Zboží 1 / 24

Kliane por tbl flm 3x28

Kód: 4013742018413 SÚKL: 0058831
Skladem: ANO
Výrobce: MSD
Skladem Skladem
Lék Kliane jsou potahované tablety pro hormonální substituční léčbu (HRT).Kliane obsahuje oba typy hormonů, jejichž tvorba v klimakteriu (přechodu) klesá: estradiol a progestagen. Tak nahradí hormony, které si již organismus sám nevytváří.

Pouze na lékařský předpis.

Porovnat Listmania Přání Dárky
Kliane por tbl flm 3x28

 


Co obsahuje přípravek Kliane ? (Složení)
Každý blistr Kliane obsahuje 28 potahovaných tablet.
Každá tableta obsahuje léčivé látky: Estradioli hemihydras 2,0 mg a Norethisteroni acetas 1,0 mg

Kliane obsahuje také tyto další složky: laktózu, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, Polyvidon 25, talek, magnesium-stearát, methylhydroxypropyl celulózu, macrogol 6000, oxid titaničitý, oxid železitý červený

Co je lék Kliane? (Léková forma a indikační skupina)
Kliane jsou potahované tablety pro hormonální substituční léčbu (HRT).

Jaká jsou dostupná balení Kliane?
1 x 28 potahovaných tablet nebo
3 x 28 potahovaných tablet

Jak Kliane účinkuje? (Vlastnosti přípravku)
Kliane obsahuje oba typy hormonů, jejichž tvorba v klimakteriu (přechodu) klesá: estradiol a progestagen. Tak nahradí hormony, které si již organismus sám nevytváří. Přestože je tato změna v životě přirozená, vyvolává často nepříjemné příznaky spojené s postupným ubýváním hormonů tvořených ve vaječnících.

Estradiol odstraňuje nebo zmírňuje obtěžující příznaky (klimakterické potíže) jako jsou návaly horka, pocení, poruchy spánku, nervozita, podrážděnost, závratě, bolesti hlavy i mimovolný odchod moči, poševní suchost a pálení, bolest při pohlavním styku.

Přidáním progestagenu (norethisteron acetát) se brání zesílení děložní sliznice, což vede k zeslabení (a u mnoha žen posléze k úplnému vymizení) krvácení podobného menstruaci.

Ztráta hormonů tvořených ve vaječnících vede k oslabení kostí. U některých žen může být tento jev velmi rozsáhlý (postmenopauzální osteoporóza) a jeho důsledkem pak mohou být zlomeniny kostí v pozdějším věku.

Klinické studie ukazují, že riziko rakoviny tlustého střeva pro ženy po menopauze (posledním menstruačním krvácení) může být sníženo.

Proč se Kliane užívá? (Indikace)
Kliane zajišťuje hormonální substituční léčbu (HRT) klimakterických obtíží u žen, od jejichž poslední menstruace uplynul nejméně jeden rok.

U některých žen je v pozdějším věku větší pravděpodobnost rozvoje osteoporózy v závislosti na údajích v anamnéze a na životním stylu. Kliane vám může být předepsána jako prevence osteoporózy v případě, že nebudete moci užívat jiné přípravky určené pro prevenci osteoporózy, nebo pokud bude jiná léčba u vás neúčinná. Váš lékař vám poskytne vysvětlení.

Kdy nelze lék Kliane užívat? (Kontraindikace)
Kliane nesmíte užívat, týká-li se vás některý z následujících bodů. Je-li tomu tak, upozorněte svého lékaře, který vám dále poradí.
 • Jste těhotná nebo kojíte
 • Máte vaginální krvácení nezjištěné příčiny
 • Máte karcinom prsu nebo existuje podezření, že trpíte tímto onemocněním
 • Trpíte zhoubným nádorem, který je ovlivňovaný pohlavními hormony nebo existuje-li na tento nádor podezření
 • Máte nebo jste v minulosti měla nádor jater (nezhoubný i zhoubný)
 • Trpíte závažným onemocněním jater
 • Prodělala jste v nedávné době srdeční infarkt nebo mozkovou příhodu (mrtvici)
 • Máte nebo jste v minulosti měla trombózu (vznik krevní sraženiny) v krevních cévách na nohou (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie)
 • Máte významně zvýšenou hladinu triglyceridů v krvi (zvláštní skupina krevních tuků)
 • Jste alergická na některou složku Kliane (viz složení)

Objeví-li se některý z těchto stavů až v průběhu léčby Kliane, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem.

