Langerin 500 por tbl flm 60x500mg

Kód: 100132
Skladom: ÁNO
Výrobca:

Lék Langerin se používá pro léčbu cukrovky typu 2 v případě, že samotná dieta a tělesné cvičení nejsou dostačující. Lidé s cukrovkou typu 2 nevytváří dostatečné množství inzulínu ve slinivce břišní nebo jejich tělesné tkáně nereagují správně na inzulí

Nájsť podobné

Produkt je momentálne nedostupný.

Porovnať Listmania Priania Darčeky
Langerin 500 por tbl flm 60x500mg

LANGERIN

Složení - účinné látky
Metformini hydrochloridum 500 mg v 1 potahované tabletě, což odpovídá metforminum 390 mg.

Složení - pomocné látky

Sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon 30, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, potahová soustava Sepifilm 752 bílá (obsahuje hypromelózu, makrogol-2000-monostearát, oxid titaničitý), makrogol 6000.

Popis přípravku

Lék Langerin 500 jsou bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety.

Použití

Metformin, léčivá látka přípravku Langerin 500, patří do skupiny léčiv označovaných jako biguanidy. Tato léčiva se používají pro léčbu cukrovky typu 2 v případě, že samotná dieta a tělesné cvičení nejsou dostačující. Lidé s cukrovkou typu 2 nevytváří dostatečné množství inzulínu ve slinivce břišní nebo jejich tělesné tkáně nereagují správně na inzulín, který slinivka produkuje. Tento stav vyvolává nežádoucí hromadění glukózy (cukru) v krvi. Inzulín je hormon, který umožňuje tělesným tkáním získávat glukózu z krevního oběhu a využívat ji jako zdroj energie nebo ji skladovat pro další využití. Přípravek Langerin 500 zlepšuje schopnost tkání využívat inzulín a pomáhá obnovit správné využívání glukózy v organismu.

U dospělých pacientů, kteří trpí nadváhou, může dlouhodobé používání přípravku Langerin 500 také pomoci snížit riziko komplikací spojených s cukrovkou.

U dospělých pacientů může být přípravek Langerin 500 podáván samotný nebo v kombinaci s jinými léky proti cukrovce užívanými ústy nebo s inzulínem. U dětí od 10 let a u dospívajících může být přípravek Langerin 500 podáván samotný nebo s inzulínem.

Kontraindikace

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Langerin 500 užívat

Neužívejte lék Langerin 500:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metformin (léčivá látka přípravku Langerin 500) nebo na kteroukoli další složku přípravku;

- jestliže máte vážné komplikace cukrovky nebo máte ketoacidózu (příznak nekontrolované cukrovky, při které se hromadí látky označované jako "ketolátky" v krvi - můžete si všimnout neobvyklého zápachu po ovoci z úst);

- jestliže jste dehydratovaný/á (např. v důsledku trvalého nebo závažného průjmu nebo opakujícího se zvracení);

- jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater;

- jestliže máte závažnou infekci (např. infekci dýchacího nebo močového ústrojí);

- jestliže Vám bude provedeno rentgenové vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní látky do krevního oběhu;

- jestliže jste léčen/a pro onemocnění srdce nebo jste prodělal/a srdeční záchvat či máte závažné onemocnění kardiovaskulárního systému nebo dechové potíže;

- jestliže konzumujete ve zvýšené míře alkohol;

- jestliže jste těhotná.

Specielní upozornění

Zvláštní opatrnosti při použití léku Langerin 500 je zapotřebí

Při nežádoucím nahromadění metforminu (léčivá látka přípravku Langerin 500) v organismu může velmi vzácně dojít k závažné komplikaci (překyselení krve z nahromadění laktátu), tzv. laktátové acidóze. Pokud není laktátová acidóza ihned léčena, může vést k ohrožení života.

