Home / Apotheke / /
Tantum Verde P loz 10x3mg

Tantum Verde P loz 10x3mg

Art.Nr.: 64871
Lager: JA
Hersteller:

Lék Tantum Verde P jsou pastilky, které jsou určeny k pozvolnému rozpuštění v ústech. Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé, dezinfekční a bolest tlumící účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za

Finden Sie ähnliche

Das Produkt ist derzeit nicht verfügbar.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Tantum Verde P loz 10x3mg

Tantum Verde P


1. Co je přípravek TANTUM VERDE P a tantum lemon a k čemu se používá

TANTUM VERDE P a TANTUM LEMON jsou pastilky, které jsou určeny k pozvolnému rozpuštění v ústech. Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé, dezinfekční a bolest tlumící účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Pastilky TANTUM VERDE P a TANTUM LEMON jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku.
Pastilky TANTUM VERDE P a TANTUM LEMON jsou určeny k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí apod. TANTUM VERDE P a TANTUM LEMON je vhodné používat během léčby po ošetření zubů. Přípravek smí užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let, které zvládnou ponechat pastilky postupně rozpustit v ústech. Jelikož pastilky neobsahují cukr, jsou vhodné i pro pacienty s cukrovkou.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTUM
VERDE P nebo TANTUM LEMON užívat

Neužívejte přípravek TANTUM VERDE P nebo TANTUM LEMON
    • jestliže jste alergický/á na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další pomocnou látku obsaženou v přípravku
    • pokud trpíte fenylketonurií
    • pokud kojíte
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TANTUM VERDE P a TANTUM LEMON je zapotřebí
    • jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit.
    • vzhledem k obsahu aspartamu, který je zdrojem fenylalaninu, je třeba vyhnout se podávání pacientům trpícím fenylketonurií
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti současného používání TANTUM VERDE P a TANTUM LEMON s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině ústní a hltanu se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. I když studie neprokázaly účinky poškozující plod, přípravek by se měl v těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem.
TANTUM VERDE P a TANTUM LEMON nesmí užívat kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
TANTUM VERDE P a TANTUM LEMON nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE P A TANTUM LEMON UŽÍVÁ
Obvykle se 1 pastilka nechá pomalu rozpustit v ústech. Neurčí-li lékař jinak, užívá se až 6 krát denně po 1,5 až 3 hodinách. Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci do 7 dní nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil/a více přípravku TANTUM VERDE P nebo TANTUM LEMON než jste měl/a
Dojde-li náhodně k požití větších dávek (zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se pokuste vyvolat zvracení.
Náhodné polknutí pastilky není nebezpečné.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek TANTUM VERDE P nebo TANTUM LEMON
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
I když je přípravek obvykle velmi dobře snášen, mohou se nežádoucí účinky v ojedinělých případech vyskytnout. Bezprostředně po podání pastilky TANTUM VERDE P nebo TANTUM LEMON se může objevit pocit trnutí v ústech a krku. Tento účinek po krátké době vymizí. V ojedinělých případech může dojít k lehkému pálení v ústní dutině, výjimečně i k nevolnosti a nucení na zvracení.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE P A TANTUM LEMON UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkem a světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek TANTUM VERDE P nebo TANTUM LEMON nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek TANTUM VERDE P
- léčivou látkou je benzydamin-hydrochlorid
- pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, menthol, kyselina citronová, citronové aroma, aroma máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín.

Co obsahuje přípravek TANTUM LEMON
- léčivou látkou je benzydamin-hydrochlorid
- pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, monohydrát kyseliny citronové, citronové aroma, aroma máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín.


Jak přípravek TANTUM VERDE P a TANTUM LEMON vypadá a co obsahuje toto balení
TANTUM VERDE P je ve tvaru zelených hranatých pastilek a TANTUM LEMON je ve tvaru žlutozelených hranatých pastilek. Každá pastilka je balena do parafinového papíru. 10 pastilek je baleno v jednom balíčku. Krabička obsahuje 10 nebo 20 pastilek.


Držitel rozhodnutí o registraci:
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika
Výrobce:
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika, ve spolupráci s Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Itálie.

Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759