Co je třeba zvážit, než začnete užívat Kliane?
Váš lékař provede gynekologické vyšetření, změří vám krevní tlak a případně zajistí další potřebná vyšetření. Pokud trpíte onemocněním jater, zajistí pro vás lékař pravidelné vyšetření jaterních funkcí.

Případné podezření na adenom předního laloku podvěsku mozkového musí být vyloučeno před zahájením léčby.

Kliane není orální kontraceptivum.

Na co je třeba dát pozor? (Upozornění a zvláštní opatření)

Než začnete užívat Kliane
Pro léčbu klimakterických potíží by mělo být užívání hormonální substituční léčby zahájeno u příznaků, které nepříznivě ovlivňují kvalitu života. Lékař pečlivě posoudí riziko a prospěch léčby nejméně jedenkrát za rok a léčba by měla pokračovat pouze pokud prospěch převažuje nad rizikem.
Váš lékař s Vámi prohovoří přínos i riziko užívání Kliane.

Rozsáhlé klinické studie s kombinací hormonů podobných těm, které jsou obsaženy v Kliane, naznačují, že u žen užívajících hormonální substituční léčbu může být zvýšeno riziko srdečních onemocnění. Přestože podobné údaje nejsou pro Kliane k dispozici, neměla by být užívána pro prevenci srdečních onemocnění nebo mozkové mrtvice. Jestliže jste měla anginu pektoris nebo infarkt, promluvte si o možných rizicích a přínosech užívání HRT se svým lékařem. Riziko onemocnění srdečních cév může být v prvním roce užívání HRT mírně zvýšeno.

Riziko cévní mozkové příhody se u všech žen zvyšuje s věkem. Poslední vědecká zjištění dokazují, že hormonální substituční terapie riziko postižení cévní mozkovou příhodou mírně zvyšuje. Pravděpodobnost postižení cévní mozkovou příhodou se zvyšuje v případě vysokého krevního tlaku, kouření, nadměrného pití alkoholu nebo nepravidelného srdečního rytmu.

Užíváte-li přípravek hormonální substituční léčby a týká-li se vás některý ze stavů uvedených dále, je třeba abyste byla velmi pečlivě sledována. Váš lékař vám podá vysvětlení. Proto týká-li se vás některý z následujících bodů, sdělte tuto skutečnost svému lékaři dříve, než začnete užívat Kliane.
 • Je u vás zvýšené riziko, že dojde ke vzniku žilní trombózy (krevní sraženiny v žilách). Toto riziko stoupá s věkem a může být dále zvýšeno:
 • pokud se u kohokoliv z vašich přímých příbuzných vyskytla trombóza (krevní sraženina)
v krevní cévách na nohou nebo v plicích
 • máte-li nadváhu
 • máte-li křečové žíly
 • Pokud již užíváte Kliane, upozorněte svého lékaře dostatečně předem na plánovanou hospitalizaci nebo chirurgický výkon. Důvodem je, že riziko hluboké žilní trombózy může být dočasně zvýšeno v důsledku operace, vážného poranění nebo imobilizace (znehybnění).
Lékař Vás může požádat, abyste přestala užívat HRT 4 až 6 týdnů před operací, neboť se tak sníží riziko žilního tromboembolického onemocnění. Lék budete moci začít znovu užívat, jakmile budete opět plně pohyblivá.
Dojde-li u Vás k otoku nohou nebo pocítíte prudkou bolest na prsou a dýchací obtíže, okamžitě přestaňte HRT užívat a obraťte se na svého lékaře, neboť se může jednat o první příznaky žilního tromboembolického onemocnění.
V klinických studiích bylo zjištěno, že riziko žilní tromboembolie (ucpání žil krevní sraženinou) je u žen užívajících hormonální substituční léčbu 2 – 3x vyšší než u žen, které HRT neužívají. Pravděpodobnost vzniku žilního tromboembolického onemocnění je vyšší během prvního roku léčby. U žen neužívajících hormonální substituční léčbu se odhaduje, že počet případů žilního tromboembolismu, které se vyskytnou během 5letého období, je asi 3 na 1000 žen ve věku 50-59 let a 8 na 1000 žen ve věku 60-69 let. Odhaduje se, že u zdravých žen, které užívají přípravky pro hormonální substituční léčbu pět let, bude počet dodatečných případů žilního tromboembolismu během 5letého období 2 až 6 (nejlepší odhad = 4) na 1000 žen ve věku 50-59 let a 5 až 15 (nejlepší odhad = 9) na 1000 žen ve věku 60-69 let.
 • Máte děložní fibroidy
 • Máte nebo v minulosti jste měla endometriózu (výskyt ložisek děložní sliznice v místech, kde se normálně nevyskytuje)
 • Trpíte onemocněním jater nebo žlučníku
 • Měla jste žloutenku v těhotenství nebo při užívání pohlavních steroidů v minulosti
 • Trpíte diabetem (cukrovkou)
 • Máte zvýšenou hladinu triglyceridů (zvláštní typ krevních tuků) v krvi
 • Máte vysoký krevní tlak (hypertenzi)
 • Máte nebo jste v minulosti měla chloasma (žlutohnědé skvrny na kůži). Je-li tomu tak, nevystavujte se příliš slunečnímu a ultrafialovému záření.
 • Trpíte epilepsií
 • Máte hmatné uzlíky v prsou nebo trpíte bolestivostí prsou (benigní onemocnění prsou)
 • Trpíte astmatem
 • Trpíte migrénou
 • Máte dědičné onemocnění nazývané porfýrie
 • Trpíte dědičnou hluchotou (otoskleróza)
 • Máte systémový lupus erythematodes (SLE, chronické zánětlivé onemocnění)
 • Máte nebo jste měla chorea minor (onemocnění projevující se nezvyklými pohyby)

