Home / Apotheke / /
Stesolid  5 mg rct sol 5x2,5ml/5mg

Stesolid 5 mg rct sol 5x2,5ml/5mg

Art.Nr.: 4326
Lager: JA
Hersteller:

Lék Stesolid má tišící účinek, potlačuje příznaky úzkosti, podrážděnosti, neklidu a napětí a uvolňuje svaly.Diazepam se snadno vstřebává sliznicí konečníku. Účinek je viditelný již za 5-10 minut. Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo během 10-15

Finden Sie ähnliche

Das Produkt ist derzeit nicht verfügbar.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Stesolid 5 mg rct sol 5x2,5ml/5mg

Stesolid


Rektální roztok (roztok do konečníku)

Výrobce:
Inpac AS, Lierskogen, Norsko

Držitel rozhodnutí o registraci:
Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island

Složení:
Léčivá látka: Diazepamum (Diazepam) 5 mg nebo 10 mg v 1 tubě o obsahu 2,5 ml, tj. 1 ml obsahuje 2 mg nebo 4 mg diazepamu.
Pomocné látky: kyselina benzoová, bezvodý ethanol, propylenglykol, natrium-benzoát, benzylalkohol, čištěná voda.

Indikační skupina:
Anxiolytikum a antikonvulzivum ve skupině benzodiazepinů

Charakteristika:
Lék Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg v rektální tubě má tišící účinek, potlačuje příznaky úzkosti, podrážděnosti, neklidu a napětí a uvolňuje svaly.
Diazepam se snadno vstřebává sliznicí konečníku. Účinek je viditelný již za 5-10 minut. Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo během 10-15 minut.

Indikace:
Léky Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg rektální tuby se používají při prevenci a léčbě křečí, např. u epilepsie, a u horečnatých křečí u dětí a jako uklidňující prostředek před vyšetřením a operacemi.

Kontraindikace:
Léky Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg se nesmí užívat při přecitlivělosti na diazepam a jiné benzodiazepiny a na kteroukoli složku přípravku.
Léky Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg se nesmí užívat u novorozenců během prvních 30 dnů života.
Léky Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg se nesmějí používat při závažném onemocnění jater, v případě myastenia gravis (onemocnění svalů), při glaukomu (zelený zákal) s úzkým úhlem, při zvýšené hladině oxidu uhličitého v krvi, při dočasné zástavě dýchání při spánku (spánková apnoe) nebo při jiných potížích s dýcháním, při otravě alkoholem, hypnotiky, analgetiky a psychofarmaky (skupiny léků na spaní, proti bolesti a na uklidnění).
V případě onemocnění jater nebo ledvin, v případě starších pacientů a v případě srdeční a dechové nedostatečnosti se poraďte se svým lékařem.

Těhotenství a kojení:
Lék se nesmí bez výslovného doporučení lékaře používat v první a poslední třetině těhotenství, neboť může mít vliv na nenarozené dítě.
Při podezření na těhotenství musí žena užívající Stesolid upozornit lékaře.
Při kojení by Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg neměl být používán, neboť přechází do mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem, jak v tomto případě postupovat.

Nežádoucí účinky:
Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a jsou zpravidla mírné a vzácné.

Nejčastější nežádoucí účinky:
Nejběžnějším nežádoucím účinkem je otupělost, ospalost a únavnost, svalová slabost (zvláště v kombinaci s alkoholem, narkotiky, barbituráty), nechtěné silné utlumení, svalová ochablost, porucha paměti a všímavosti, porucha rovnováhy a nedostatek svalové kontroly (zvláště u starších pacientů).
Zřídka se může vyskytnout snížený krevní tlak, dočasné zástavy dechu, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, zácpa, průjem), zrakové poruchy, alergické kožní vyrážky, zadržení moče, bolesti hlavy, zmatenost, závratě, změny libida, krevní poruchy a žloutenka.
Vyskytnout se mohou paradoxní reakce na benzodiazepiny ve formě excitace namísto sedativního účinku.
Při dlouhodobém podávání existuje možnost vzniku závislosti.

Méně časté nežádoucí účinky:
Mezi méně časté nežádoucí účinky patří: závrať, zmatenost, funkční mozkové poruchy, poruchy řeči, nechtěný třes, svalová slabost, mravenčení, mírné trhavé pohyby, nezájem, citová povrchnost, deprese, porucha paměti, snížení reakční schopnosti, záškuby očí, problémy se zaostřením, kocovina, zpomalený srdeční rytmus, mdloby po postavení se, poruchy dechu, dušnost, zástava dechu, snížení dechové frekvence, sucho v ústech, nadměrné slinění, zvýšená chuť k jídlu a neschopnost udržet moč a stolici.

