Amaryl 3.0 tbl 2x15x3mg

Amaryl 3.0 tbl 2x15x3mg

Kód: 21168
Skladom: ÁNO
Výrobca:

Lék Amaryl snižuje hladinu cukru v krvi prostřednictvím stimulace uvolňování inzulínu z beta-buněk slinivky břišní. Tento účinek je založen převážně na zlepšené vnímavosti těchto buněk k fyziologické stimulaci glukózou.

Cena s DPH: 0,00 €
Nájsť podobné

Produkt je momentálne nedostupný.

Porovnať Listmania Priania Darčeky
Amaryl 3.0 tbl 2x15x3mg

AMARYL


Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

sanofi-aventis Deutschland GmbH, Franfurkt am Main, Německo
sanofi-aventis S.p.A., Scoppito, Itálie
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie

Složení

Léčivá látka : glimepiridum 3 mg v jedné tabletě
Pomocné látky : monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon 25, mikrokrystalická celulosa, magnesium - stearát, žlutý oxid železitý.


Indikační skupina
perorální antidiabetikum, derivát sulfonylurey

Charakteristika
Glimepirid, aktivní látka léku Amarylu, snižuje hladinu cukru v krvi. Patří do skupiny derivátů sulfonylurey. Snížení hladiny cukru v krvi je v podstatě dosaženo prostřednictvím stimulace uvolňování inzulínu z beta-buněk slinivky břišní. Tento účinek je založen převážně na zlepšené vnímavosti těchto buněk k fyziologické stimulaci glukózou. Glimepirid usnadňuje normální účinek inzulínu na periferní vychytávání glukózy.
S jednorázovou dávkou Amarylu může být dosaženo dobré metabolické kontroly po dobu 24 hodin.

Indikace
Léčba na inzulínu nezávislého typu diabetes mellitus (cukrovky) při selhání dietních a dalších nefarmakologických opatření (fyzická aktivita, snížení tělesné hmotnosti).

Kontraindikace
Lék Amaryl je kontraindikován u na inzulínu závislého typu diabetes mellitus (cukrovky), u diabetické ketoacidózy (nárůstu kyselých látek v krvi vyvolaným odbouráváním tuků místo cukru), diabetického prekomatu nebo komatu.
Amaryl nesmí být podán pacientům s přecitlivělostí na glimepirid, na jiný derivát sulfonylurey, na sulfonamidy nebo na kteroukoliv pomocnou látku.
Nejsou dostatečné zkušenosti s podáváním Amarylu pacientům s těžkou ledvinnou či jaterní nedostatečností a pacientům na hemodialýze. U těchto pacientů je indikováno převedení na léčbu inzulínem.
Amaryl nesmí být vzhledem k riziku poškození dítěte podáván v těhotenství, pacientku je třeba převést na léčbu inzulínem. Pacientky plánující těhotenství musí informovat svého lékaře. Rovněž tyto pacientky se doporučuje převést na inzulín.
Vzhledem k možnému přestupu Amarylu do mateřského mléka a tím při kojení do dětského organizmu nesmí být Amaryl podáván kojícím ženám. Je nezbytné takové pacientky převést na léčbu inzulínem nebo přerušit kojení.

Nežádoucí účinky
Hypoglykémie: účinek Amarylu může vést k hypoglykémii (snížení hladiny cukru v krvi), která (podle zkušeností s jinými deriváty sulfonylurey) může být prodloužená.

Možné příznaky hypoglykémie (snížení hladiny cukru v krvi) jsou bolest hlavy, vlčí hlad, nevolnost či pocit na zvracení, zvracení, netečnost, ospalost, poruchy spánku, neklid, agresivita, porucha koncentrace, porucha ostražitosti a reaktivity, deprese, zmatenost, poruchy řeči, poruchy zraku, třes, brnění končetin, poruchy čití, točení hlavy, bezmocnost, ztráta sebekontroly, delirium, křeče, extrémní spavost a ztráta vědomí až koma (bezvědomí), mělké dýchání, snížená tepová frekvence. Dále mohou být přítomny projevy protichůdných mechanismů jako je pocení, chladná a vlhká kůže, úzkost, zvýšená tepová frekvence, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, projevy anginy pectoris (bolest na hrudi), nepravidelný srdeční rytmus. Klinický obraz těžké hypoglykémie může připomínat cévní mozkovou příhodu. Příznaky téměř vždy ustoupí po úpravě hypoglykémie.

Zrak: zvláště na začátku léčby může dojít k přechodnému zhoršení zraku, které je zapříčiněno změnami hodnot glykémie.

Zažívací trakt: příležitostně dochází k zažívacím obtížím jako je nevolnost, zvracení, pocit tlaku nebo plnosti v nadbřišku, bolesti břicha či průjem. V ojedinělých případech může dojít k vzestupu hodnot jaterních enzymů, k poruše jaterních funkcí (např. spojených s městnáním žluče a žloutenkou) a k zánětu jater, který může vést až k jaternímu selhání.

Krev: mohou se objevit změny v krevním obrazu: vzácně se může vyvinout snížení počtu krevních destiček a v ojedinělých případech nedostatek bílých krvinek, červených krvinek a (např. při útlumu kostní dřeně) útlum všech typů krevních buněk.

