Veral 75 Retard tbl ret 20x75mg

Veral 75 Retard tbl ret 20x75mg

Art.No.: 8594002959869 SÚKL: 0021728
Stock: YES
Manufacturer:
Active Active

Lék Veral Retard se užívá k léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních, různých forem mimokloubního revmatismu, bolesti v zádech, při léčbě bolesti, otoků a zánětů po úrazech a operacích, k léčbě bolesti při mens

Prescription only.

compare Wish Wish Gifts
Veral 75 Retard tbl ret 20x75mg

Veral retard


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
HERBACOS-BOFARMA S.R.O., Pardubice, Česká republika

Složení:
Léčivá látka : Diclofenacum natricum, 75 mg (diklofenaku) v 1 enterosolventní tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktózy, magnesium-stearát, hypromelóza, mikrokrystalická celulóza, červený oxid železitý, povidon 40, mastek.

Charakteristika:
VERAL 75 retard patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika) a používají se při léčení bolesti a zánětu.
VERAL 75 retard výrazně tlumí zánětlivé i nezánětlivé příznaky, jako je bolest a otok edém a také snižuje horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.
VERAL 75 retard má prodloužený účinek a je určen pro dospělé osoby.
VERAL 75 retard jsou růžovobílé, kulaté, bikonvexní tablety.

Indikace:
Lék VERAL 75 retard se užívá k léčbě následujících stavů:
- k léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních (nemoci z opotřebení pohybového aparátu).
- různé formy mimokloubního revmatismu (ztuhlé rameno, tenisový loket, zánět šlach, zánět šlachové pochvy) .
- bolest v zádech
- při léčbě bolesti, otoků a zánětů po úrazech (podvrtnutí, pohmoždění,vymknutí) a operacích.
- k léčbě bolesti při menstruaci
- při ledvinných a žlučníkových kolikách.
- záchvat dny

Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek VERAL 75 retard účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

Kontraindikace:
Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.
Neužívejte lék VERAL 75 retard:
- pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku, na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou) nebo jiná nesteroidní antirevmatika (např. ibuprofen).
- pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
- pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik.
- trpíte-li vážným srdečním onemocněním.
- při poruchách krvácivosti
- v posledních třech měsících těhotenství.
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte VERAL 75 retard. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro Vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při užívání léku VERAL 75 retard je třeba:
- pokud užíváte VERAL 75 retard současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová (aspirin), dále kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo léky na deprese (antidepresiva) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
- pokud jste někdy měl/a potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.
- pokud máte nebo jste měl/a srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
- pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
- pokud trpíte alergiemi, astmatem
  Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím, než začnete VERAL 75 retard užívat.

  Léky jako je VERAL 75 retard mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
  Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

  Lék VERAL 75 retard a starší lidé:
  Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

  Interakce:
  Účinky přípravku VERAL 75 retard a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

  Léky na snížení množství žaludeční kyseliny zpomalují vstřebávání léčiva, ale neovlivňují celkové množství vstřebané účinné látky. Hladina diklofenaku v krvi se snižuje při současném podání kyseliny acetylsalicylové a tím se snižuje jeho účinek a zvyšuje pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. Současné podávání antiagregačních látek např. kyselina acetylsalicylová nebo SSRI (antidepresiva) zvyšují riziko krvácení v oblasti žaludku a střev.
  Účinek diklofenaku může být oslaben při současném podávání diuretik a léků proti vysokému krevnímu tlaku. Při současném podávání těchto léků se zvyšuje riziko poruch funkce ledvin.
  Diklofenak významně snižuje vylučování lithia, čím se zvyšují jeho nežádoucí účinky. Diklofenak zvyšuje hladinu digoxinu nebo methotrexátu v krvi. Současné podání s diuretiky (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), která snižují vylučování draslíku, může způsobit zvýšenou hladinu draslíku v krvi.
  Při současném podávání diklofenaku s léky obsahujícími kortikoidy nebo s jinými nesteroidními protizánětlivými léky se zvyšuje riziko tvorby vředů a krvácení v oblasti žaludku a střev.
  Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním nesteroidních antirevmatik mezi které VERAL 75 retard patří.
  Užití alkoholu zvyšuje riziko krvácení do zažívacího ústrojí a tlumí reakční schopnost pacienta.