Příčinou laktátové acidózy může být buď předávkování Langerinu 500 nebo nedodržení podmínek, za nichž nelze přípravek podat (tzv. kontraindikací, viz bod nazvaný Neužívejte přípravek Langerin 500).

Tento velmi závažný stav se může projevit zvracením, bolestmi břicha, dušností, svalovými křečemi, celkovým pocitem malátnosti a těžké únavy, postupnou ztrátou vědomí. V takovém případě je nutná okamžitá léčba v nemocnici. Pokud se objeví během léčby tyto příznaky i jen v mírné formě, je třeba přerušit léčbu a ihned kontaktovat lékaře.

Protože riziko laktátové acidózy se zvyšuje při poruše funkce ledvin, jsou třeba před zahájením léčby a v jejím průběhu pravidelné kontroly nejen účinnosti léčby cukrovky, ale i kontroly funkce ledvin.

Informujte včas svého lékaře, pokud onemocníte závažnější infekcí jako je chřipka, zápal plic, infekce ledvin nebo průjmové onemocnění se zvracením - tyto stavy mohou vyvolat podmínky pro rozvoj laktátové acidózy.

Pokud Vám bude provedeno rentgenové vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní látky, informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Langerin 500. Bude u Vás nutné přerušit užívání přípravku Langerin 500 před RTG vyšetřením a po dobu několika dnů po výkonu.

Informujte svého lékaře v případě, že Vám bude proveden chirurgický zákrok nebo vyšetření v celkové anestézii, protože budete muset přerušit užívání přípravku Langerin 500 dva dny před výkonem a na několik dnů po něm.

Pokračujte v dodržování dietních opatření, které Vám předepsal Váš lékař. Informujte svého lékaře o jakékoli z výše uvedených situací nebo v případě, že si nebudete jistý/á užíváním přípravku.

Důležité informace o některých složkách přípravku Langerin 500

Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná speciální upozornění.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i lék Langerin 500 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích nebo při běžné léčbě.

Jsou uvedeny ve skupinách podle míry výskytu:

Velmi časté (výskyt u více než 1 pacienta z 10)

Poruchy trávicího ústrojí jako je nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji po zahájení léčby. Je doporučeno užívat potahované tablety s jídlem nebo okamžitě po jídle, aby se zamezilo výskytu nežádoucích účinků v trávicím ústrojí. Pokud by příznaky přetrvávaly, přerušte užívání přípravku a informujte o tom svého lékaře.

Časté (výskyt u 1-10 pacientů ze 100)

Poruchy chuti.

Velmi vzácné (výskyt u méně než 1 pacienta z 10 000)

Laktátová acidóza: velmi závažná komplikace, jejímž důsledkem je zvracení, bolesti břicha se svalovými křečemi, dušnost a celkový pocit malátnosti s těžkou únavou vyžadující zvláštní léčbu. Pokud k tomu dojde, přerušte okamžitě užívání přípravku a informujte rychle svého lékaře.

Kožní reakce jako je erytém (začervenání kůže), svědění nebo kopřivka (vyrážka se svěděním).

Snížení vstřebávání vitaminu B12 a jeho hladiny v krvi.

Izolované případy:

Porucha funkce jater nebo zánět jater, které odezní při přerušení užívání přípravku Langerin 500.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při užívání přípravku Langerin 500 se vyhněte konzumaci léků obsahujících alkohol.

Zvláštní opatrnost by měla být věnována situacím, kdy může dojít k poruše funkce ledvin, např. při zahájení léčby vysokého krevního tlaku nebo při zahájení léčby nesteroidními protizánětlivými léky. Některá onemocnění nebo léky jako jsou kortikosteroidy, diuretika, beta-2 agonisté (např. salbutamol, terbutalin) a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (léčiva pro snížení vysokého krevního tlaku) mohou vyvolat více nebo méně závažnou destabilizaci cukrovky.

Pokud Vám bude provedeno rentgenové vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní látky, informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Langerin 500, protože bude nutné přerušit u Vás užívání přípravku Langerin 500 před RTG vyšetřením a na několik dní po něm.