Hormonální substituční léčba (HRT) a karcinom
 • Karcinom endometria
Riziko karcinomu děložní sliznice (karcinomu endometria) stoupá, jsou-li po delší dobu užívány samotné estrogeny. Obsah progestagenu v Kliane toto riziko snižuje.
 • Karcinom prsu
V některých klinických studiích byl nalezen karcinom prsu o něco častěji u žen, které užívaly několik let hormonální substituční léčbu, než u žen stejného věku, které nikdy hormonální substituční léčbu neužívaly. Riziko se zvyšuje s délkou užívání léčby a je vyšší v případech, kdy je hormonu estrogen kombinován s progestagenním hormonem. Během několika let po ukončení léčby se toto zvýšené riziko vrací k normálním hodnotám.
U žen ve věku 50 až 64 let, které hormonální substituční léčbu neužívají, bude rakovina prsu diagnostikována zhruba u 32 žen z 1000. U žen ve věku 50 až 64 let, které HRT užívají, činí počet případů rakoviny prsu zjištěných navíc na 1000 žen 6 a 19 u kombinované HRT po 5 a 10 letech léčby HRT a 1.5 až 5 po 5 a 10 letech u estrogenové HRT. Riziko není závislé na věku a je stejné bez ohledu na to, zda začnete HRT užívat ve 40, 50 nebo 60 letech. Máte-li obavy z rizika vzniku rakoviny prsu, promluvte si o rizicích a přínosech hormonální substituční léčby se svým lékařem.

Podobně zvýšené riziko může být zjištěno i při opožděném nástupu přirozené menopauzy, při požívání alkoholu a při obezitě.

Hormonální substituční léčba může ovlivnit zobrazení prsní tkáně při mamografickém vyšetření. To může v některých případech komplikovat zjišťování rakoviny prsu mamografickým vyšetřením. Proto lékař může doporučit k vyšetření i jiné skríningové postupy.
 • Nádory jater
Během léčby a po léčbě hormony obsaženými také v Kliane byly ojediněle pozorovány nezhoubné a ještě vzácněji zhoubné změny jater. Ojediněle vedly k životu nebezpečnému krvácení do břišní dutiny. Přestože tato situace je velmi nepravděpodobná, je nutné informovat lékaře o neobvyklých pocitech v nadbřišku, které samy během krátké doby nevymizí.

