Home / Apotheke / / /

Roaccutane 20 mg cps 30x20mg

Art.Nr.: 7616213942155 SÚKL: 0014880
Lager: JA
Hersteller:

Lék Roaccutane obsahuje léčivou látku isotretinoin. Roaccutane je určen k léčbě těžkých forem akné (jako acne nodularis [akné s tvorbou uzlin], acne conglobata nebo akné s rizikem tvoření trvalých jizev), a to zejména u pacientů jejichž akné se nelepš

Finden Sie ähnliche

Das Produkt ist derzeit nicht verfügbar.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Roaccutane 20 mg cps 30x20mg

RoaccutaneTento lék je dostupný ve formě měkkých tobolek obsahujících 10 mg léčivé látky isotretinoinu. Měkké tobolky jsou oválné, neprůhledné, bledě červenofialové barvy s potiskem ROA 10. Tobolky Roaccutane jsou v baleny v blistrech po 20, 30, 50 a 100 kusech.

Seznam pomocných látek
Jedna měkká tobolka také obsahuje: žlutý vosk (včelí), čištěný sójový olej, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, želatinu, karion 83 (obsahující sorbitol, manitol, nekrystalovatelný sorbitol),oxid titaničitý, kanthaxanthinovou oranź 10% (E161) (obsahující želatinu, podzemnicový olej, kanthaxanthin, askorbyl-palmitát, tokoferol alfa, oxid křemičitý).


Výrobce léku odpovědný za propouštění šarží v ČR:
Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7

Držitel rozhodnutí o registraci:
Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7


1. Co je lék Roaccutane a k čemu se používá

Přípravek Roaccutane obsahuje léčivou látku isotretinoin. To je derivát vitaminu A, který patří ke skupině léčivých látek retinoidů. Roaccutane je určen k léčbě těžkých forem akné (jako acne nodularis [akné s tvorbou uzlin], acne conglobata nebo akné s rizikem tvoření trvalých jizev), a to zejména u pacientů jejichž akné se nelepší navzdory jiné léčbě, včetně užití antibiotik.

Léčba přípravkem Roaccutane může být předepsána pouze dermatologem (lékařem specializujícím se na léčbu onemocnění kůže).

Roaccutane se nepoužívá k léčbě akné před nástupem puberty nebo u dětí do 12 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Roaccutane

Roaccutane smí být předepsán jen po zevrubné poradě s lékařem, který má zkušenost s léčením těžké akné, je seznámen s použitím retinoidů a v plném rozsahu dokáže posoudit riziko pro možné poškození plodu (teratogenní účinek).

Od svého lékaře obdržíte písemné informace o nezbytných předpokladech pro léčbu Roaccutanem. Pokud tyto podklady nedostanete, požádejte firmu Roche s.r.o. o jejich předání.

Přípravek Roaccutane nesmí být užíván v případě že:

- jste těhotná nebo máte-li pochybnosti o možném těhotenství.
- kojíte.
- jste žena ve věku, kdy můžete otěhotnět a nedodržujete všechny podmínky programu pro ochranu před početím.
- trpíte těžkým onemocněním jater (jaterní nedostatečností).
- máte vysokou koncentraci cholesterolu nebo triglyceridů (látky tukové povahy) v krvi.
- je ve Vašem těle uloženo příliš mnoho vitaminu A (tzv. hypervitaminóza A).
- užíváte vysoké dávky vitaminu A.
- užíváte tetracykliny (určitý typ antibiotika).
- jste přecitlivělý(á) (alergický)á)) na isotretinoin nebo na kteroukoli další složku přípravku Roaccutane.
- jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na burské oříšky nebo sóju (lék obsahuje podzemnicový a sojový olej).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Roaccutane je zapotřebí:

