Home / Apotheke / /

Topamax 100 mg por tbl flm 60-lek

Art.Nr.: 45568
Lager: JA
Hersteller:

Lék TOPAMAX představuje antiepileptikum s kombinovaným mechanizmem účinku pro léčbu dospělých a dětí. Svou podstatou se liší od jiných léků užívaných k léčbě epilepsie. Rovněž je určen k předcházení migrenózních bolestí hlavy dospělých.

Finden Sie ähnliche

Das Produkt ist derzeit nicht verfügbar.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Topamax 100 mg por tbl flm 60-lek

Topamax
Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce
potahované tablety: Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie
tvrdé tobolky: Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica S.A., Queluz de Baixo, Barcarena, Portugalsko

Složení
Léčivá látka:
Potahované tablety: topiramatum (topiramát) 25, 50, 100 mg (miligramů)
v jedné potahované tabletě
Tvrdé tobolky: topiramatum 15, 25 mg (miligramů) v jedné tvrdé tobolce
Pomocné látky:
Potahované tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, potahová soustava OPADRY bílá YS-1-7706G (25 mg), světle žlutá YS-1-6382G (50 mg),
žlutá YS-1-6370G (100 mg), karnaubský vosk.
Tvrdé tobolky: zrněný cukr (obsahuje sacharózu), povidon, acetát celulózy
vlastní tobolka: oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, želatina, oxid titaničitý
potisk tobolky: černý oxid železitý

Indikační skupina
Antiepileptikum, antikonvulzivum

Charakteristika
Lék TOPAMAX představuje antiepileptikum s kombinovaným mechanizmem účinku
pro léčbu dospělých a dětí. Svou podstatou se liší od jiných léků užívaných k léčbě epilepsie. TOPAMAX je rovněž určen k předcházení migrenózních bolestí hlavy dospělých.
Léčivá látka - topiramát se rychle a dobře vstřebává nezávisle na přijaté potravě. Nepodléhá významnější látkové přeměně. Vylučuje se především ledvinami, vylučování není ovlivněno věkem.

Indikace
TOPAMAX je určen k samostatné léčbě (pouze tímto přípravkem) dospělých
a dětí od dvou let s nově zjištěnou epilepsií nebo k převedení na samostatnou léčbu pacientů s epilepsií.
TOPAMAX je určen k doplňkové léčbě epilepsie dospělých a dětí od dvou let
s parciálními záchvaty nebo generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty.
TOPAMAX je určen k doplňkové léčbě záchvatů při Lennox-Gastautově syndromu dospělých a dětí.
TOPAMAX je rovněž určen k profylaxi (předcházení) migrenózních bolestí hlavy dospělých.

Kontraindikace
Lék TOPAMAX nesmí být užíván nemocnými s již dříve zjištěnou přecitlivělostí
ke kterékoli složce přípravku. Pokud se jakékoli známky přecitlivělosti (kožní vyrážka, svědění apod.) objeví teprve v průběhu užívání, informujte o tom ihned svého lékaře.

Nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i TOPAMAX nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout u každého.
Epilepsie
TOPAMAX je obvykle dobře snášen, mohou se však objevit nežádoucí účinky jako např. ospalost, závratě, nervozita, poruchy pohybové souhry, únava, poruchy řeči, zpomalené reakce, poruchy vidění, paměti, zmatenost, pocity brnění, dvojité vidění, nechutenství, záškuby očí, nevolnost, hubnutí, obtíže při vyjadřování, obtížné soustředění nebo udržení pozornosti, deprese, bolest břicha, celková slabost, poruchy nálady, zvýšení hodnot jaterních testů.
K méně běžným nežádoucím účinkům patří poruchy vnímání chuti, nadměrná vzrušivost, zpomalené myšlení, citová nevyrovnanost, obtíže při chůzi, netečnost, duševní poruchy, útočnost, snížení počtu bílých krvinek, výskyt ledvinových kamenů, zánětu jater a vzácně se vyskytující zvýšení kyselé reakce tělesných tekutin.
Ojediněle se může vyskytovat tvorba podkožních puchýřů a reakcí na sliznicích, avšak většinou v souvislosti se současným užíváním jiných léků, u nichž jsou tyto obtíže rovněž hlášeny.
Vzácně se může dostavit snížení vylučování potu, zejména u dětí.
Při samostatné léčbě se mohou dostavit rovněž bolesti hlavy.
Migréna
Lék TOPAMAX je obvykle dobře snášen, mohou se však objevit nežádoucí účinky
jako např. únava, pocity brnění, závratě, snížená citlivost, obtíže při vyjadřování, nevolnost, průjem, poruchy trávení, sucho v ústech, snížení hmotnosti, nechutenství, ospalost, poruchy paměti, obtížné soustředění nebo udržení pozornosti, nespavost, úzkost, poruchy nálady, dvojité vidění.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí
se poraďte s lékařem.

