Glucophage 850 mg por tbl flm 30x850mg

Glucophage 850 mg por tbl flm 30x850mg

Kód: 1360743 SÚKL: 0023794
Skladom: ÁNO
Výrobca:

Lék Glucophage 850 mg potahované tablety, patří do skupiny léků označovaných jako biguanidy, které se používají pro léčbu diabetu mellitu (cukrovky) typu 2 v případě, že samotná dieta a tělesné cvičení nejsou

Nájsť podobné

Produkt je momentálne nedostupný.

Porovnať Listmania Priania Darčeky
Glucophage 850 mg por tbl flm 30x850mg

GLUCOPHAGELéčivá látka je metformin hydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 850 mg metformini hydrochloridum odpovídající 662,9 mg metforminu.
Pomocné látky jsou povidon, magnésium - stearát a hypromelosa.


1. CO JSOU POTAHOVANÉ TABLETY GLUCOPHAGE 850 MG A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ
Glucophage 850 mg jsou bílé, oválné, konvexní potahované tablety. Tablety jsou dodávány v blistrech v následujících velikostech balení 30 a 100 potahovaných tablet.
Ne všechny velikosti balení mohou být dostupné na trhu.

Metformin, léčivá látka přípravku Glucophage 850 mg potahované tablety, patří do skupiny léků označovaných jako biguanidy, které se používají pro léčbu diabetu mellitu (cukrovky) typu 2 v případě, že samotná dieta a tělesné cvičení nejsou dostačující. Inzulín je hormon, který umožňuje tělesným tkáním získávat glukózu (cukr) z krevního oběhu a využívat ji jako zdroj energie nebo ji skladovat pro další využití. Lidé s cukrovkou typu 2 nevytváří dostatečné množství inzulínu ve slinivce břišní nebo jejich tělesné tkáně nereagují správně na inzulín, který slinivka produkuje. To vyvolává hromadění glukózy v krvi. Metformin zvyšuje citlivost tkání na inzulín a pomáhá normalizovat využívání glukózy v organismu. U dospělých pacientů, kteří trpí nadváhou, může dlouhodobé používání metforminu také pomoci snížit riziko komplikací spojených s diabetem.

U dospělých může být přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety podáván samotný nebo v kombinaci s jinými antidiabetiky užívanými ústy nebo s inzulínem. U dětí od 10 let a u dospívajících může být přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety podáván samotný nebo s inzulínem.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LÉK GLUCOPHAGE 850 MG POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety v případě, že:
 • máte přecitlivělost (alergii) na metformin nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz výše).
 • máte vážné komplikace cukrovky nebo máte ketoacidózu (příznak nekontrolované cukrovky, při které se hromadí látky označované jako „ketolátky" v krvi – můžete si všimnout neobvyklého zápachu z úst po ovoci).
 • jste dehydratovaný/á (například v důsledku trvalého nebo závažného průjmu nebo opakujícího se zvracení)
 • máte onemocnění ledvin nebo jater
 • máte závažnou infekci (například infekci dýchacího nebo močového ústrojí)
 • u vás bude provedeno rentgenové vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní látky do krevního oběhu
 • jste léčen/a pro onemocnění srdce nebo jste prodělal/a srdeční záchvat či máte závažné onemocnění kardiovaskulárního systému nebo dechové potíže
 • konzumujete ve zvýšené míře alkohol
 • jste těhotná nebo kojíte

Zvláštní opatrnosti při použití léku Glucophage 850 mg potahované tablety
  Zvracení, bolesti břicha se svalovými křečemi a celkový pocit malátnosti s těžkou únavou může být při užívání tohoto přípravku známkou závažné nestability vaší cukrovky (diabetická ketoacidóza nebo laktátová acidóza) vyžadující zvláštní léčbu. Pokud k tomu dojde, přerušte okamžitě užívání přípravku a informujte rychle svého lékaře.

  Pokračujte v dodržování dietních opatření, které Vám předepsal Váš lékař.

