Sporanox i. v. inf cnc sol 1x25ml

Kód: 8595006792438 SÚKL: 0031547
Skladom: ÁNO
Výrobca:

SPORANOX I. V. je antimykotikum, lék určený k léčbě plísňových infekcí vnitřních orgánů. SPORANOX I. V. je rovněž určen pacientům, kteří trpí horečkou, jejíž příčina není známa, avšak horečka může souviset s plísňovými infekcemi.

Nájsť podobné

Produkt je momentálne nedostupný.

Porovnať Listmania Priania Darčeky
Sporanox i.v. inf cnc sol 1x25ml

SporanoxVážený paciente,

čtěte prosím tuto informaci pozorně, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru.

SPORANOX I. V.

(itraconazolum)

koncentrát pro přípravu infúzního roztoku


CO JE SPORANOX I. V.?

SPORANOX I. V. je antimykotikum, lék určený k léčbě plísňových infekcí vnitřních orgánů.

SPORANOX I. V. je rovněž určen pacientům, kteří trpí horečkou, jejíž příčina není známa, avšak horečka může souviset s plísňovými infekcemi.


KDY VÁM NESMÍ BÝT PODÁN SPORANOX I. V.?

SPORANOX I. V. Vám nesmí být podán,

  • jestliže víte, že jste k přípravku přecitlivělý;
  • jestliže jste těhotná (kromě případu, že lékař ví, že jste těhotná a rozhodne, že SPORANOX I. V. potřebujete);
Jste-li ve věku, kdy můžete otěhotnět, zajistěte se v průběhu léčby přípravkem SPORANOX I. V. proti otěhotnění vhodnými antikoncepčními prostředky. Vzhledem k tomu, že léčivá látka přípravku SPORANOX I. V. přetrvává v těle ještě delší dobu po ukončení užívání, pokračujte v antikoncepčních opatřeních až do příští menstruace, která následuje po ukončení léčby přípravkem SPORANOX I. V.
  • jestliže trpíte výrazným snížením ledvinových funkcí;
  • jestliže Vám z nějakého důvodu není možné injekčně podat sodné ionty.
SPORANOX I. V. Vám rovněž nesmí být podán společně
  • s některými léky určenými k léčbě alergie (přecitlivělosti), obsahujícími zejména terfenadin, astemizol nebo mizolastin;
  • s některými léky užívanými k léčbě anginy pectoris (silné bolesti na hrudi)
a vysokému krevnímu tlaku, obsahujícími zejména bepridil a nisoldipin;
  • s léky určenými k léčbě některých zažívacích obtíží, obsahujícími cisaprid;
  • s některými léky snižujícími hladinu cholesterolu, obsahujícími např. simvastatina lovastatin;
  • s léky proti nespavosti, obsahujícími midazolam a triazolam;
  • s léky určenými k léčbě duševních poruch, obsahujícími pimozid a sertindol;
  • s léky určenými k léčbě závislosti na opioidech, obsahujícími levacetylmethadol;
  • s léky určenými k léčbě migrény, obsahujícími námelové alkaloidy, např. dihydroergotamin a ergotamin;
  • s léky určenými k úpravě krvácení a stažení dělohy po porodu, obsahujícími námelové alkaloidy např. ergometrin (ergonovin) a methylergometrin (methylergonovin);
  • s některými léky určenými k léčbě nepravidelností srdečního rytmu,obsahujícími např. chinidin a dofetilid.
JAKÁ ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ BUDETE MUSET DODRŽOVAT?
  • Pokud užíváte jakékoli další léky, informujte vždy lékaře, protože současné užívání může být škodlivé.
  • Informujte lékaře, pokud máte předepsánu neslanou dietu.
  • Upozorněte svého lékaře, pokud trpíte jaterními poruchami. Mohou být důvodem k úpravě dávkování přípravku SPORANOX I. V..Neodkladně sdělte lékaři, pokud byste v průběhu léčby přípravkem SPORANOX I. V. zpozoroval některý z těchto příznaků: ztrátu chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, únavu, bolesti břicha nebo velmi tmavé zbarvení moči. Pokud je Vám podáván SPORANOX I. V., lékař Vás může vyzvat k pravidelnému vyšetření krve. Důvodem je včasné vyloučení jaterních poruch, třebaže se vyskytují jen velmi vzácně.
  • Upozorněte svého lékaře pokud trpíte srdečními obtížemi. V případě, že se lékař rozhodl Vám podat SPORANOX I. V., měl by Vás informovat o příznacích, na které máte dávat pozor. Na lékaře se obraťte neprodleně vždy, když zpozorujete zkrácení dechu, neočekávaný přírůstek tělesné hmotnosti, otoky nohou, neobvyklou únavu nebo počínající noční probouzení.
  • Upozorněte svého lékaře, pokud trpíte ledvinovými poruchami. V případě závažných poruch ledvinových funkcí Vám SPORANOX I. V. nesmí být podán. Lékař se však může rozhodnout Vám SPORANOX I. V. předepsat pokud trpíte mírnými až středně závažnými ledvinovými poruchami.
  • Lékaře informujte okamžitě, pokud zpozorujete během podávání přípravku SPORANOX I. V. neobvyklé pocity brnění, necitlivosti nebo slabosti v rukou nebo nohou.
  • Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás dříve vyskytla alergická reakce (přecitlivělost) na jiné antimykotikum.
Děti a starší osoby