Roaccutane může zvýšit hladiny takových tuků ve Vaší krvi jako jsou triglyceridy nebo cholesterol. Váš lékař proto provede některé jednoduché krevní rozbory ke stanovení hladin těchto tuků před zahájením léčby, v jejím průběhu a po ukončení léčby. Prosíme, informujte svého lékaře pokud jste si vědom(a), že u Vás byly dříve zjištěny vyšší hladiny těchto krevních tuků (triglyceridů nebo cholesterolu), pokud máte cukrovku (diabetes mellitus), trpíte nadváhou, nebo pokud užíváte pravidelně větší množství alkoholu, protože v těchto případech by lékař krevní testy prováděl častěji. V průběhu léčby nepijte alkohol, nebo požívání alkoholu alespoň omezte. Pokud u Vás lékař v průběhu léčby zjistí vysoké hladiny triglyceridů, bude nutné snížit dávkování Roaccutane a přejít na dietu s nízkým obsahem tuků.

Roaccutane může zvyšovat hladiny některých jaterních enzymů. Váš lékař proto provede některé krevní rozbory ke stanovení funkce Vašich jater před zahájením léčby, v jejím průběhu a po ukončení léčby. V případě, že hodnoty některých jaterních enzymů budou vysoké, může Váš lékař snížit dávku léku, kterou užíváte nebo úplně ukončit Vaši léčbu Roaccutanem.

Roaccutane může zvyšovat hladiny krevního cukru a ve výjimečných případech byla u pacientů užívajících Roaccutane diagnostikována cukrovka (diabetes mellitus). Váš lékař se proto může rozhodnou sledovat hodnoty krevního cukru během léčby, především pokud trpíte cukrovkou, máte nadváhu nebo užíváte pravidelně alkohol.

Tento lék obsahuje sorbitol. Jestliže je Vám známo, nebo pokud Vás někdy lékař informoval, že trpíte vzácnou poruchou snášenlivosti fruktózy (druh cukru), může být Roaccutane užíván až po konzultaci s Vaším lékařem.

Užívejte masti nebo krémy pro zvlhčení pokožky a balzámy na rty, protože Vaše kůže nebo rty mohou během léčby Roaccutanem vysychat více než normálně.

V jakých případech je třeba vyhledat Vašeho lékaře:

Během užívání přípravku Roaccutane byly ojediněle hlášeny případy deprese, zhoršení již přítomné deprese, úzkost, změny nálady, psychotické symptomy a zcela výjimečně sebevražedné myšlenky, pokusy o sebevraždu a sebevražda. Pokud by se u Vás objevily jakékoli příznaky možné duševní poruchy, nebo pokud se domníváte, že máte příznaky deprese během léčby Roaccutanem (jako jsou přetrvávající pocit velkého smutku bez zjevné příčiny, období plačtivosti, potíží s koncentrací nebo se začínáte uzavírat do sebe před Vašimi přáteli či rodinou), prosíme informujte o tom svého lékaře. Lékař Vás může, pokud to bude nezbytné, doporučit k odpovídající odborné léčbě. Přerušení léčby Roaccutanem nemusí být dostatečné k odstranění příznaků změny nálady a možná budete potřebovat následnou psychiatrickou nebo psychosociální pomoc.

Pokud se u Vás vyskytnou alergické reakce (zarudnutí kůže, svědění) nebo závažné anafylaktické reakce, ukončete okamžitě léčbu Roaccutanem a kontaktujte svého lékaře v nekratší možné době.

Roaccutane byl velmi vzácně spojen s výskytem stavu zvaného intrakraniální hypertenze (zvýšený nitrolební tlak). Pokud se u Vás vyskytne přetrvávající bolest hlavy, pocity na zvracení, zvracení a rozmazané vidění, přerušte okamžitě léčbu Roaccutanem a vyhledejte svého lékaře v nejkratší možné době.

Roaccutane byl v několika ojedinělých případech spojován s výskytem nespecifického střevního zánětu. Pokud by se u Vás vyskytl těžký průjem (například s krví ve stolici), ukončete okamžitě léčbu Roaccutanem a vyhledejte svého lékaře v nejkratší možné době.