Ostatní nežádoucí účinky: příležitostně se vyskytují alergické či pseudoalergické reakce, např. svědění, kopřivka nebo vyrážka. Tyto reakce jsou mírné, ale mohou se rovněž rozvinout závažné nežádoucí reakce doprovázené dušností, poklesem krevního tlaku, někdy ústící do šokového stavu. V případě výskytu kopřivky musí být okamžitě informován lékař.

V ojedinělých případech se může vyskytnout: zánět cév (alergická vaskulitida), přecitlivělost kůže na světlo, snížení hladiny sodíku v séru.

Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Protože některé nežádoucí účinky, jako je těžká hypoglykémie (snížení hladiny cukru v krvi), změny v krevním obraze, těžká alergická nebo pseudoalergická reakce nebo jaterní selhání mohou za určitých okolností být život ohrožující, je nezbytné, aby pacient v případě náhlé nebo těžké reakce okamžitě přerušil užívání přípravku a informoval lékaře a za žádných okolností nepokračoval v užívání léku bez konzultace s lékařem.

Interakce
Účinky glimepiridu a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Lékař proto má být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s podáváním Amarylu užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Pacienti, kteří během léčby Amarylem začnou užívat nebo naopak vysadí některé další léky mohou zaznamenat změny hodnot glykémie (hladina cukru v krvi).

Akutní i chronický příjem alkoholu může zesilovat nebo oslabovat účinek Amarylu nepředvídatelným způsobem.

Dávkování a způsob podání
Obecně se dávka Amarylu řídí požadovanou hodnotou hladiny cukru v krvi. Podává se nejmenší dávka glimepiridu dostačující k dosažení kompenzace diabetes mellitus. Přesné dávkování určí vždy lékař.
Léčba Amarylem musí být zahájena a sledována lékařem. Amaryl musí být užíván v předepsaných dávkách a v předepsaném čase. Chyby v podání Amarylu, jako např. opomenutí užít dávku, nesmí být nikdy napravovány zvýšením následující dávky. Opatření pro takové případy (zejména při vynechání jedné dávky nebo jednoho jídla) nebo situace, kde nelze dávku podat ve stanovenou dobu, musí pacient projednat s lékařem předem. V případě, že pacient užil dávku navíc nebo vyšší než je předepsaná, musí okamžitě vyrozumět lékaře.

Úvodní i udržovací dávky jsou určeny podle výsledků pravidelných kontrol hladiny cukru v krvi a v moči.

Úvodní dávka a titrace dávky: obvyklá úvodní dávka je 1 mg Amarylu jednou denně. Je-li třeba, lze denní dávku zvýšit. Je doporučeno toto zvyšování provádět postupně za pravidelného sledování hladiny cukru v krvi, tj. v intervalech 1 - 2 týdny.

Časování a rozložení dávek: časování a rozložení dávek určuje lékař na základě zvážení řady faktorů včetně pacientova životního stylu.
Obyčejně je dostačující podat Amaryl v jedné denní dávce. Je doporučeno užít tuto dávku před snídaní nebo, u pacientů kteří nesnídají, před prvním hlavním jídlem. Je velmi důležité jídlo po podání tablety nevynechat.

Druhotná úprava dávky: vzhledem k tomu, že zlepšení kompenzace diabetu je samo o sobě spojeno se zvýšením citlivosti tkání k inzulínu, může se potřeba podávání glimepiridu během léčby snižovat. Aby se předešlo nežádoucímu snížení hladiny cukru v krvi, musí být včas uváženo snížení dávky Amarylu nebo jeho vysazení.

Úprava dávky musí být také zvážena kdykoliv dojde ke změně pacientovy hmotnosti nebo životního stylu.

Trvání léčby:
Léčba Amarylem je obvykle dlouhodobá.
Lék Amaryl může být podáván v kombinaci s inzulínem.

Užívání v kombinaci s inzulínem: kdykoliv nelze hladinu cukru v krvi dostatečně kontrolovat ani při maximální denní dávce Amarylu, může být současně podáván inzulín. V tom případě zůstává nynější dávka Amarylu beze změny. Inzulínová léčba se zahájí s nízkou dávkou, která je postupně zvyšuje podle požadované hladiny krevního cukru.

Kombinovaná terapie by měla být zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Kombinovaná léčba Amarylem a metforminem
U pacientů, u kterých není dosaženo dostačující kontroly maximální denní dávkou metforminu může být zahájena současná léčba Amarylem. Kombinovaná léčba by měla být lékařem přísně sledována.

Způsob podávání
Tablety přípravku Amaryl se musí polykat celé, nerozkousané, a zapíjet dostatečným množstvím tekutiny (přibližně 1/2 sklenice vody), před jídlem.

Upozornění
Snížení nebo zvýšení hladiny cukru v krvi, zvláště na začátku léčby, po změně léčby či při nepravidelném užívání Amarylu mohou oslabit bdělost a schopnost reagovat a tak nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách atp.).

