Home / Apotheke / /

Kanavit inj 5x1ml/10mg

Art.Nr.: 8585004407021 SÚKL: 0000489
Lager: JA
Hersteller:

Pro pomalou intravenózní a intramuskulární aplikaci. Preventivní i terapeutické použití vitaminu K1 se zakládá na jeho důležité úloze při tvorbě koagulačních faktorů v játrech a na příznivém ovlivňování avitaminózy K po narušení střevní flóry antibiot

Finden Sie ähnliche

Das Produkt ist derzeit nicht verfügbar.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Kanavit inj 5x1ml/10mg

Kanavit

(Phytomenadionum)


injekční roztok

Výrobce: Hoechst-Biotika, spol. s.r.o., Martin, SR.

Držitel rozhodnutí: BB Pharma a.s., Kovriginova 1416/6, 147 00 Praha 4, ČR.

Složení: Jedna 1 ml ampule obsahuje Phytomenadionum (vitamin K1) 10 mg.

Pomocné látky: Polysorbát 80, octan sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci.

Indikační skupina: Vitamin.

Charakteristika: Pro pomalou intravenózní a intramuskulární aplikaci. Preventivní i terapeutické použití vitaminu K1 se zakládá na jeho důležité úloze při tvorbě koagulačních faktorů (látky účastnící se krevního srážení) v játrech a na příznivém ovlivňování avitaminózy K po narušení střevní flóry antibiotiky a chemoterapeutiky.

Indikace: Prevence a terapie krvácení na podkladě snížené srážlivosti vyvolané hypovitaminózou nebo avitaminózou K, hemoragické (krvácivé) komplikace léčby nepřímými antikoagulanciemi (léky tlumící krevní srážlivost), hypokoagulabilita (snížená srážlivost krve) po dlouhotrvající obstrukci žlučových cest, při střevních chorobách spojených s malabsorpcí (poruchou vstřebávání), po dlouhodobé léčbě antibiotiky, sulfonamidy a salicylany, hypokoagulabilita v počátečních stadiích jaterních cirhóz. Preventivně před porodem k zabezpečení rodičky i novorozence před krvácením, léčba novorozeneckých krvácení. V chirurgii při déletrvajících žlučových drenážích a při předoperační přípravě pacientů se sníženou krevní srážlivostí.

Kontraindikace: Alergie na přípravek, jedinci se známým defektem G-6-P dehydrogenázy, relativní kontraindikací je pokročilé hepatální onemocnění.

Nežádoucí účinky: Výskytují se u 0,5-1% pacientů. Nejčastěji jsou to kožní erupce (0,2-0,4%), reakce na místě vpichu (zánět, palčivá bolest asi u 0,2%). V ojedinělých případech kardiovaskulární kolaps, pocení, cyanóza (namodralé zbarvení kůže a sliznic v důsledku nedostatku kyslíku), bronchospazmus (zúžení průdušek). Hemolytická anémie (déletrvající rozpad červených krvinek způsobující chudokrevnost) při nedostatku G-6-P dehydrogenázy, hyperbilirubinémie (zvýšené množství bilirubinu v krvi) u novorozenců.

Interakce: Přípravek může zvýšit riziko hemolytických účinků jiných léčiv (např. fenacetinu, sulfonamidů, chininu aj.), u novorozenců se zvýšenou hemolýzou může zvýšit riziko jádrového ikteru (žluté zbarvení mozkových jader způsobené bilirubinem), především v interakci s léčivy vytěsňujícími bilirubin z vazby na bílkoviny (např. sulfonamidy). Cholestyramin snižuje vstřebávání vitaminu K1 ze zažívací trubice. V roztoku je přípravek inkompatibilní s dextranem, vitaminem B12, hydantoináty a barbituráty, při biochemickém vyšetření zvyšuje hodnoty testu na bilirubin v séru.

Prochází placentární bariérou.

Dávkování: Krvácení po nepřímých antikoagulanciích: v těžkých případech se podává 10-20 mg (1-2 ampulky) Kanavitu zředěného 5-10 ml vody na injekce nebo 5% roztokem glukózy zvolna intravenózně (nitrožilně). Pokud krvácení přetrvává, je možné po 3-4 hodinách dávku opakovat. V naléhavých situacích je nutna infuze čerstvé krve. V lehčích případech se podává Kanavit perorálně (formou kapek) nebo intramuskulárně (nitrosvalově). Je nutno mít vždy na paměti, že účinek vitaminu K1 je protrahovaný a především po vyšších dávkách a při současném přerušení antikoagulační léčby může dosáhnout maximum až za 24 hodin, kdy se může dostavit nežádoucí zvýšení srážlivosti a nemocný je ohrožen novou tromboembolickou příhodou. Krvácení novorozenců: v indikovaných případech se podává Kanavit rodičce nejlépe 48 hodin před očekávaným porodem, nejpozději však 2 hodiny před porodem 1-2 ampule Kanavitu intramuskulárně nebo novorozenci hned po narození intramuskulárně v dávce nepřekračující 1 mg. V závažných případech se podává novorozenci i druhá a třetí dávka, nejlépe formou kapek v mléku. Prevence a léčba krvácení při chorobách žlučových cest a jater: při mírném poklesu koagulačních faktorů se aplikuje 5-10 mg intramuskulárně 3krát týdně. Při závažnějším snížení srážlivosti krve a při manifestním krvácení se podávají 1-2 ampulky intramuskulárně 1-2krát denně až do normalizace hladiny protrombinového komplexu. Při nepříliš pokročilých stadiích jaterní cirhózy se podává intramuskulárně 20-30 mg Kanavitu 3krát týdně. Prevence krvácení před chirurgickými výkony u nemocných se sníženou hladinou koagulačních faktorů: před urgentními chirurgickými výkony se podává půl až dvě ampulky intravenózně, v méně naléhavých případech intramuskulárně 10-20 mg denně. Ostatní krvácivé stavy: při snížené hladině faktorů II, VII a X, při krvácení různého původu se podávají 1-2 ampulky intramuskulárně až do úpravy koagulačních poměrů. Nejvyšší jednotlivá dávka je 20 mg, nejvyšší denní dávka 40 mg Kanavitu pro všechny způsoby podání! Poznámka: K intravenóznímu podání se injekční roztok ředí pětinásobně (vodou na inj. nebo 5% roztokem glukózy), aplikuje se pomalu, rychlostí asi 1 ml za 20 sekund. Doporučené dávky pro děti: u novorozenců nepřekročit 1 mg; do 1 roku života 1-2,5 mg; od 1 do 6 let 2,5-5 mg; od 6 do 15 let 5-10 mg; vždy intramuskulárně.

Předávkování: Fytomenadion má nízkou toxicitu a jeho předávkování nevyvolává klinické problémy, mohou se však objevit nežádoucí účinky (viz odstavec Nežádoucí účinky). U novorozenců, především nedonošenců, může vysoká dávka vyvolat hemolytickou anémii. Hrozí také nebezpečí jádrového ikteru, způsobené vytěsněním bilirubinu z vazby na albumin. Léčba: Při předávkování není potřebná léčba pokud se neprojevují závažné klinické příznaky, protože biologický poločas fytomenadionu je krátký (1,2-3,5 hodin).

Upozornění: Kanavit není univerzálním lékem proti krvácivosti a jeho podávání v jiných indikacích než jsou uvedeny (např. gynekologické krvácení) není opodstatněné.

Uchovávání: Uchovávejte při teplotě 10-25 st. C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování: Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení: 5 ampulí po 1 ml.

Spezifikation
Léková skupina Vitamíny
Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759