  Váš lékař Vám bude v průběhu užívání tohoto léčivého přípravku pravidelně kontrolovat krev s ohledem na změny hladiny krevního cukru. Riziko laktátové acidózy se zvyšuje v případě poruchy funkce ledvin. Zajistěte, abyste byl/a kontrolována svým lékařem minimálně jednou za rok (častěji v případě vyššího věku nebo v případě poruchy funkce Vašich ledvin).

  Informujte svého lékaře v případě, že se u Vás objeví infekce jako například chřipka, infekce dýchacího nebo močového ústrojí.
  Pokud bude u Vás provedeno rentgenové vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní látky, informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety, protože bude nutné vysadit tento přípravek po několik dní po výkonu.
  Informujte svého lékaře v případě, že u Vás bude proveden chirurgický zákrok nebo vyšetření v celkové anestézii, protože bude nutné vysadit přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety na několik dní po výkonu.

  Informujte svého lékaře o jakékoli z výše uvedených situací nebo v případě, že si nebudete jistý/á užíváním přípravku.

  Užívání přípravku Glucophage 850 mg s jídlem a pitím
  Při užívání přípravku se vyhněte konzumaci alkoholu, protože alkohol může zvyšovat nežádoucí účinky jako například laktátovou acidózu. Je doporučeno užívat tablety s jídlem nebo okamžitě po jídle, aby se zamezilo výskytu nežádoucích účinků v trávicím ústrojí.

  Těhotenství
  Informujte svého lékaře, pokud plánujete těhotenství. Během těhotenství by měla být cukrovka léčena inzulínem. Pokud zjistíte, že jste těhotná až při užívání přípravku Glucophage 850 mg potahované tablety, informujte svého lékaře, aby provedl nezbytné změny léčby.

  Kojení
  Přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety nesmíte užívat pokud kojíte.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
  Přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety nesnižuje hladinu krevního cukru a tudíž by neměl ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Měl/a byste si však uvědomit, že kombinace přípravku Glucophage 850 mg potahované tablety s jinými antidiabetiky (například deriváty sulfonylurey, inzulín, glinidy nebo jiné léky snižující hladinu cukru v krvi) může vyvolat hypoglykémii (příznaky nízké hladiny krevního cukru jako je omdlévání, zmatenost, zvýšené pocení, poruchy zraku nebo obtížná koncentrace). V tomto případě byste měl/a věnovat zvýšenou opatrnost při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů.

  Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
  Informujte Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal/a užívat další léky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Při užívání přípravku Glucophage 850 mg potahované tablety se vyhněte konzumaci léků obsahujících alkohol.
  Zvláštní opatrnost by měla být věnována situacím, kdy může dojít k poruše funkce ledvin, například při zahájení léčby vysokého krevního tlaku nebo diuretické léčby nebo při zahájení léčby nesteroidními protizánětlivými léky. Některá onemocnění nebo léky jako jsou kortikosteroidy, diuretika, beta-2 agonisté (např. salbutamol, terbutalin) a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu mohou vyvolat více nebo méně závažnou destabilizaci cukrovky.
  Pokud bude u Vás provedeno rentgenové vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní látky, informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety, protože bude nutné vysadit tento přípravek po několik dní po výkonu.

  3. JAK SE POTAHOVANÉ TABLETY PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE 850 MG UŽÍVAJÍ

  Přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety není schopen nahradit přínosy zdravého životního stylu. Pokračujte v dodržování dietních opatření, které Vám předepsal Váš lékař.

