Home / BMI

BMI

Výpočet BMICo znamená BMI?

 Body mass index - index tělesné hmotnosti. Je číslo používané jako měřítko obezity, umožňující statistické porovnávání lidí s různou výškou. U konkrétních osob se může klinický stav lišit od významu naměřené hodnoty BMI. Např. kulturista může mít hodnotu BMI nad 30 a přesto nebýt obézní, protože vysoká hodnota indexu je u něj dána velkým množstvím svalové hmoty. Naopak starší lidé s malým množstvím svalstva mohou být ze zdravotního hlediska obézní, přestože jejich BMI je řadí do kategorie ideální váhy. Výpočet BMI pro konkrétního jednotlivce nelze proto brát jako absolutní ukazatel, spíše jen jako přibližné vodítko, které by mělo být použito jen jako jedno z více hodnotících kritérií.

BMI Kategorie Zdravotní rizika
méně než 18,5 podváha vysoká
18,5 - 24,9 norma minimální
25,0 - 29,9 nadváha nízká až lehce vyšší
30,0 - 34,9 obezita 1. stupně zvýšená
35,0 - 39,9 obezita 2. stupně vysoká
40,0 - a více obezita 3. stupně velmi vysoká

Graf BMI
 

Dinarin jest wszędzie

Kontakt Dinarin Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami online.
Zleceń telefon: 123 456 759