Home / Apotheke / /

Helicid 20 zentiva por cps etd 28x20mg

Art.Nr.: 8594739040007 SÚKL: 0025365
Lager: JA
Hersteller:
Aktiv Aktiv

Lék HELICID 20 patří do skupiny léčiv nazývaných protivředová léčiva (antiulceróza). Snižuje tvorbu žaludeční kyseliny. Používá se k předcházení vdechnutí žaludečního obsahu v průběhu operace u pacientů v celkové anestézii (profylaxe aspirace žaludečn

Rezept nur.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Helicid 20 zentiva por cps etd 28x20mg

HELICID


1. Co je lék HELICID 20 ZENTIVA a k čemu se používá
HELICID 20 ZENTIVA patří do skupiny léčiv nazývaných protivředová léčiva (antiulceróza). Snižuje tvorbu žaludeční kyseliny.

HELICID 20 ZENTIVA se používá ke krátkodobé i dlouhodobé léčbě:

  vředu dvanáctníku a žaludku,
  vředů dvanáctníku a žaludku způsobených podáváním léčiv proti bolesti a zánětu kloubů a svalů (eroze a vředy gastroduodena způsobené podáváním nesteroidních antirevmatik-antiflogistik);
  vředové choroby dvanáctníku a žaludku s bakteriální infekcí žaludku (eradikace Helicobacter pylori);
  zánětu jícnu způsobeného návratem žaludečního obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida) u dospělých a dětí od jednoho roku;
  nemoci s příznaky (např. pálením žáhy) způsobenými návratem žaludečního obsahu do jícnu (symptomatická refluxní choroba jícnu);
  trávicích obtíží projevujících se bolestí v nadbřišku i jiných částech břicha, pálením žáhy, návratem kyselého nebo hořkého žaludečního obsahu do jícnu a celkovou poruchou chuti k jídlu (dyspepsie);
  nadměrné sekrece žaludeční kyseliny v důsledku zvýšené produkce hormonu gastrinu z nádoru slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom).

HELICID 20 ZENTIVA se používá k předcházení vdechnutí žaludečního obsahu v průběhu operace u pacientů v celkové anestézii (profylaxe aspirace žaludečního obsahu).

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od jednoho roku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HELICID 20 ZENTIVA užívat

  Neužívejte přípravek HELICID 20 ZENTIVA
 1. jestliže jste přecitlivělý/á na omeprazol a ostatní složky přípravku.
  Zvláštní opatrnosti při použití přípravku HELICID 20 ZENTIVA je zapotřebí

  Pokud :

 1. došlo u vás k úbytku váhy bez zjevné příčiny,
 2. krvácíte z trávicího traktu (krvácení se může projevovat krvavými zvratky nebo černě zbarvenou stolicí) nebo v poslední době opakovaně zvracíte,
 3. máte obtíže s polykáním.

Pacienti s těžkým postižením jater zřídka vyžadují vyšší dávku přípravku než 10-20 mg omeprazolu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Současné podávání přípravku HELICID 20 ZENTIVA může ovlivnit léčbu plísňových infekcí ketokonazolem nebo itrakonazolem, léčbu úzkosti diazepamem, léčbu krevní srážlivosti léčené warfarinem a léčbu epilepsie fenytoinem. Účinnost přípravku HELICID 20 ZENTIVA není ovlivněna současným podáváním léků na snížení kyselosti žaludečního obsahu (antacid) a léků proti zánětům a bolestem kloubů a svalů (nesteroidní antirevmatika-antiflogistika).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku HELICID 20 ZENTIVA s jídlem a pitím

HELICID 20 ZENTIVA užívejte nejlépe ráno před jídlem nebo v průběhu jídla podle rady lékaře. Tobolky nekousejte ani nedrťte, ale spolkněte je celé a zapijte vodou. Při obtížích s polykáním nebo u malých dětí postupujte podle návodu uvedeného v odstavci 3.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék

HELICID 20 ZENTIVA mohou užívat těhotné a kojící ženy pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Podle dostupných informací neovlivňuje HELICID 20 ZENTIVA schopnost řídit motorová vozidla ani schopnost ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku HELICID 20 ZENTIVA

Přípravek obsahuje laktosu a sacharosu. Upozorněte lékaře, pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

3. Jak se lék HELICID 20 ZENTIVA užívá

Vždy užívejte přípravek HELICID 20 ZENTIVA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.