K dosažení optimální kompenzace diabetu je třeba dodržovat předepsanou dietu, pravidelnou a dostatečnou fyzickou aktivitu, udržovat optimální tělesnou hmotnost.
Při zahájení terapie Amarylem musí být pacient informován o rizicích spojených s užíváním Amarylu a o úloze a důležitosti všech dietních opatření a fyzické zátěže. Rovněž musí být zdůrazněn význam adekvátní spolupráce.
V úvodních týdnech léčby může být vyšší riziko nežádoucího snížení hladiny cukru v krvi a je nezbytné zvláště pečlivé monitorování glykémií (sledování hladiny cukru v krvi).
Mezi faktory predisponující k nežádoucímu snížení hladiny cukru v krvi jsou: nechuť či (zejména u starších pacientů) neschopnost spolupracovat, podvýživa, nepravidelný příjem potravy či vynechávání jídel, nerovnováha mezi fyzickým výdejem a příjmem cukrů, změna diety, konzumace alkoholu, zvláště v kombinaci s vynecháváním jídel, snížení ledvinných funkcí, dále např. některé poruchy funkce štítné žlázy a nedostatečnost adenohypofýzy nebo kůry nadledvin), současné podávání některých jiných léků (viz Interakce).

Lékař musí být o takových skutečnostech, jako je výskyt hypoglykémie (snížení hladiny cukru v krvi) informován, protože hodnoty glykémie je třeba pečlivě kontrolovat.

Existují-li rizikové faktory nežádoucího snížení hladiny cukru v krvi, je třeba upravit dávku Amarylu nebo celou terapii. Toto rovněž platí při výskytu jiného onemocnění nebo při změně životního stylu během léčby.

Nežádoucímu snížení hladiny cukru v krvi lze téměř vždy rychle zvládnout okamžitým podáním cukru, např. ve formě glukózy nebo několika kostek cukru nebo cukrem oslazených nápojů. Z toho důvodu musí pacient neustále nosit s sebou nejméně 20 g glukózy. Umělá sladidla nejsou v léčbě hypoglykémie účinná.
Při změně ošetřujícího lékaře (přijetí do nemocnice po nehodě, onemocnění během dovolené) musí pacient informovat o svém diabetes a o předchozí terapii.

Ve výjimečných stresových situacích (např. úraz, operace, infekce spojená s horečkou) může dojít k dekompenzaci diabetu a k obnovení dobré kompenzace diabetu může být nezbytné dočasné převedení pacienta na léčbu inzulínem.

Není vhodná konzumace alkoholu, zvláště s vynecháním jídel.

Předávkování
Akutní předávkování i dlouhodobá léčba příliš vysokými dávkami glimepiridu mohou vést k těžké, život ohrožující hypoglykémii.

Léčba
Hned po zjištění předávkování Amarylem musí být bez prodlení vyrozuměn lékař. Dříve než je zajištěna lékařská kontrola, musí pacient okamžitě sníst cukr, pokud možno ve formě glukózy (hroznového cukru). Dokud si lékař není jist, že je pacient mimo nebezpečí, je nezbytné provádět pečlivé monitorování. Musí být pamatováno na možnost návratu hypoglykémie po počátečním zotavení. Někdy je nezbytná hospitalizace - dokonce i jako preventivní opatření. Bezprostřední léčbu a hospitalizaci zvláště vyžadují výrazná předávkování s takovými příznaky jako je ztráta vědomí nebo jiné vážné neurologické onemocnění.
Je-li pacient v bezvědomí, je indikováno intravenózní podání koncentrovaného roztoku glukózy (začíná se např. se 40 ml 20 % glukózy). Může být rovněž zváženo podání glukagonu v dávkách 0.5 - 1 mg i.v., s.c. nebo i.m. Podaná dávka glukózy musí být velmi pečlivě přizpůsobena zejména při léčbě hypoglykémie při náhodném požití Amarylu dětmi vzhledem k možnému rozvoji nebezpečné hyperglykémie. Hladiny glykémie musí být pečlivě monitorovány.
Pacienti, kteří požili život ohrožující dávku Amarylu, vyžadují provedení detoxikace (tj. výplach žaludku a medicinální uhlí).
Po ukončení akutní náhrady glukózy je obvykle nezbytné pokračovat v intravenózním podávání glukózy v nižších koncentracích, aby se předešlo eventuálnímu návratu hypoglykémie. Pacientova glykémie by měla být monitorována nejméně 24 hodin.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Amaryl 1.0, Amaryl 2.0, Amaryl 3.0, Amaryl 4.0,
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.
Amaryl 6.0
Uchovávejte při teplotě do 25°C

Varování
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Velikost balení
30 tablet v jednom balení
Facebook Komentáre
Napíšte recenziu
Na napísanie recenzie musíte byť prihlásený.
Zatiaľ nik nenapísal recenziu tohto tovaru.
Otázky k produktu?
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všetky polia označené ako *.

Strážny pes

Radi vás budeme informovať o zníženie ceny pod vami zadanú čiastku.

Prosím opíšte kód:

Dinarin je všade

Kontakty Dinarin Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás online.
Telefonické objednávky na tel. 123 456 759