Agen 5 por tbl nob 30x5mg

Kód: 8594739010512 SÚKL: 0002945
Skladom: ÁNO
Výrobca:
Aktivné Aktivné

Lék Agen snižuje napětí hladké svaloviny cévních stěn, čímž dochází ke snížení krevního tlaku; krev tak může procházet cévou snadněji. Pomalý nástup účinku zamezuje nebezpečí postojového nízkého krevního tlaku.

Iba na lekársky predpis.

Porovnať Listmania Priania Darčeky
Agen 5 por tbl nob 30x5mg

AGEN  • CO JE LÉK AGEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Farmakoterapeutická skupina: antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů

AGEN je léčivý přípravek, který patří do skupiny látek nazývaných blokátory vápníkových kanálů. AGEN snižuje propustnost kalciových kanálů. Snižuje napětí hladké svaloviny cévních stěn, čímž dochází ke snížení krevního tlaku; krev tak může procházet cévou snadněji. Pomalý nástup účinku zamezuje nebezpečí postojového nízkého krevního tlaku (závratě v případě náhlé změně polohy). AGEN podávaný jednou denně vede ke snížení krevního tlaku po dobu celých 24 hodin. AGEN podávaný jednou denně u pacientů s anginou pectoris (projevující se typickou bolestí na hrudi) zvyšuje přívod krve do srdce, čímž se zlepšuje přísun kyslíku, a tím se snižuje četnost bolestivých záchvatů a spotřeba nitroglycerinu. Pro léčení vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris mohou tento přípravek užívat dokonce i pacienti se selháváním srdce.


Přípravek AGEN se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a anginy pectoris (nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

  • ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LÉK AGEN UŽÍVAT
Neužívejte AGEN pokud:
- jste alergičtí (přecitlivělí) na účinné látky nebo kteroukoliv z dalších látek přípravku AGEN;
- trpíte pokročilou aortální stenózou (zúžení srdečnicové chlopně), nestabilní anginou pectoris (bolest na hrudníku),
- jste těhotná nebo kojíte.
Přípravek se nesmí užívat u nemocných v kardiogenním šoku (selhání srdce jako pumpy), s těžkou hypotenzí (nízkým krevním tlakem) a srdečním selháním (snížená funkce pumpovat) po akutním infarktu myokardu (srdeční záchvat) po dobu prvních 28 dní.
Použití amlodipinu (účinné látky přípravku AGEN) u dětí zatím nebylo jasně stanoveno.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AGEN je zapotřebí
Nemocní s poruchou jaterních funkcí mohou přípravek AGEN užívat je pokud je to skutečně nezbytné.
Zvýšená opatrnost je nutná u nemocných s nízkým krevním tlakem a kardiomyopatií (onemocnění srdečního svalu).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Váš lékař nebo lékárník by měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte, nebo začnete užívat, a to jak na lékařský předpis, tak i bez něho.
AGEN lze bezpečně užívat spolu s jinými léky. Nicméně Váš ošetřující lékař by měl být informován o všech lécích, které užíváte, a to i v případě, že jde o léky volně prodejné.

Užívání přípravku AGEN s jídlem a pitím
Vstřebávání přípravku není ovlivněno příjmem potravy. Při léčení přípravkem AGEN se nemá pít grapefruitová šťáva, neboť může zvyšovat koncentraci účinné látky (amlodipinu) v krvi, a tak zvyšovat její léčebný účinek a nebezpečí potenciálních nežádoucích účinků.

Těhotenství a kojení
Těhotné a kojící ženy nesmějí AGEN užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby vyvolávat zvýšenou unavenost nebo závratě, takže může mít vliv na soustředění při řízení motorových vozidel nebo při obsluze strojů.
Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě souhlasu ošetřujícího lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku AGEN
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná speciální upozornění.

  • JAK SE LÉK AGEN UŽÍVÁ
Vždy užívejte AGEN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Počáteční dávka u dospělých pacientů je 5 mg (1 tableta přípravku AGEN 5) jednou denně. Lékař může tuto dávku zvýšit až na 10 mg (1 tableta přípravku AGEN 10 nebo 2 tablety přípravku AGEN 5) jednou denně.
Doporučuje se užívat tablety vždy ve stejnou denní dobu.
Tabletu zapíjíme malým množstvím nápoje (vody).

Jestliže jste užil(a) více přípravku AGEN, než jste měl(a)
Hlavním příznakem předávkování přípravkem AGEN je nízký krevní tlak, který se může projevovat jako závratě nebo dokonce bezvědomí.
Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), nebo jestliže užil Váš lék někdo jiný, informujte okamžitě lékaře, nebo se poraďte na nejbližší lékařské pohotovosti.

Jestliže jste zapomněla(a) užít AGEN
Pokud jste zapomněl(a) užít tento přípravek, nedělejte si starosti. Opomenutou dávku vynechejte a užijte následující dávku dle zavedeného dávkovacího schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat AGEN
Je důležité nepřestat užívat AGEN na základě vlastního rozhodnutí. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • MOŽNÉ Nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i AGEN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vyskytnout se mohou bolesti hlavy, otoky – zvláště okolo kotníků, mdloba, spavost, nevolnost, bolesti břicha, zarudnutí kůže, purpura (tečkovité krvácení do kůže nebo sliznic), poruchy hmatového vnímání a vnímání chuti , třes, hučení v uších, kašel, rýma, poruchy zbarvení kůže, poruchy močení včetně nočního pomočování, přírůstek nebo úbytek hmotnosti, )pocit bušení srdce a žaludeční nevolnost. Vzácně se může vyskytnout nízký krevní tlak, svědění a vyrážka, potíže s dýcháním, svalové křeče, ztráta chuti, zvýšená četnost močení, vypadávání vlasů, bolesti zad, změny nálad, svalové bolesti, zhoršené vidění, hypertrofie sliznic dásní a erythema multiforme (puchýřkovité onemocnění kůže a sliznic). Pokud se objeví žloutenka (zežloutnutí kůže a očního bělma), obraťte se neprodleně na svého lékaře. Svého ošetřujícího lékaře informujte, prosím, o jakémkoliv potenciálním výskytu nežádoucích nebo jiných neobvyklých reakcí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  • JAK LÉK AGEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

AGEN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za nápisem použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek uchovávejte v blistrech. Blistr nechte uložený v krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  • DALŠÍ INFORMACE
Co lék AGEN obsahuje
Léčivou látkou tohoto přípravku je amlodipini besilas 6,935 mg nebo 13,870 mg, což odpovídá 5 nebo 10 mg amlodipinu v jedné tabletě.


Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typA), dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, magnesium-stearát

Jak přípravek AGEN vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek AGEN se dodává ve formě bílých nebo téměř bílých oválných tablet na jedné straně s půlící rýhou a vyraženým symbolem „A“ a „5“ nebo „A“ a „10“.

Balení obsahuje 10, 30 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Facebook Komentáre
Napíšte recenziu
Na napísanie recenzie musíte byť prihlásený.
Zatiaľ nik nenapísal recenziu tohto tovaru.
Otázky k produktu?
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všetky polia označené ako *.

Strážny pes

Radi vás budeme informovať o zníženie ceny pod vami zadanú čiastku.

Prosím opíšte kód:

Dinarin je všade

Kontakty Dinarin Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás online.
Telefonické objednávky na tel. 123 456 759