  Užívání přípravku VERAL 75 retard s jídlem a pitím:
  VERAL 75 retard se doporučuje užívat při jídle nebo bezprostředně po něm. Je-li potřeba dosáhnout rychlejší nástup analgetického účinku, je vhodné podat lék před jídlem. Doporučuje se lék zapít sklenicí vody a po aplikaci zůstat sedět nebo stát 15 – 30 minut jako prevence uvíznutí léku v jícnu, kde by mohl způsobit podráždění sliznice.
  Tablety se polykají celé.
  Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

  Těhotenství:
  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. VERAL 75 retard by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i VERAL 75 retard se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsících těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.
  Lék VERAL 75 retard může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

  Kojení:
  Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. VERAL 75 retard prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala VERAL 75 retard měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
  Přípravek neovlivňuje pozornost. Jestliže se však u Vás v průběhu léčby objeví některé nežádoucí účinky jako ospalost, závratě, rozmazané vidění, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

  Důležité informace o některých složkách přípravku VERAL 75 retard:
  Přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr). Jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte některé cukry (intolerance laktózy), kontaktujte jej, než začnete užívat tento přípravek.

  Dávkování a způsob použití:
  Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.
  Dospělí:
  Dospělí užívají obvykle 1 tabletu večer nebo 1 tabletu ráno a jednu tabletu večer. Celková denní dávka nesmí překročit 150 mg.
  Při léčbě bolestivé menstruace je možné na doporučení lékaře denní dávku zvýšit až na 200 mg. Tato léčba je vždy krátkodobá.
  Děti a mladiství:
  Vzhledem k množství léčivé látky v přípravku, není VERAL 75 retard určen k léčbě dětí a mladistvých.

  Tablety nekousat a nepůlit.

  Jestliže jste užil/a více přípravku VERAL 75 retard, než jste měl/a:
  Jestliže jste nedopatřením užil/a více tablet , než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

  Jestliže jste zapomněl/a užít VERAL 75 retard:
  Při vynechání dávky užijte lék ihned, jak si vzpomenete. Jestliže se přiblížila doba pro užití další doporučené dávky, dávku vynechejte. Nikdy neužívejte dvojnásobnou dávku.

  Nežádoucí účinky:
  Podobně jako všechny léky, může i lék VERAL 75 retard u některých lidí vyvolat nežádoucí účinky.
  Zejména na začátku léčby přípravkem se mohou vyskytnout zažívací obtíže - bolesti v podbřišku, poruchy trávení, průjmy, zácpa, nevolnost, zvracení, střevní plynatost, zánět tračníku. Vyskytnou-li se silnější bolesti, krev ve zvratcích anebo černě zbarvená stolice, je třeba léčbu přerušit a ihned vyhledat lékaře!
  Z dalších nežádoucích účinků byly popsány přechodné bolesti hlavy, lehké závratě, ospalost, únava, malátnost, nespavost, zvýšení jaterních testů, zánět jater či žloutenka, poruchy krvetvorby, zadržování tekutin a solí, příznaky z přecitlivělosti - kožní vyrážky a svědění, kopřivka, vypadávání vlasů či otoky.
  Velmi vzácně se objevují kožní změny spojené s tvorbou puchýřů se sklonem ke krvácení na kůži a sliznicích nebo zarudnutí pokožky.
  V souvislosti s léčbou přípravkem VERAL 75 retard může rovněž docházet k otokům, zvýšení krevního tlaku a k srdečnímu selhání.
  Léky jako je VERAL 75 retard mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
  Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři.

  Uchovávání:
  Uchovávejte při teplotě do 25°C.
  Blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
  Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

  Balení:
  Balení obsahuje 20 tablet v PVC blistru a příbalovou informaci.
  Specification
  Léková skupina Léky na revma, Léky na bolest, Léky na záněty
  Facebook Comments
  Write Product Review
  You have to be logged in to write a review.
  No review available for this item.
  Questions about this product?
   *
   *
   *
   *
    *
  Please complete all fields marked with a *

  Watchdog

  We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.

  Verification code:

  Dinarin is everywhere

  Contacts Dinarin Have you any questions? Contact us online.
  Phone orders call: 123 456 759