Nádory vaječníků (karcinom ovarií)
V některých epidemiologických studiích je dlouhodobé (nejméně 5-10 let) užívání substituční léčby obsahujících pouze estrogeny u žen po hysterektomii spojováno se zvýšeným rizikem karcinomu ovarií. Není jisté, zda dlouhodobé užívání kombinovaných přípravků představuje odlišné riziko než užívání přípravků obsahujících pouze estrogeny

Důvody pro okamžité přerušení užívání Kliane
Léčbu musíte okamžitě přerušit a kontaktovat lékaře, projeví-li se u vás některý z následujících stavů:
 • první záchvat migrény (typická pulsující bolest hlavy a nevolnost, kterou předcházely poruchy vidění), ke kterému u vás kdy došlo.
 • zhoršení migrén, kterými jste trpěla již dříve, nezvykle časté nebo nezvykle silné bolesti hlavy
 • náhlé poruchy vidění a slyšení
 • zánět žil (flebitida)

Dojde-li během užívání ke vzniku krevní sraženiny nebo je-li podezření na její vznik, užívání Kliane musí být okamžitě zastaveno a musíte kontaktovat svého lékaře. Varovné signály jsou:
 • vykašlávání krve
 • nezvyklá bolest nebo otok paží nebo nohou
 • náhlý pocit dušnosti
 • mdloby

Užívání Kliane musí být také okamžitě přerušeno jestliže otěhotníte, nebo jestliže se u vás rozvine žloutenka.

Začnete-li krvácet po delším období bez krvácení, sdělte to svému lékaři, protože může být nutné zjistit příčinu.

Jsou nutná nějaká opatření jste-li účastníkem silničního provozu nebo obsluhujete-li stroje?
Nebyl zjištěn žádný nežádoucí vliv na pozornost.

Co dělat, jestliže již užíváte jiné léky? (Interakce)
Současně nesmíte užívat orální kontraceptiva. Pokud potřebujete antikoncepci, poraďte se s lékařem o zajištění vhodné metody.

Některé léky mohou bránit správnému účinku hormonální substituční léčby. Týká se to léků užívaných pro léčbu epilepsie (například hydantoinů, barbiturátů, primidonu, karbamazepinu) a tuberkulózy (například rifampicinu) a antibiotik užívaných pro léčbu infekčních onemocnění (například penicilinů a tetracyklinů). Upozorněte vždy lékaře, který Vám předepisuje HRT, na přípravky, které již užíváte. Stejně tak sdělte vždy ostatním lékařům i stomatologovi, kteří vám předepisují další léky, (případně lékárníkovi vydávajícímu lék), že užíváte Kliane.
Fytofarmaka obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) mohou zvyšovat metabolizmus estrogenů.
Z klinického hlediska může zvýšený metabolizmus estrogenů a progestagenů vést ke snížení účinku a změnám v profilu děložního krvácení.

Jste-li diabetička, může lékař změnit dávku léků, které užíváte na cukrovku.
Máte-li jakékoliv pochybnosti o přípravcích, které užíváte, požádejte svého lékaře o radu.

Nadměrné požívání alkoholu během užívání HRT může mít vliv na léčbu. Lékař vám podá vysvětlení.

Užívání HRT může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů. Oznamte proto vždy lékaři nebo pracovníkům laboratoře, že užíváte HRT.

Jak se lék Kliane užívá? (Dávkování a způsob podání)
Při úvodní i pokračovací léčbě klimakterických příznaků Vám lékař předepíše co nejnižší účinnou dávku, délka léčby by měla být co nejkratší.

Každé balení obsahuje potahované tablety pro 28 dní léčby. Budete užívat jednu tabletu denně.
 • Začínáte-li užívat HRT poprvé, můžete začít užívat potahované tablety Kliane kdykoliv.
 • Pokud přecházíte ze sekvenční kombinované HRT léčby, měla byste zahájit užívání Kliane na konci plánovaného krvácení.

Není důležité, v kterou denní dobu budete tablety užívat, ale zvolíte-li si určitou dobu, měla byste ji dodržet každý den. Tablety se polykají celé a zapíjejí tekutinou.

Jakmile využíváte všechny tablety z jednoho balení, zahájíte užívání z dalšího balení ihned následující den. Nikdy nedělejte přestávku v užívání mezi baleními. Užívání tablet musí být nepřetržité.