Léčba Roaccutanem může ovlivnit Vaší schopnost vidění za tmy, rovněž se u Vás může objevit suchost očí nebo poruchy vidění. Všechny tyto potíže většinou vymizí po ukončení léčby. Protože se tyto příznaky mohou objevit náhle, věnujte vždy zvýšenou pozornost řízení automobilu nebo obsluze stroje za tmy. Nosíte-li běžně kontaktní čočky a zjišťujete, že máte suché oči, může se stát, že během léčby Roaccutanem budete muset nosit brýle. Pokud se u Vás vyskytnou poruchy vidění jakéhokoli druhu, informujte neprodleně svého lékaře, protože v některých případech může být nutné ukončit léčbu Roaccutanem a dále sledovat Váš zrak.

Během léčby Roaccutanem Vaše pokožka může reagovat citlivěji na sluneční záření. Vyhýbejte se proto přílišnému vystavování se slunci, nepoužívejte horské slunce ani solárium. Před pobytem na slunci použijte na odhalenou pokožku ochranný krém s vyšším ochranným faktorem (SPF nejméně 15).

Roaccutane může zvýšit citlivost a křehkost Vaší pokožky. Proto je doporučeno vyhnout se během léčby a nejméně 6 měsíců po jejím ukončení některým kosmetickým procedurám jako je agresivní dermabraze, léčba laserem (k odstranění zrohovatělé kůže nebo jizev) nebo epilace voskem, protože by mohly způsobit podráždění, pigmentové změny nebo zjizvení pokožky. Během léčby Roaccutanem používejte hydratující kožní krémy a balzám na rty.

Během léčby Roaccutanem byly hlášeny bolesti svalů a kloubů, proto byste se měli vyvarovat přehnané tělesné námahy, která by mohla vést k zesílení těchto symptomů.

Během léčby neužívejte vitaminové doplňky obsahující vitamin A vzhledem k možnému riziku výskytu nežádoucích účinků Roaccutanu.

Roaccutane by neměl být používán současně s jiným lékem proti akné, pokud tak nerozhodne Váš lékař.

Užívání léku Roaccutane s jídlem a pitím
Tobolky se užívají s jídlem. Během léčby byste neměli pít alkoholické nápoje.

Dárcovství krve
Během léčby přípravkem Roaccutane a jeden měsíc po jejím ukončení nesmíte darovat krev. Pokud by těhotná žena obdržela takovou Vámi darovanou krev, její narozené dítě by se mohlo narodit s vážnou vrozenou vadou.

Těhotenství a kojení:

Pacientky:
Roaccutane nesmí být užíván v průběhu těhotenství.
Nesmíte užívat Roaccutane pokud kojíte, protože isotretinoin se pravděpodobně dostává do mateřského mléka a může tak poškodit kojence.

Důležité upozornění

Roaccutane je teratogenní. To znamená, že lék může s velkou pravděpodobností poškodit plod. Roaccutane, pokud je užíván během těhotenství, rovněž zvyšuje riziko samovolného potratu.

Nesmíte užívat Roaccutane pokud jste těhotná, nebo se domníváte, že jste těhotná, nebo můžete otěhotnět kdykoli v průběhu léčby nebo jeden měsíc po jejím ukončení.
Nesmíte užívat Roaccutane, pokud kojíte.
Používejte účinnou antikoncepci jeden měsíc před započetím léčby, v průběhu léčby a jeden měsíc po ukončení léčby přípravkem Roaccutane. Před zahájením léčby je nutné podstoupit těhotenský test, který musí být negativní. Léčba by měla být zahájena druhý nebo třetí den menstruačního cyklu.
Nesmíte otěhotnět v průběhu léčby a jeden měsíc po ukončení léčby.
Při otěhotnění nebo podezření na těhotenství v průběhu léčby a do jednoho měsíce po ukončení léčby přípravkem Roaccutane okamžitě vyhledejte svého dermatologa.

