, než jste měl/a
Při náhodném požití velmi vysoké dávky se může projevit zvýraznění nežádoucích účinků, jako je nevolnost, zvracení, žaludeční potíže, pokles krevního tlaku, zmatenost, psychotické změny nebo halucinace. V těchto případech vyhledejte neodkladně lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek DOSTINEX
Jestliže zapomenete užít tabletu (nebo část tablety) v normálním čase, neznepokojujte se a řekněte to co nejdříve svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i lék DOSTINEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Můžete zpozorovat:

Zábrana, resp. zástava tvorby mléka. Přípravek se obvykle dobře snáší, přechodně a v menší míře se mohou objevit pokles krevního tlaku, závratě, bolesti hlavy, nevolnost, bolesti břicha.

Při přerušení tvorby mléka se přechodně a v menší míře mohou objevit závratě, bolesti hlavy, spavost, nevolnost, bolesti břicha. Výjimečně se může vyskytnout zvracení, celková slabost, návaly horka.

U hyperprolaktinemie (poruchy spojené se zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi) se může nejčastěji vyskytnout nevolnost, bolest hlavy, pokles krevního tlaku, závratě, bolest břicha (dyspepsie), zažívací potíže, slabost, únavnost, zácpa, zvracení, bolestivost prsů, návaly horka, deprese, parestézie.

Tyto příznaky jsou lehké až mírné a vesměs se objevují v průběhu prvních dvou týdnů léčby, většinou spontánně ustupují v průběhu léčby. Vysazení přípravku DOSTINEX mívá za následek ústup nežádoucích reakcí zpravidla během několika málo dnů po ukončení medikace. Nežádoucí účinky jsou většinou závislé na dávce.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy fibrózy (vazivová změna orgánů) a valvulopatie (patologická změna srdečních chlopní).

Přípravek DOSTINEX může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může Vám samotným, nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo smrt (například obsluha strojů), dokud se tyto opakující se epizody a somnolence nevyřeší.

V případě, že nežádoucí účinky přetrvávají, jsou těžšího rázu nebo se projeví jiné, poraďte se s lékařem: přechodné snížení dávky s následným opětovným zvyšováním dávky dle doporučení lékaře (např. po 0,25 mg týdně - čtrnáctidenně) vede většinou k vymizení nežádoucích účinků.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek DOSTINEX uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25C. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Lahvička obsahuje sušidlo, které nesmí být odstraněno. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Další informace

Co lék DOSTINEX obsahuje

Léčivou látkou je cabergolinum 0,5 mg v jedné tabletě
Pomocnými látkami jsou laktosa, leucin

Jak přípravek DOSTINEX vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku DOSTINEX jsou bílé ve tvaru tobolek s půlící rýhou. Přípravek je dodáván ve skleněné lahvičce po 2 nebo 8 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer Italia S.r.l, Ascoli Piceno, Itálie
Specifikace
Druh Tablety
Léková skupina Léky k potlačení tvorby mléka
Množství (g/ml/ks) 8
Použití (indikace) Tvorba mléka
Složení Cabergolinum
Věk Dospělí
Facebook Komentáře
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

Hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:

Najdete nás na
Facebook   Google+ 

Kontakty: Lékárna Dinarin, Opavská 6201/1a, Ostrava - Poruba, 708 00, tel: 591 141 935