Interakce
Účinky přípravku TOPAMAX a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i volně prodejných. Než začnete spolu s přípravkem TOPAMAX užívat jakýkoli další lék, poraďte se
se svým lékařem.
Kombinace přípravku TOPAMAX s jinými léky užívanými k léčbě epilepsie obvykle nevede ke změnám jejich účinnosti. K ovlivnění účinnosti však může dojít u léků s obsahem fenytoinu, digoxinu nebo lithia, proto Vám při současné léčbě přípravkem TOPAMAX s léky obsahujícími fenytoin, digoxin nebo lithium může být kontrolována hladina fenytoinu, digoxinu nebo lithia v krvi.
Požívání alkoholu nebo užívání prostředků proti nespavosti a na uklidnění se během léčby přípravkem TOPAMAX nedoporučuje.
Pozornost je zapotřebí věnovat současnému užívání přípravku TOPAMAX s léky obsahujícími kyselinu valproovou, protože může dojít ke zvýšené hladině čpavku v krvi. V případě neobvyklých bolestí hlavy se proto poraďte s lékařem.
TOPAMAX může snižovat účinnost současně užívaných hormonálních antikoncepčních přípravků. V případě, že užíváte antikoncepční přípravek s obsahem estrogenů (ženských pohlavních hormonů), informujte svého lékaře
o jakýchkoli změnách menstruačního krvácení.
Pokud je při léčbě cukrovky léky obsahujícími metformin, pioglitazon nebo glibenklamid zahájena nebo ukončena léčba přípravkem TOPAMAX, upozorněte prosím lékaře, že užíváte tyto léky, aby mohl léčbě cukrovky věnovat zvýšenou pozornost.
Užívání přípravku TOPAMAX může ovlivnit výsledky některých laboratorních krevních vyšetření. V případě, že podstupujete laboratorní vyšetření, informujte
proto vždy lékaře, že užíváte TOPAMAX.

Dávkování a způsob užití
Přesné dávkování určí vždy lékař, dodržujte zásadně jeho pokyny.
Epilepsie
Doporučené dávkování při doplňkové léčbě:
Dospělí:
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 25-50 miligramů na noc po dobu jednoho týdne.
Dávka se dále zvyšuje o 25-50 miligramů (do 100 miligramů) v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech. Denní dávka se obvykle rozděluje do dvou dílčích dávek, u některých nemocných však lze dosáhnout dostatečného účinku i při dávkování jednou denně. Doporučený odstup mezi dílčími dávkami by měl být 12 hodin.
Nejnižší denní účinná dávka je 200 miligramů, obvyklá denní dávka činí
200-400 miligramů rozděleně ve dvou dílčích dávkách.
Někteří nemocní však byli úspěšně léčeni i denními dávkami 1600 miligramů.
Dávkování se vždy upravuje v závislosti na léčebné odezvě, tj. na častosti
a závažnosti záchvatů i nežádoucích účinků.
Toto doporučené dávkování platí pro dospělé i starší osoby, pokud netrpí ledvinovými onemocněními.
Děti od dvou let:
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 25 miligramů (nebo nižší, v rozmezí 1-3 miligramy na kg tělesné hmotnosti a den), která se užívá na noc, po dobu prvního týdne.
Dávka se dále zvyšuje o 1-3 miligramy na kg a den v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech rozděleně ve dvou dílčích dávkách do dosažení požadovaného léčebného výsledku.
Doporučená denní dávka topiramátu při doplňkové léčbě je přibližně 5-9 miligramů na kg rozděleně ve dvou dávkách.
Denní dávky do 30 miligramů na kg jsou obecně dobře snášeny.
Dávkování se vždy upravuje v závislosti na léčebné odezvě.