Pacientky ve věku, kdy mohou otěhotnět, mohou být léčeny Roaccutanem pouze za dodržení následujících předpokladů :

Trpíte těžkou akné (jako akné s tvorbou uzlin nebo acne conglobata nebo akné, při níž existuje riziko tvoření trvalých jizev), která se nezlepšila po jiné přiměřené standardní léčbě, včetně antibiotik k vnitřnímu užití.

Váš lékař Vám vysvětlil riziko poškození plodu (teratogenní účinek) isotretinoinem a Vy jste pochopila, proč nesmíte otěhotnět během terapie Roaccutanem ani v prvním měsíci po ukončení léčby. Víte, jak se můžete chránit před početím a jste schopná spolehlivě používat zvolené antikoncepční metody.

S Vaším lékařem jste prodiskutovala možnosti účinné antikoncepce (ochrany proti početí). Lékař Vám předá informace o ochraně proti početí včetně brožury která vysvětluje různé metody antikoncepce. Lékař Vás rovněž může doporučit k odbornému ženskému lékaři (gynekologovi), který Vám vysvětlí, jak používat různé metody k účinné ochraně před početím.

Souhlasíte s užitím alespoň jedné a lépe dvou účinných metod antikoncepce bez přerušení počínaje 1 měsíc před léčbou Roaccutanem, během celé léčby a 1 měsíc po ukončení léčby Roaccutanem. Než začnete s léčbou Roaccutanem, lékař Vás vyzve, abyste si nechala udělat lékařsky kontrolovaný těhotenský test. Výsledek tohoto testu musí být negativní.

Budete používat antikoncepci i v případě, že u Vás celkově vynechává perioda (amenorrhoe), anebo nejste právě sexuálně aktivní, ledaže by Váš lékař spatřoval pádné důvody k tomu, aby to u Vás nebylo nutné.

Druhý lékařsky kontrolovaný těhotenský test musí mít poté, co jste se alespoň jeden měsíc důsledně chránila, rovněž negativní výsledek. Tento test je třeba provést během tří dnů před předepsáním nebo v den, kdy bude přípravek předepsán.

Chápete a přijímáte nutnost pravidelných měsíčních návštěv u lékaře a možných dalších těhotenských testů, pokud je bude Váš lékař považovat za nezbytné. Pět týdnů po ukončení léčby Roaccutanem bude proveden závěrečný těhotenský test. Mějte na paměti, že nesmíte otěhotnět během celé doby léčby Roaccutanem a jeden měsíc po ukončení léčby.

Lékař může Vás (nebo Vašeho zákonného zástupce) požádat o potvrzení, že jste byla seznámena s riziky léčby Roaccutanem a že souhlasíte s provedením všech nezbytných preventivních opatření před zahájením léčby. Lékař Vás (nebo Vašeho zákonného zástupce) požádá, abyste podepsali příslušné prohlášení.

Pokud přesto během léčby Roaccutanem nebo do jednoho měsíce po ukončení léčby otěhotníte, ihned přestaňte Roaccutane užívat a obratem kontaktuje svého lékaře. Lékař Vás doporučí na vyšetření a konzultaci k příslušnému specialistovi.

Písemné informace k tomuto tématu obdržíte od lékaře. Pokud tyto podklady nedostanete, požádejte jej o jejich předání.


Omezení při předepisování a výdeji:

U žen ve věku, kdy mohou otěhotnět je předepsané množství léku na jeden recept omezeno na léčbu v trvání 30 dnů. Pokračování terapie vyžaduje nové předepsání. V ideálním případě by těhotenský test, předepsání a výměna receptu v lékárně měly proběhnout v tentýž den. Lékárník Vám smí odevzdat Roaccutane jen do 7 dnů od předepsání. Po uplynutí 7 dnů se recept považuje za propadlý a Roaccutane Vám bude v lékárně vydán jen tehdy, předložíte-li nový recept.

Pacienti:
Plodnost mužů není Roaccutanem jakkoli ovlivněna. Pro mužské pacienty neexistují při výdeji léku žádná omezení.