Při dávkování 10 mg omeprazolu se užívají tobolky Helicid 10 Zentiva ( 1 tobolka obsahuje 10 mg omeprazolu).

Dvanáctníkový vřed, žaludeční vřed a refluxní ezofagitida
Podle závažnosti onemocnění se doporučuje užívat 1-2 tobolky jednou denně po dobu 2 až 8 týdnů.


Doporučená dávka u dětí s refluxní ezofagitidou

 1. u dětí s tělesnou hmotností nad 20 kg se podává 1 tobolka jednou denně,
 2. u dětí s tělesnou hmotností 10 až 20 kg se podává 10 mg omeprazolu (1 tobolka HELICID 10 ZENTIVA) jednou denně.

K zabránění opakování (prevenci) dvanáctníkového vředu nebo refluxní ezofagitidy

se doporučuje dlouhodobé podávání 10- 40 mg omeprazolu jednou denně. K prevenci žaludečního vředu se doporučuje podávat dlouhodobě 1 – 2 tobolky jednou denně.


Symptomatická refluxní choroba jícnu
Doporučuje se podávat 10- 20 mg omeprazolu jednou denně po dobu 4 týdnů.


Dyspepsie
Pro odstranění příznaků dyspepsie (bolest břicha, poruchy trávení) se doporučuje podávat 10- 20 mg omeprazolu denně po dobu 4 týdnů. Pokud po této době nedojde ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu, vyhledejte opět svého lékaře, který provede další vyšetření.


Eroze a vředy gastroduodena spojené s léčbou nesteroidními antirevmatiky-antiflogistiky
Pro zhojení vředů se doporučuje užívat 1 tobolka jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. K zabránění vzniku nových vředů při pokračování antirevmatické léčby se doporučuje dlouhodobé užívání 1 tobolky jednou denně.


Eradikace Helicobacter pylori u vředové choroby gastroduodena
Obvykle se podávají 2 tobolky jednou denně nebo 1 tobolka dvakrát denně v kombinaci s antibiotiky.


Užívání přípravku HELICID 20 ZENTIVA se dvěma antibiotiky:
1 tobolka HELICID 20 ZENTIVA s amoxicilinem a clarithromycinem dvakrát denně po dobu jednoho týdne; nebo
1 tobolka HELICID 20 ZENTIVA s clarithromycinem a metronidazolem (nebo tinidazolem) dvakrát denně po dobu jednoho týdne; nebo
2 tobolky HELICID 20 ZENTIVA s amoxicilinem a metronidazolem třikrát denně po dobu jednoho týdne.


Užívání přípravku HELICID 20 ZENTIVA s jedním antibiotikem:
2-4 tobolky HELICID 20 ZENTIVA denně a amoxicilin dvakrát denně po dobu dvou týdnů; nebo 2 tobolky denně a clarithromycin třikrát denně po dobu dvou týdnů.
Pokud Vaše zdravotní problémy přetrvávají, může lékař některý z těchto režimů zopakovat.


Zollinger-Ellisonův syndrom

Na počátku léčby se doporučuje podávat 3 tobolky jednou denně. Dávkování je třeba individuálně přizpůsobit a pokračovat v léčbě podle uvážení lékaře. Při denní dávce vyšší než 4 tobolky je vhodnější dávku rozdělit a užívat ve dvou denních dávkách.


Profylaxe aspirace
2 tobolky večer před operací a 2 tobolky ráno v den operace.

U starších lidí a pacientů s poškozenou funkcí ledvin není nutné upravovat dávkování přípravku HELICID 20 ZENTIVA.


Tobolky HELICID 20 ZENTIVA užívejte nejlépe ráno před jídlem nebo v průběhu jídla podle rady lékaře. Tobolky nekousejte ani nedrťte, ale spolkněte je celé a zapijte vodou.


