Krytí alginátové Melgisorb Ag 3x44cm, pro hluboké rány, 10ks

Art.No.: 7332551357306 SÚKL: 0081962
Stock: YES
Manufacturer:

Melgisorb Ag je indikován pro středně až vysoce exsudující povrchové a hluboké rány. Rychlý a trvalý antimikrobiální efekt.

Find similar

The product is currently unavailable.

compare Wish Wish Gifts
Krytí alginátové Melgisorb Ag 3x44cm, pro hluboké rány, 10ks

Melgisorb Ag - vysoce absorpční antimikrobiální alginátové krytí
(3x44cm)


  • Absorbuje až o 45% více než nejpoužívanější krytí se stříbrem vyrobené z hydrovlákna
  • Vysoká síla vláken dovoluje jeho odstranění bez zanechání zbytků v ráně
  • Rychlý a trvalý antimikrobiální efekt
Alginát obsahující stříbro
  • Trvalé uvolňování stříbra až 7 dnů
  • Rychlý antimikrobiální efekt během 4 hodin
  • Trvalý antimikrobiální efekt až po dobu 4 dnů
Alginát s CMC* vlákny
  • Vynikající absorpce – pro velmi exsudující rány
  • Velká pevnost za vlhka – umožňuje odstranění v jednom kuse
  • Nasává ze stran – zamezuje vzniku macerace
   *carboxymethylcellulose
Jak Melgisorb Ag použít

Vyčistěte a propláchněte ránu podle standardních postupů. Vyberte velikost melgisorbu Ag, která je o něco méně větší než velikost rány. Vystřihněte nebo složte krytí tak, aby vyplnilo ránu.

Volně vyplňte hluboké rány, ujistěte se, že krytí nepřekrývá okraje rány. Aplikujte přímo do lůžka rány.

Překryjte a zajistěte Melgisorb Ag sekundárním krytím.

Oblasti použití

Melgisorb Ag je indikován pro středně až vysoce exsudující povrchové a hluboké rány jako např.:

  • po-operační rány
  • traumatické rány (kožní léze, traumatické poranění, řezné rány)
  • bércové vředy
  • dekubity
  • diabetické vředy
  • štěpy a odběrové plochy
Produkt může být také použit pod kompresní bandáží, protože výrobek obsahuje algináty, může být použit pro kontrolu krvácení u povrchových ran. Melgisorb Ag je vhodný na rány kriticky kolonizované, pod lékařským dohledem. melgisorb Ag je určen pouze pro zévní použití.

Poznámka

Frekvence výměny krytí záleží na stavu rány a úrovni exsudátu. Z počátku může být nutné měnit krytí každých 24 hodin. Pokud je rána příliš suchá, navlhčete krytí fyziologickým roztokem před odstraněním alginátu z rány. Jemně odstraňte krytí z lůžka rány. Před aplikací nového krytí, propláchněte oblast rány podle standardních postupů.

Kontraindikace

Melgisorb Ag není indikovaný pro použití v následujících případech:

  • osoby s přecitlivostí na algináty nebo stříbra
  • chirurgické implantace
  • kontrola těžkého krvácení
  • přímé použití na suché nebo málo exsudující rány

  Upozornění
  • Systémová antimikrobiální terapie musí být brána v úvahu v případě infekce v ráně. Melgisorb Ag může být pod lékařským dohledem použit společně se systémovými antibiotiky.
  • Krytí se může přilepit do rány, jestliže je použito na suché nebo velmi lehce exsudující rány. V případě, že krytí nelze z rány lehce odstranit, navlhčete je fyziologickým roztokem před jeho odstraněním.
  • Účinek krytí může být ovlivněn nadměrným použitím mastí obsahující vazelínu.
Specification
Druh Krytí
Použití (indikace) Rány
Složení Stříbro, Textil
Facebook Comments
Write Product Review
You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.
Questions about this product?
 *
 *
 *
 *
  *
Please complete all fields marked with a *

Watchdog

We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.

Verification code:

Dinarin is everywhere

Contacts Dinarin Have you any questions? Contact us online.
Phone orders call: 123 456 759