Musíte však myslet na to, že svůj lék nesmíte sdílet s jinými osobami, a kvůli jeho působení poškozujícímu plod, především ne se ženami.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Je možné, že se Vaše vidění ve tmě může přechodně zhoršit během léčby Roaccutanem. Toto zhoršení může nastat náhle. V ojedinělých případech může toto omezení přetrvávat i po ukončení léčby. Proto buďte více opatrní pokud budete řídit auto nebo obsluhovat stroje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosíme informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte nebo jste nedávno užívali jiné léky, a to i v případě, že nebyly předepsány lékařem. Během léčby Roaccutanem neužívejte žádné preparáty s vitaminem A nebo tetracykliny (určitý typ antibiotika).


3. Jak se lék Roaccutane užívá

Vždy dodržujte dávkování předepsané Vaším lékařem. Lékař Vám řekne, jaké množství léku máte užívat. Pokud si nejste zcela jisti, zeptejte se lékaře či lékárníka.

Léčba obvykle začíná dávkováním 0,5 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně (0,5 mg/kg/den). Po několika týdnech může lékař dávkování léku upravit. To bude záviset na tom, jak lék snášíte. Máte-li pocit, že je účinek Roaccutanu příliš silný nebo slabý, promluvte si prosím s lékařem.

Máte-li vážné problémy s ledvinami, začíná léčba Roaccutanem nižším dávkováním, jako například 10 mg/den, a pak bude zvyšována na nejvyšší dávkování, které budete snášet.

Jestliže nesnášíte předepsané dávkování, bude Váš lékař v léčbě zřejmě pokračovat s nižším dávkováním, což bude mít za následek, že léčba potrvá déle a riziko recidivy stoupne. K docílení nejlepší účinnosti by Vám lékař měl běžně naordinovat nejvyšší dávku, kterou snesete.

Tobolky se užívají jednou až dvakrát denně současně s jídlem. Tobolky léku spolkněte celé, aniž byste je kousali, vysávali nebo nechali rozpustit v ústech.

Někdy lze během prvních týdnů léčby pozorovat zhoršení akné. S pokračováním léčby však dojde ke zlepšení stavu.

Léčebný cyklus obvykle trvá 12 až 16 týdnů. Vaše akné se může ještě dále zlepšovat až do 8 týdnů po ukončení léčby Proto by se před uplynutím této lhůty nemělo začínat s dalším léčebným cyklem. Většina pacientů potřebuje jen jeden léčebný cyklus.

Opakovaná terapie obvykle není zapotřebí, pokud však dojde k opětnému objevení akné, může Váš dermatolog předepsat další cyklus léčby.

Nespotřebované tobolky léku vraťte na konci léčby do lékárny, a ponechte si je pouze tehdy, pokud Vám lékař výslovně řekne, že tak máte učinit. Myslete na to, že tento lék byl předepsán pouze Vám. Předepsat Vám jej může jedině lékař. Roaccutane nedávejte nikomu dalšímu, neboť mu může uškodit, i když má podobné obtíže jako Vy.

Jestliže jste užil(a) více Roaccutanu, než jste měl(a):
Jestliže jste užili více tobolek, než jste měli, nebo jestliže někdo jiný užil nedopatřením Váš lék, ihned kontaktujte lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Roaccutane:
Zapomenete-li si vzít jednu dávku, užijte ji hned jak si vzpomenete. Pokud se však tato doba blíží době, kdy máte užít dávku další, zapomenutou dávku již vynecháte a pokračujete v užívání léku jako předtím. Dávku nikdy nezdvojujte.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejně jako u všech ostatních léků, může mít léčba Roaccutanem některé nežádoucí účinky. Tyto vedlejší účinky často vymizí během léčby. Lékař Vám vždy poradí, jak v případě těchto nežádoucích účinků postupovat.