Doporučené dávkování při samostatné léčbě přípravkem TOPAMAX:
Dospělí:
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 25 miligramů na noc po dobu jednoho týdne.
Dávka se dále zvyšuje o 25 nebo 50 miligramů na den, v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech, rozděleně ve dvou dávkách.
Doporučená cílová denní dávka topiramátu v úvodní fázi léčby činí obvykle
100 miligramů rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Nejvyšší doporučená denní dávka
je 500 miligramů. Někteří nemocní s určitými formami epilepsie však snášeli i denní dávky 1000 miligramů.
Dávkování se vždy upravuje v závislosti na léčebné odezvě, tj. na častosti
a závažnosti záchvatů i nežádoucích účinků.
Toto doporučené dávkování platí pro dospělé i starší osoby, pokud netrpí ledvinovými onemocněními.
Děti od dvou let:
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 0,5-1 miligram na kg, která se užívá na noc,
po dobu prvního týdne. Dávka se dále zvyšuje o 0,5-1 miligram na kg a den, v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech, rozděleně ve dvou dílčích dávkách.
Doporučená cílová denní dávka v úvodní fázi léčby činí přibližně 3-6 miligramů topiramátu na kg rozděleně ve dvou dávkách. Děti s nově zjištěnými záchvaty
byly léčeny denními dávkami až do 500 miligramů.
Dávkování se vždy upravuje v závislosti na léčebné odezvě.

Migréna
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 25 miligramů na noc po dobu jednoho týdne.
Dávka se dále zvyšuje o 25 miligramů na den v týdenních intervalech, které však mohou být prodlouženy.
Doporučená celková denní dávka topiramátu činí obvykle 100 miligramů rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Někteří nemocní byli úspěšně léčeni i denní dávkou
50 miligramů, obvykle však užívali denní dávku do 200 miligramů.
Dávkování a léčebný postup upravuje lékař dle léčebné odezvy.

Způsob užití:
TOPAMAX je k dispozici ve formě potahovaných tablet a tvrdých tobolek.
Potahované tablety se nedoporučuje dělit.
Tvrdé tobolky s mikrogranulemi jsou určeny nemocným, kteří obtížně polykají tablety, převážně dětem a starším lidem. Tvrdé tobolky se polykají vcelku nebo může být obsah po opatrném otevření přidáván k malému množství (čajová lžička) měkké potravy.
Směs potravy s lékem je zapotřebí ihned spolknout, bez žvýkání, nikdy neuchovávat
pro další užití.
Při užívání není zapotřebí brát ohled na jídelní režim. Velice důležité je však lék vždy zapíjet dostatečným množstvím tekutiny.

Pokud zapomenete jednu dávku, užijte ji ihned, jakmile si to uvědomíte, následující dávku však nezdvojnásobujte. Pokud opomenete více dávek, poraďte se se svým lékařem a dále pokračujte dle jeho rady.

Pokyny pro otevření lahvičky:
Lahvička je opatřena víčkem zajišťujícím ochranu před dětmi, lze ji otevřít takto: zatlačte plastikový šroubovací uzávěr směrem dolů a současně jím otáčejte proti směru hodinových ručiček.