Dodržujte přesně veškeré pokyny, jinak vám užívání Kliane nepřinese plný užitek.

Co dělat, zapomenete-li tabletu užít?
Jestliže uplynulo méně než 24 hodin, užijte tabletu okamžitě a následující tabletu užijte v obvyklou dobu. Pokud uplynulo více než 24 hodin, nechte zapomenutou tabletu v balení a neužívejte ji. Pokud přerušíte užívání tablet na několik dní, může se dostavit nepravidelné krvácení.

Co dělat užijete-li větší dávku, než vám byla předepsána? (Předávkování)
Neexistují žádné zprávy o poškození zdraví způsobeném předávkováním. Předávkování může vyvolat nevolnost, zvracení a nepravidelné krvácení. Žádná specifická léčba není nutná, ale jste-li znepokojena, měla byste vyhledat lékaře.

Co dělat, dojde-li ke změně způsobu krvácení?
Kliane je přípravek určený pro ženy, od jejichž přirozené menopauzy uplynul nejméně jeden rok. To znamená nejméně jeden rok od posledního přirozeného menstruačního krvácení.
Léčba je vytvořena tak, aby zajistila hormonální substituční léčbu bez cyklického krvácení. Krvácení se však může objevit v prvních cyklech užívání. Toto krvácení nelze předvídat, ale je nepravděpodobné, že bude silné. Epizody krvácení výrazně zeslábnou během prvních 3 měsíců léčby a obvykle ustanou.

Jestliže výrazné krvácení pokračuje nebo stane-li se pro vás krvácení nebo špinění nepřijatelné, poraďte se s lékařem, máte-li přerušit léčbu nebo přejít na sekvenční léčbu.Má Kliane nežádoucí účinky?
Během prvních měsíců léčby si můžete povšimnout vaginálního krvácení objevujícího se v nezvyklou dobu (krvácení z průniku a špinění), pocitu napětí v prsou nebo zvětšení prsou. Tyto příznaky jsou obvykle dočasné a běžně v průběhu léčby vymizí. Pokud přetrvávají, vyhledejte svého lékaře.

U uživatelek různých přípravků hormonální substituční léčby byly zaznamenány následující příznaky. Není jisté, zda všechny souvisí s hormonální substituční léčbou, v některých případech se pravděpodobně jedná o příznaky klimakteria.

Poruchy funkce pohlavního ústrojí a prsou
Změny ve způsobu vaginálního krvácení, abnormální krvácení nebo výtok, krvácení z průniku, špinění (nepravidelnosti krvácení obvykle v průběhu léčby vymizí); dysmenorea, změny vaginální sekrece, obtíže připomínající premenstruační syndrom, bolestivost, napětí a zvětšení prsou.

Zažívací obtíže
Poruchy trávení, nadýmání, nevolnost, zvracení, bolesti břicha

Poruchy kůže a podkožních tkání
Vyrážka, různé kožní projevy (například svědění, ekzém, kopřivka, akné, nadměrné ochlupení -hirsutismus, ztráta vlasů, nodózní erytém)

Poruchy funkce nervového systému
Bolest hlavy, migrény, závratě, příznaky úzkosti nebo deprese, únava

Různé
Palpitace (bušení srdce), otoky, svalové křeče, změny tělesné hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu, změny libida, poruchy vidění, nesnášenlivost kontaktních čoček, reakce přecitlivělosti.

Pokud zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není zmíněn v tomto letáku, nebo nejste-li si jistá účinkem přípravku, informujte svého lékaře.

Jak má být Kliane uchovávána?
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Držitel rozhodnutí o registraci
Bayer Schering Pharma AG
D-13342, Berlín
Německo

Výrobce přípravku:
Bayer Schering Pharma AG
D-13342, Berlín
Německo

Schering GmbH & Co. Production KG
99427, Weimar
Německo
Značky

msd

Specifikace
Druh Tablety
Léková skupina Hormonální léky
Množství (g/ml/ks) 84
Použití (indikace) Klimakterium
Složení Norethisteroni acetas
Věk Dospělí
Facebook Komentáře
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

Hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:

Najdete nás na
Facebook   Google+ 

Kontakty: Lékárna Dinarin, Opavská 6201/1a, Ostrava - Poruba, 708 00, tel: 591 141 935