Psychické problémy
Výjimečně byla u několika pacientů léčených Roaccutanem (v průběhu léčby nebo brzy po jejím ukončení) pozorována deprese nebo rozvoj jiných vážných změn psychického stavu. Příznaky spojené se změnami psychiky zahrnují smutnou náladu nebo pocit prázdnoty, změny nálady, úzkost, dlouhé období pláče, přecitlivělost, ztrátu pocitů uspokojení nebo zájmu o společenské a sportovní aktivity, poruchy spánku (ospalost nebo nespavost), změny tělesné hmotnosti nebo chuti k jídlu, zhoršení pracovních nebo školních výsledků, potíže se soustředěním. Velmi zřídka bylo zaznamenáno zhoršení deprese u pacientů již depresivních před zahájením léčby.

Velmi vzácně bylo u pacientů léčených Roaccutanem přání sami sebe poškodit nebo si vzít život (sebevražedné myšlenky). Někteří pacienti se pokusili o ukončení svého života (pokus o sebevraždu), nebo ji dokonce spáchali. Existují zprávy, že někteří z těchto pacientů se předtím nezdáli svému okolí jako depresivní.

Ojediněle byly zaznamenány případy pacientů léčených Roaccutanem, kteří projevovali sklony k násilnému nebo agresivnímu chování.

Protože je známo, že psychické problémy mohou být způsobeny různými příčinami, je důležité informovat lékaře, jestliže jste již někdy měli psychické onemocnění včetně deprese, pomýšleli jste na sebevraždu, pokusili jste se o ni, nebo jste trpěli psychózami (psychóza znamená ztrátu kontaktu s realitou kolem sebe, může se projevovat tím, že můžete slyšet hlasy nebo vidět věci, které neexistují). Pokud užíváte léky pro léčbu takovýchto stavů, sdělte to také svému lékaři.

Pokud budete mít pocit, že se u Vás rozvíjejí během terapie Roaccutanem jakékoli psychické poruchy nebo příznaky deprese vyhledejte okamžitě svého lékaře. Lékař Vám může doporučit ukončení léčby Roaccutanem. Protože však v některých případech nemusí být ukončení léčby dostatečné ke zmírnění těchto příznaků, je možné, že Vás lékař doporučí ke specialistovi, který Vám může dále pomoci.

Problémy s pokožkou
Během léčby Roaccutanem, a zvláště pak na jejím začátku, je pravděpodobné, že Vaše kůže se stane více suchou, než je obvyklé, především v oblasti obličeje a rtů. V některých případech může být Vaše pokožka zanícená (dermatitida), Vaše rty mohou být rozpraskané a zanícené (cheilitida), může se objevit vyrážka, mírné svědění a odlupování kůže. Tato suchost pokožky a rtů může být zmírněna použitím kvalitních hydratačních kožních krémů a balzámu na rty od začátku léčby Roaccutanem.

Je velmi běžné, že během léčby se Vaše pokožka se stane křehkou a zarudlejší než je obvyklé, především v oblasti obličeje. Velmi zřídka lze pozorovat během léčby nadměrné pocení, svědění nebo zvýšenou citlivost vůči světlu.

Občas se Vaše akné může během prvních týdnů léčby zhoršit. Vaše pokožka může ve velmi vzácných případech vypadat jako zanícená a nateklá, s větší pigmentací ve tváři. Vaše akné a tyto příznaky se však v naprosté většině případů budou s průběhem léčby zlepšovat.

V ojedinělých případech byly popsány během léčby Roaccutanem lokální bakteriální infekce kolem nehtového lůžka, někdy s otokem a odtokem hnisu z místa zánětu, změny nehtů, otoky, zesílení jizev po chirurgických výkonech a zvýšené ochlupení těla.

Alergické reakce
Vzácně byly během léčby Roaccutanem hlášeny alergické reakce jako je kožní vyrážka a svědivost pokožky. Závažné alergické reakce (anafylaktické reakce) mohou být provázeny tlakem na hrudi a potížemi s dýcháním. Pokud byste takové alergické reakce během léčby pozorovali ukončete užívání léku a kontaktujte svého lékaře.