Upozornění
Léčba přípravkem TOPAMAX vyžaduje pravidelné lékařské kontroly, pouze Váš lékař může rozhodnout o změně dávkování nebo o vysazení tohoto léku.
Náhlé přerušení léčby může vyvolat zvýšení počtu záchvatů.
TOPAMAX by se neměl užívat současně s léky zvyšujícími riziko tvorby ledvinových kamenů (např. přípravky zvyšujícími vylučování vápníku nebo okyselujícími moč).
Jestliže patříte k osobám se zvýšeným rizikem tvorby ledvinových kamenů,
je zapotřebí, abyste si zvykli pít větší množství tekutin. Je to velice důležité zejména před cvičením nebo pobytem v horku.
V průběhu léčby přípravkem TOPAMAX může ve velmi vzácných případech dojít k poruchám nálady a depresím nebo sebevražedným úmyslům nebo pokusům.
Při prvních projevech těchto účinků se neprodleně poraďte s lékařem.
V průběhu léčby přípravkem TOPAMAX může dojít ke zvýšení hodnot jaterních testů. Při současné léčbě více léky byly hlášeny jednotlivé případy zánětu jater
a jaterního selhání.
Během prvního měsíce léčby přípravkem TOPAMAX může ve výjimečných případech dojít k rychlému rozvoji krátkozrakosti a zeleného zákalu.
Pokud zpozorujete zhoršení zraku, např. snížení zrakové ostrosti, zarudnutí
nebo bolest očí, neprodleně informujte lékaře, který učiní opatření k odstranění těchto obtíží.
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování. V průběhu léčby proto nesmíte řídit motorová vozidla, obsluhovat strojní zařízení nebo vykonávat jinou činnost vyžadující zvýšenou pozornost, rychlé rozhodování a přesnou pohybovou koordinaci, pokud Váš lékař nerozhodne jinak.
TOPAMAX může snižovat účinnost některých hormonálních antikoncepčních přípravků. Spolehlivou ochranu proti početí lze po poradě s lékařem zajistit i jiným vhodným způsobem. Jakékoli vzniklé nepravidelnosti menstruačního krvácení hlaste lékaři. Vzhledem k tomu, že v těhotenství nelze účinnou léčbu zcela přerušit,
mělo by být případné těhotenství plánováno po poradě s lékařem.
Během užívání tohoto přípravku nepijte alkoholické nápoje.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se neprodleně poraďte
s lékařem. Neuplynul-li delší čas od polknutí přípravku, snažte se vyvolat zvracení.

Těhotenství a kojení
V těhotenství a v době kojení by měl být TOPAMAX užíván pouze ze zvláště závažných důvodů.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla.
O obsluze strojů se poraďte s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku TOPAMAX
TOPAMAX potahované tablety obsahují monohydrát laktózy. TOPAMAX tvrdé tobolky obsahují zrněný cukr (sacharózu). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Varování
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Velikost balení
Topamax 25 mg
Topamax 50 mg
Topamax 100 mg

Potahované tablety: 1)hliníkové blistry 28 potahovaných tablet
2)bílá HDPE lahvička, bílý PP bezpečnostní šroubovací uzávěr
s vysoušedlem, 60 potahovaných tablet

Topamax 15 mg
Topamax 25 mg
Tvrdé tobolky: 1)bílá HDPE lahvička zapečetěna laminovanou folií (Al/PE), výplň z vaty, šroubovací bezpečnostní uzávěr (bílý HDPE/bezbarvý PP)s vložkou z povoskované dřevité lepenky, 60 tvrdých tobolek.
2)bílá HDPE lahvička, šroubovací bezpečnostní uzávěr (bílý PP/bezbarvý LDPE) s bezbarvou LDPE vložkou, 60 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Uchovávání
Potahované tablety v blistrech s hliníkovou ochrannou fólií lze užívat do 3 měsíců
od prvního vyjmutí z ochranného obalu a uchovávat při teplotě do 25 °C.
Potahované tablety a tvrdé tobolky v lahvičkách uchovávejte při teplotě do 25 C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759