Těhotenství a laktace

Informujte svého lékaře, pokud plánujete těhotenství. Během těhotenství by měla být cukrovka vždy léčena inzulínem. Pokud zjistíte, že jste těhotná až při užívání přípravku Langerin 500, informujte svého lékaře, aby provedl nezbytné změny léčby.

Pokud kojíte, smíte přípravek Langerin 500 užívat pouze s výslovným souhlasem lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Dávkování

Přípravek Langerin 500 není schopen nahradit přínosy zdravého životního stylu. Pokračujte v dodržování dietních opatření, které Vám předepsal Váš lékař.

Váš lékař zahájí Vaši léčbu s minimální dávkou přípravku, kterou bude postupně zvyšovat v závislosti na účinku na hladinu krevního cukru. Vždy užívejte přípravek Langerin 500 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

U dětí od 10 let a dospívajících je obvyklá úvodní dávka 1 tableta přípravku Langerin 500 jednou denně. Maximální denní dávka léčivé látky metforminu je 2 g užívaná ve 2 nebo 3 jednotlivých dávkách.

U dospělých je obvyklá úvodní dávka dávka 1 tableta přípravku Langerin 500 užívaná 2krát nebo 3krát denně. Maximální denní dávka účinné látky metforminu je 3 g užívaná ve 2 nebo 3 jednotlivých dávkách.

Potahované tablety Langerinu 500 byste měl/a užívat s jídlem nebo těsně po jídle a měly by se zapít sklenicí vody. Potahované tablety se před polknutím nedrtí ani nekoušou.

Pokud po určité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku Langerin 500 příliš silné nebo naopak příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Langerin 500

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Langerin 500

Pokud přerušíte užívání přípravku, neobjeví se obvykle žádné nežádoucí účinky. Protože však Vaše cukrovka není dále léčena, mohou se objevit komplikace.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování

Jestliže jste užil(a) více přípravku Langerin 500 než jste měl(a)

Při předávkování přípravkem Langerin 500 se může vyskytnout prohloubené případně i zrychlené dýchání, únava, ospalost, nízký krevní tlak (projevující se nejčastěji jako závratě až mdloby), nevolnost.

Jestliže jste užil/a více přípravku Langerin 500 než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění

Užívání přípravku Langerin 500 s jídlem a pitím

Při užívání přípravku se vyhněte konzumaci alkoholu, protože alkohol může zvyšovat riziko nežádoucích účinků jako např. laktátové acidózy. Je doporučeno užívat tablety s jídlem nebo okamžitě po jídle, aby se zamezilo výskytu nežádoucích účinků v trávicím ústrojí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Měl/a byste si uvědomit, že nízkou hladinu krevního cukru (hypoglykémii) s příznaky jako omdlévání, zmatenost, zvýšené pocení, poruchy zraku nebo obtížná koncentrace může vyvolat kombinace přípravku Langerin 500 s jinými léky proti cukrovce (např. deriváty sulfonylurey, inzulín, glinidy). Proto je při kombinované léčbě nutno předem se o řízení dopravních prostředků či obsluze strojů poradit s ošetřujícím lékařem.

Přípravek Langerin 500 podávaný samostatně snižuje hladinu krevního cukru velmi zřídka. Riziko snížení pozornosti tedy existuje, proto se před vykonáváním těchto činností raději poraďte se svým lékařem.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C. Blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Facebook Komentáre
Napíšte recenziu
Na napísanie recenzie musíte byť prihlásený.
Zatiaľ nik nenapísal recenziu tohto tovaru.
Otázky k produktu?
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všetky polia označené ako *.

Strážny pes

Radi vás budeme informovať o zníženie ceny pod vami zadanú čiastku.

Prosím opíšte kód:

Dinarin je všade

Kontakty Dinarin Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás online.
Telefonické objednávky na tel. 123 456 759