Poruchy krve
U pacientů léčených Roaccutanem je běžné, že se u nich vyvinou přechodné poruchy krve, které ovlivní různé buňky Vaší krve. Mohou být ovlivněny buňky, které hrají roli v procesu srážení krve, což se projeví snazší tvorbou podlitin a větší krvácivostí. Pokud jsou ovlivněny buňky červené krevní řady (erytrocyty) může se u Vás rozvinout přechodná anémie (chudokrevnost). Pokud jsou ovlivněny buňky bílé krevní řady (leukocyty), které zprostředkovávají boj s infekcemi, a dojde k poklesu jejich počtu, můžete být více náchylní k infekčním onemocněním. Z těchto důvodů bude Vaše krev pravidelně sledována během léčby. Velmi vzácně by mohlo u Vás dojít ke zduření lymfatických uzlin.

Neurologické poruchy
Velmi vzácně byly u pacientů léčených Roaccutanem zaznamenány příznaky zvýšeného nitrolebního tlaku (intrakraniální hypertenze), především pak v případech, kdy byl Roaccutane podáván současně s některými antibiotiky (tetracykliny). Pokud by se u Vás vyskytla přetrvávající bolest hlavy s nevolností, zvracením a poruchami vidění, mohlo by to znamenat, že se u Vás došlo k rozvoji intrakraniální hypertenze. V takovém případě okamžitě ukončete užívání léku a kontaktujte svého lékaře v nejkratší možné době.

Bolest hlavy je nejčastějším vedlejším účinkem spojeným s léčbou Roaccutanem. Rovněž byly během léčby ojediněle hlášeny křeče a ospalost.

Oční poruchy
Zánět spojivek (konjunktivitida) a očních víček (blefaritida) jsou během léčby velmi běžné. Pacienti léčení Roaccutanem často pociťují suchost očí a jejich podráždění. Požádejte lékárníka, aby Vám poradil jaké oční kapky byste měl(a) použít pro zmírnění těchto příznaků. Nosíte-li běžně kontaktní čočky a zjišťujete, že máte suché oči, může se ve vzácných případech stát, že během léčby Roaccutanem budete muset nosit brýle. Velmi ojediněle může léčba narušit Vaši schopnost vidění ve tmě. Roaccutane může rovněž velmi vzácně způsobit barvoslepost, někteří pacienti jsou méně schopni rozlišit jednotlivé barvy. Může vzrůst citlivost Vašich očí vůči světlu, takže bude nutné abyste používali sluneční brýle k ochraně očí před příliš ostrým slunečním zářením. Ve velmi ojedinělých případech byly u pacientů léčených Roaccutanem popsány jiné poruchy zraku (poruchy vidění), jako je rozmazané vidění, zákal rohovky, šedý zákal (katarakta). Pokud máte pocit, že Váš zrak je léčbou ovlivněn, a kontaktujte svého lékaře v nejkratší možné době.

Poruchy sluchu
Ve velmi vzácných případech pacienti léčení Roaccutanem hlásili, že neslyší tak dobře, jak byli zvyklí dříve.

Nos a krk
Je běžné, že během léčby se vnitřek Vašeho nosu stává suchým a „zatvrdlým“, což způsobuje mírné krvácení z nosu. Velmi vzácně (především u pacientů trpících astmatem) byl popsán pocit suchosti v krku, který vyvolal ochraptělost nebo náhlý tlak na hrudi s dechovou nedostatečností a sípáním (bronchospasmus).

Poruchy žaludku a střev (gastrointestinální)
Pokud byste pozoroval(a) během léčby Roaccutanem těžkou bolest břicha, ať již spojenou s krvavým průjmem nebo bez něho, nevolnost a zvracení, přestaňte lék užívat a kontaktujte okamžitě svého lékaře. U pacientů léčených Roaccutanem byly popsány vážné poruchy zažívacího traktu jako je zánět slinivky (pankreatitida), krvácení do střev, zánět tlustého střeva (kolitida), zánět kyčelníku (části tenkého střeva – ileitida) a nespecifický zánět střev.