  Váš lékař zahájí Vaši léčbu s minimální dávkou přípravku, kterou bude postupně zvyšovat v závislosti na účinku na hladinu krevního cukru. Vždy užívejte přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety podle instrukcí lékaře. Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
  U dětí od 10 let a dospívajících je obvyklá úvodní dávka přípravku 1 potahovaná tableta denně. Maximální denní dávka je 2 gramy užívané ve 2 jednotlivých dávkách.
  U dospělých je obvyklá úvodní dávka 1 potahovaná tableta užívaná 2krát nebo 3krát denně. Maximální denní dávka je 3 gramy užívané ve 2 nebo 3 jednotlivých dávkách.
  Potahované tablety by měly být užívány s jídlem nebo těsně po jídle. Potahované tablety se před polknutím nedrtí ani nekoušou. Potahované tablety se polykají celé. Pokud po určité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku Glucophage 850 mg potahované tablety příliš silné nebo naopak příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

  Jestliže jste užil/a více přípravku Glucophage 850 mg potahované tablety než jste měl/a.
  Jestliže jste užil/a více přípravku Glucophage 850 mg potahované tablety než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře nebo lékárníka.

  Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety:
  Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a dávku, kterou jste neužil/a. Užijte následující dávku v obvyklou dobu.

  Účinky při přerušení léčby přípravkem Glucophage 850 mg potahované tablety:
  Pokud přerušíte užívání přípravku, neobjeví se obvykle žádné nežádoucí účinky. Protože však Vaše cukrovka není dále léčena, mohou se objevit komplikace.

  4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Glucophage 850 mg potahované tablety nežádoucí účinky. Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích nebo při běžné léčbě.

  Jsou uvedeny podle míry výskytu ve skupinách (velmi časté: více než u 1 z 10 pacientů; časté: méně než u 1 z 10 pacientů, ale více než u 1 ze 100 pacientů; neobvyklé: méně než u 1 ze 100 pacientů, ale více než u 1 z 1000 pacietnů; vzácné: méně než u 1 z 1000 pacientů, ale více než u 1 z 10000 pacietnů; velmi vzácné: méně než u 1 z 10000 pacientů včetně izolovaných případů).

  Velmi časté
  Poruchy trávicího ústrojí jako je nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji po zahájení léčby. Je doporučeno užívat potahované tablety s jídlem nebo okamžitě po jídle, aby se zamezilo výskytu nežádoucích účinků v trávicím ústrojí. Pokud by příznaky přetrvávaly, přerušte užívání přípravku a informujte o tom svého lékaře.
  Časté
  Poruchy chuti
  Velmi vzácné
  Laktátová acidóza: velmi závažná komplikace, jejímž důsledkem je zvracení, bolesti břicha se svalovými křečemi a celkový pocit malátnosti s těžkou únavou vyžadující zvláštní léčbu. Pokud k tomu dojde, přerušte okamžitě užívání přípravku a informujte rychle svého lékaře.
  Kožní reakce jako je erytém (začervenání kůže), svědění nebo kopřivka (vyrážka se svěděním).
  Snížení hladiny vitamínu B12.
  Izolované případy:
  Abnormality funkce jater nebo zánět jater, které odezní při přerušení užívání přípravku Glucophage 850 mg potahované tablety.

  Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek uvedený výše či který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud je nežádoucí účinek závažný, vyskytne se náhle nebo se rychle zhoršuje, informujte okamžitě svého lékaře, abyste zabránil/a rozvoji těžkých reakcí.

  5. JAK POTAHOVANÉ TABLETY LÉKU GLUCOPHAGE 850 MG UCHOVÁVAT

  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Rodiče a osoby pečující o děti by měli sledovat léčbu dětí.
  Uchovávejte při teplotě do 25˚C.
  Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

  Špecifikácia
  Léková skupina Léky na cukrovku
  Facebook Komentáre
  Napíšte recenziu
  Na napísanie recenzie musíte byť prihlásený.
  Zatiaľ nik nenapísal recenziu tohto tovaru.
  Otázky k produktu?
   *
   *
   *
   *
    *
  Prosím vyplňte všetky polia označené ako *.

  Strážny pes

  Radi vás budeme informovať o zníženie ceny pod vami zadanú čiastku.

  Prosím opíšte kód:

  Dinarin je všade

  Kontakty Dinarin Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás online.
  Telefonické objednávky na tel. 123 456 759