Interakce:
Léky Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg a jiné současně užívané léky se mohou navzájem ovlivňovat. Na léčbu mají vliv alkohol, sedativa (léky na uklidnění), hypnotika (léky na spaní), antiepileptika (při epilepsii), anestetika (znecitlivující léky), anxiolytika (léky na potlačení strachu), antidepresíva (podávaná při depresích), neuroleptika (při léčbě psychóz), morfinové přípravky (podávané při silných bolestech), antihistaminika (při alergiích), klonidin (podávaný při zvýšeném krevním tlaku) omeprazol, cimetidin (při překyselení žaludku), disulfiram (při léčbě alkoholismu), estrogen (ženský pohlavní hormon) a teofylin.
Rychlost metabolismu diazepamu je snížena cimetidinem, disulfiramem, tuberkulostatiky a orálními kontraceptivy (jako je estrogen). Omeprazol může prodloužit eliminaci diazepamu.
Je třeba se ujistit, že mezi podáním inhibitorů monoaminooxydázy (IMAO) a podáním Stesolidu uplynul interval 14 dnů.
Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj.

Dávkování a způsob podání:
Lék se podává rektálně.
Dávkování vždy předepisuje lékař.
Citlivost na diazepam se mění s věkem. Obvyklé dávkování je následující:
Děti 1-3 roky (tělesná hmotnost do 15 kg): 5 mg
Dospělí a děti starší naž 3 roky (tělesná hmotnost nad 15 kg): 10 mg
Starší nebo oslabení pacienti: 5 mg

V případě nutnosti může být dávka po 5-10 minutách zopakována. Při opakovaném podávání u dětí je třeba sledovat dýchání. Doporučuje se maximální dávka 30 mg diazepamu, pokud není k dispozici adekvátní lékařský dohled a sledování v nemocnici.
Kojencům mladším než jeden rok by měl být diazepam podáván pouze preventivně proti křečím. Obvyklá dávka u této věkové skupiny je 0,5 - 1 mg/kg. Kojenci, kteří ještě nedosáhli tří měsíců, by měli být léčeni diazepamem pouze v nemocnici.
U starších pacientů je zvýšena pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků, proto se doporučuje snížit dávku, jak je popsáno výše.

Způsob použití:
Léky Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg rektální tuby se zavádějí do konečníku při zachování následujícího postupu:
  1. Odstraňte ochranný uzávěr rektální tuby odšroubováním a namažte špičku tuby (např. trochou vazelíny).
  2. Položte pacienta na břicho s polštářem pod kyčli nebo bok s pokrčenými koleny. Malé dítě vám může ležet přes nohy.
  3. Vložte špičku tuby do konečníku, u dětí ve věku do 3 let jen po první značku.
  4. Po vložení vyprázdněte tubu tak, že na ni zatlačíte svým placem a ukazovákem.
  5. Postupně vytahujte tubu a stále ji tiskněte.
  6. Abyste zabránili výtoku přípravku z konečníku, sevřete hýždě na okamžik k sobě.
  7. Během aplikace držte tubu vždy špičkou dolů a nevytlačujte ji před vložením do konečníku.

Upozornění:
Diazepam může snižovat pozornost a schopnost rychle reagovat, proto po jeho podání nesmíte provádět činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování jako je např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.
Nižší dávkování je rovněž doporučováno u pacientů s chronickou plicní nedostatečností vzhledem k riziku výskytu dechové poruchy.
U pacientů s cerebro-organickými změnami (arterioskleróza) nebo se srdeční a/nebo dechovou nedostatečností a u malých dětí může léčba diazepamem vyústit ve zvýšený dechový útlum nebo pokles krevního tlaku.
Během léčby diazepamem nesmějí být konzumovány alkoholické nápoje, protože alkohol zvyšuje tlumivý účinek přípravků.
Při předávkování přípravkem Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg může dojít ke ztrátě vědomí a v závažných případech k selhání dýchání až bezvědomí. Při podezření na předávkování je nutno vyhledat lékařskou pomoc.

Léky Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg se většinou podávají pouze krátkodobě, protože existuje možnost vzniku závislosti. Náhlé přerušení dlouhodobější léčby vyvolává riziko abstinenčních příznaků.
Dětem by měl být diazepam podáván pouze v naléhavých případech a doba podávání by měla být omezena na minimum. Vzhledem k obsahu benzylalkoholu není roztok vhodný pro použití u novorozenců (zvláště nedonošených).
Tento léčivý přípravek obsahuje 96% alkoholu, tj. 100 mg v jedné dávce. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizkových skupin jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.
Ambulantní pacienti léčení diazepamem by měli být propuštěni pouze v doprovodu jiné osoby a ne dříve než za hodinu po aplikaci přípravku Stesolid.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Po otevření Al fólie při teplotě do 15°C.

Varování:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léky Stesolid 5 mg a Stesolid 10 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Balení:
5 tub 2,5 ml
Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759