Home / Apotheke / /

Ulcogant sus 1x250ml

Art.Nr.: 4022536683805 SÚKL: 0099476
Lager: JA
Hersteller:

Přípravek Ulcogant působí lokálně, bezprostředně na sliznici jícnu, žaludku a dvanáctníku. Tvoří na povrchu vředu ochrannou vrstvu proti agresivnímu účinku žaludeční šťávy. Ochranná vrstva nepokrývá vřed jen mechanicky, ale dodatečně rozvíjí další úči

Finden Sie ähnliche

Das Produkt ist derzeit nicht verfügbar.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Ulcogant sus 1x250ml

Ulcogant
Perorální suspenzePřečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. CO JE ULCOGANT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ULCOGANT užívat
3. Jak se ULCOGANT užívá
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
5. JAK ULCOGANT UCHOVÁVAT
6. DALŠÍ INFORMACE

1. Co je Ulcogant a k čemu se používá
Přípravek Ulcogant působí lokálně, bezprostředně na sliznici jícnu, žaludku a dvanáctníku. Tvoří na povrchu vředu ochrannou vrstvu proti agresivnímu účinku žaludeční šťávy. Ochranná vrstva nepokrývá vřed jen mechanicky, ale dodatečně rozvíjí další účinek, váže kyselinu, snižuje pepsin a absorbuje žluč. Kromě toho přípravek Ulcogant zvyšuje odolnost žaludeční sliznice. Podávání přípravku Ulcogant vede rychle k ústupu potíží.

Přípravek Ulcogant se používá k léčbě žaludečního a dvanáctníkového vředu, ke zmírnění obtíží a urychlení hojení vředu. Dále se používá k omezení znovuobjevení vředu dvanáctníku (profylaxe recidivy duodenálního vředu). Profylaxe recidivy je indikována u pacientů, u kterých je známo, že mají sklon k recidivám. Přípravek Ulcogant se také používá k léčení lehčích forem zánětů a vředů jícnu, které vznikají refluxem (návratem) žaludeční šťávy do jícnu (refluxní esofagitida). Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ulcogant užívat

Neužívejte přípravek pokud jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo pomocné látky obsažené v přípravku. Pro obsah hliníku by přípravek neměli užívat nemocní s těžkým omezením ledvinných funkcí (uremie, dialyzovaní pacienti). Není doporučeno užívat přípravek během těhotenství a kojení. Přípravek se nesmí podávat dětem do 14 let věku.Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Při současném užívání Ulcogantu a tetracyklinu, tobramycinu, kolystinu, amfotericinu B, fenytoinu, sulpiridu, digoxinu, cimetidinu, ranitidinu, ketokonazolu, teofylinu s pomalým uvolňováním, cenodeoxycholové a ursodesoxycholové kyseliny může dojít ke sníženému vstřebávání těchto léků. Toto můžeme omezit, když ponecháme dostatečný interval alespoň 2 hodiny mezi užíváním přípravku Ulcogant a těchto léků.
Informujte, prosím, svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích,které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Důležité informace o některých složkách přípravku.
Přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou u někteých pacientů vyvolat reakce z přecitlivělosti.

3. Jak se Ulcogant užívá

Pokud není určeno jinak, platí následující doporučení:
Dvanáctníkový vřed: 2krát 2 sáčky/odměrnou lžičku suspenze; nebo 4krát 1 sáček/odměrku suspenze denně.
Žaludeční vřed: 4krát 1 sáček/odměrku suspenze denně.
Profylaxe recidiv žaludečního a duodenálního vředu: 2krát 1 sáček/odměrku suspenze denně
Refluxní esofagitida (zánět jícnu způsobený zpětným tokem žaludeční šťávy), žaludeční vřed: 4krát 1 sáček/odměrku suspenze denně.

Způsob a délka užívání:
Přípravek se užívá nalačno.
3krát 1 sáček/odměrku suspenze přípravku Ulcogant před jídlem, 4. dávku užijete večer krátce před spaním nebo 2 sáčky/odměrky suspenze přípravku Ulcogant ráno po probuzení a 2 sáčky/odměrky suspenze přípravku Ulcogant večer před spaním.
K profylaxi recidiv užít 1 sáček/odměrku suspenze přípravku Ulcogant ráno po probuzení a 1 sáček večer před spaním.

1 nebo 2 sáčky se nechají rozpustit v 1/2 sklenici vody.

Pro vyhojení vředu postačuje doba léčby 4 - 6 týdnů. Pokud ještě není úplné zhojení, možno v léčbě pokračovat 12 týdnů. Úspěšné léčení refluxní esofagitidy trvá zpravidla 6 - 12 týdnů. K profylaxi recidiv duodenálního vředu může být po zhojení vředu pokračováno v léčbě u pacientů ohrožovaných recidivou 6 - 12 měsíců. U jednotlivých pacientů může lékař také doporučit delší léčbu.

4. Možné nežádoucí účinky

Často se může objevit lehká zácpa (obstipace). Jestliže se u Vás objeví tento nežádoucí účinek ve zvýšené míře nebo objeví-li se jiné nežádoucí účinky mající pravděpodobnou souvislost s léčbou, obraťte se na svého lékaře. Přípravek Ulcogant suspenze může vzhledem k obsahu metylparabenu a propylparabenu vyvolat u predisponovaných jedinců reakce z přecitlivělosti (např. alergické kožní reakce). Akutní příznaky otravy zatím nebyly pozorovány. Pokud by došlo k předávkování nebo náhodnému požití dítětem, vyhledejte okamžitě lékaře.


5. JAK ULCOGANT UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nesmí být užíván po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. další informace

Co přípravek Ulcogant obsahuje:

Léčivá látka: Sucralfatum 1 g (odpovídá 190 mg aluminia) v 1 sáčku (5 ml) nebo odměrce
(5 ml).
Pomocné látky jsou sodná sůl methylparabenu, sodná sůl propylparabenu, dihydrát sodné soli sacharinu, karamelové aroma, anýzové aroma, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, xanthanová klovatina, glycerol 85%, čištěná voda

Jak přípravek Ulcogant vypadá a co obsahuje toto balení:

250 ml suspenze v lékovce
50 sáčků suspenze v 1 balení

Držitel rozhodnutí o registraci:
MERCK KGaA, Darmstadt, Německo

Výrobce:
MERCK, SL, Barcelona, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
29.10. 2009

Spezifikation
Léková skupina Léky na vředy
Zusatzinformationen

Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759