Problémy s játry
Během léčby Roaccutanem je běžné, že u pacientů jsou pozorovány zvýšené hladiny jaterních enzymů. Ty jsou zjišťovány pravidelnými krevními testy, které se provádějí v průběhu celé léčby. Velmi vzácně byly u pacientů zaznamenány závažnější jaterní problémy (jako je žloutenka). Pokud se během léčby u Vás objeví zežloutnutí kůže nebo očí spojené s velkou únavou, ukončete užívání léku a kontaktujte svého lékaře v nejkratší možné době.

Problémy s ledvinami
Ve velmi vzácných případech se u pacientů léčených Roaccutanem může objevit zánět ledvin. Příznaky takového zánětu zahrnují nadměrnou únavu, potíže s močením spolu se zduřenými a oteklými očními víčky. Pokud se u Vás v průběhu léčby takové příznaky vyskytnou, ukončete užívání léku a kontaktujte svého lékaře.

Cukrovka (diabetes)
Ve velmi vzácných případech se u pacientů léčených Roaccutanem rozvinul diabetes s příznaky jako je nadměrná žízeň a časté močení, rovněž krevní testy mohou prokázat zvýšenou koncentraci krevního cukru.

Problémy s vlasy
Po nějaké době užívání léku u Vás může přechodně dojít ke změně růstu vlasů (ztráta vlasů nebo méně často zhoustnutí vlasového porostu). Tento účinek je zpravidla dočasný a k přetrvávajícímu úbytku vlasů dochází velmi vzácně. Po ukončení léčby se kvalita Vašich vlasů vrátí k původnímu stavu.

Kosti a svaly
Během léčby Roaccutanem byly pacienty velmi často hlášeny bolesti zad, svalů a kloubů proto je důležité omezit během léčby intenzívní fyzickou aktivitu.

Navíc ve velice ojedinělých případech byl u pacientů léčených Roaccutanem hlášen rozvoj zánětu kloubů (artritidy), poruch kostí (včetně zpomaleného růstu kostí, výrůstků na povrchu kostí – exostóza a změn kostní hustoty), kalcifikace chrupavek, občasné bolestivosti šlach a abnormálních hladin svalových degradačních látek v krvi v případě intenzivního cvičení během léčby. Kosti, které nedokončily svůj normální vývoj, mohou vlivem léku zastavit předčasně svůj růst.

Jiné vedlejší účinky
Roaccutane může často u některých pacientů způsobit abnormality hladin tukových látek (triglyceridy, lipoproteiny s vysokou hustotou, někdy cholesterol) v krvi. Je proto ve Vašem zájmu vyvarovat se během léčby alkoholických nápojů, nebo alespoň snížit jejich konzumaci.
Byly popsány velmi vzácné případy zánětu cév (někdy provázení podlitinami a červenými skvrnami).
Pokud se během léčby Roaccutanem u vás vyskytnou příznaky nepopsané v tomto příbalovém letáku informujte o nich svého lékaře. Jste-li znepokojen(a) výše uvedenými nebo jinými nežádoucími účinky, pak si o tom rovněž promluvte s lékařem.


5. UCHOVÁVÁNÍ léku ROACCUTANE

Uchovávejte tento lék mimo dohled a dosah dětí.

Triplex blistr:
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Hliníkový blistr:
Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

PAMATUJTE: Tento přípravek je určen pouze pro Vás a může jej předepsat pouze lékař. Nikdy nesdílejte přípravek s jinou osobou. Užití přípravku jinou osobou může tuto osobu poškodit, i kdyby měla stejné příznaky jako Vy.

Nespotřebovaný lék vraťte svému lékárníkovi. Uchovávejte přípravek déle pouze na doporučení lékaře.


6. DALŠÍ INFORMACE

Pro další informace o přípravku Roaccutane kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Spezifikation
Léková skupina Léky na akné
Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759