Máte-li potíže s polykáním, můžete postupovat podle následujících doporučení: Pokud nemůžete tobolky spolknout celé, můžete je nad prázdnou sklenicí otevřít povytažením obou částí tobolky a jejich obsah (mikropelety) za míchání rozptýlit v tekutině, např. pitná voda, ovocná šťáva, řídký jogurt nebo kyselé mléko. Obsah sklenice vypijte nejpozději do 30 minut. Sklenici ještě jednou vypláchněte a obsah vypijte. Na sklenici by neměly zůstat ulpělé pevné částice, které obsahují léčivou látku. Tobolky lze otevřít také tak, že je necháte asi 1 až 2 minuty nabobtnat ve vodě nebo ovocné šťávě a obsah sklenice vypijete. Obsah tobolek po otevření nekousejte.


Jestliže jste užil(a) více přípravku HELICID 20 ZENTIVA než jste měl(a)
Předávkování omeprazolem se projevuje nutkáním na zvracení, zvracením a bolestí hlavy. Ojediněle je projevem předávkování netečnost, skleslost a zmatenost. Příznaky předávkování jsou přechodné.
Pokud užijete Vy nebo někdo jiný větší počet tobolek současně, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek HELICID 20 ZENTIVA
Užijte doporučenou dávku přípravku jakmile si vzpomenete. Další dávku přípravku užijte v obvyklou dobu. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek HELICID 20 ZENTIVA

Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte předepsanou dobu užívání přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek HELICID 20 ZENTIVA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

HELICID 20 ZENTIVA se obvykle dobře snáší. Nežádoucí účinky, které se přesto mohou v průběhu léčby vyskytnout, jsou obvykle mírné a vymizí při přerušení léčby. Může se objevit bolest hlavy, průjem,zácpa, bolest břicha, nucení na zvracení, zvracení a plynatost.Vzácné jsou vyrážky, svědění a/nebo kopřivky, pocit pálení kůže (píchání, bodání nebo naopak kožní necitlivost), závratě, obtížné usínání,pocit ospalosti nebo točící se hlavy. V ojedinělých případech může dojít k alergii na slunce, závažným kožním reakcím, zvýšenému vypadávání vlasů, bolestivosti kloubů a svalů, svalové slabosti, pocitu sucha v ústech, zanícení ústní sliznice, plísňové infekci zažívacího traktu, projevům špatné orientace, agrese,zmatenosti a zhoršeného vnímání (především u pacientů s těžkým poškozením jater), zánětu ledvin a zánětu jater doprovázenému žloutenkou nebo bez žloutenky, zhoršení funkce jater, poruše krvetvorby(snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček) a zvětšování prsou u mužů. Může se objevit horečka,pocit tlaku na hrudníku, těžká alergická reakce (anafylaktický šok), zvýšené pocení, neostré vidění,poruchy vnímání chuti, snížení hladiny sodíku v krvi a u celkově těžce nemocných pacientů zmatenost,neklid, deprese nebo halucinace.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek HELICID 20 ZENTIVA uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek HELICID 10 ZENTIVA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřené uchovávejte při teplotě do 25˚C v původním obalu.

Po prvním otevření lahvičky přípravek spotřebujte do 3 měsíců.Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek HELICID 20 ZENTIVA obsahuje

Léčivou látkou je omeprazolum 20 mg v 1 tobolce .
Pelety: pomocnými látkami jsou zrněný cukr (obsahuje nejvýše 92% sacharosy, zbytek obsahuje kukuřičný škrob a může také obsahovat škrobové hydrolyzáty a přísady barviv), laktosa, hypromelosa 2910/6, hyprolosa, natrium-lauryl-sulfát, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, triethyl-citrát, polysorbát 80, mastek, čištěná voda.

Tobolky: černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatina


Jak přípravek HELICID 20 ZENTIVA vypadá a co obsahuje toto balení

HELICID 20 ZENTIVA jsou tvrdé želatinové tobolky ,s vrchní částí světle hnědou a spodní částí světle hnědožlutou , obsahující téměř bílé až světle žlutohnědé pelety.

Druh obalu

1 Skleněná lahvička hnědé barvy, bílý HDPE šroubovací uzávěr s vloženým vysoušedlem, krabička

2. Bílá HDPE lahvička , bílý PP bezpečnostní uzávěr s vloženým vysoušedlem, krabička.

Velikost balení : 14, 28, 90 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Spezifikation
Léková skupina Léky na vředy
Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759