SPORANOX I. V. není určen k léčbě dětí a starších osob, ale výjimečně jej lékař může předepsat.


Těhotenství

SPORANOX I. V. Vám nebude podáván v těhotenství.

Jste-li ve věku, kdy můžete otěhotnět, zajistěte se v průběhu léčby přípravkem SPORANOX I. V. proti otěhotnění vhodnými antikoncepčními prostředky.
Vzhledem k tomu, že léčivá látka přípravku SPORANOX I. V. přetrvává v těle ještě delší dobu po ukončení užívání, pokračujte v antikoncepčních opatřeních až do příští menstruace, která následuje po ukončení léčby přípravkem SPORANOX I. V.


Kojení

Pokud kojíte, upozorněte na tuto skutečnost svého lékaře ještě před zahájením léčby přípravkem SPORANOX I. V.; velmi malá množství léčivé látky mohou totiž proniknout do mateřského mléka.


Ostatní léky

V každém případě sdělte svému lékaři, které léky právě užíváte, a to zejména proto, že některé léky nesmí být užívány současně, a u některých léků musí být při současném užívání přizpůsobeno dávkování.

Příklady léků, které nesmí být nikdy užívány současně s přípravkem SPORANOX I.V.:

  • některé léky určené k léčbě alergie, obsahující zejména terfenadin, astemizol a mizolastin;
  • některé léky určené k léčbě anginy pectoris (silné bolesti na hrudi)
a vysokého krevního tlaku, obsahující zejména bepridil a nisoldipin;
  • léky určené k léčbě některých zažívacích obtíží, obsahující cisaprid;
  • některé léky snižující hladinu cholesterolu, obsahující např. simvastatin a lovastatin;
  • některé léky proti nespavosti, obsahující midazolam a triazolam;
  • léky určené k léčbě duševních poruch, obsahující pimozid a sertindol;
  • léky určené k léčbě závislosti na opioidech, obsahující levacetylmethadol;
  • léky určené k léčbě migrény, obsahující námelové alkaloidy, např. dihydroergotamin a ergotamin;
  • léky určené k úpravě krvácení a stažení dělohy po porodu, obsahující námelové alkaloidy např. ergometrin (ergonovin) a methylergometrin (methylergonovin);
  • některé léky určené k léčbě nepravidelností srdečního rytmu, obsahující např. chinidin a dofetilid.
Některé léky mohou ve velké míře způsobovat snížení účinku přípravku SPORANOX I.V. To platí zejména pro některé léky určené k léčbě epilepsie (padoucnice), obsahující např. karbamazepin, fenytoin a fenobarbital, a tuberkulózy, obsahující např. rifampicin, rifabutin a izoniazid. Jestliže užíváte léky obsahující některá z těchto léčiv, je zapotřebí vždy informovat svého lékaře, aby mohl podniknout potřebná opatření.

Příklady, kdy kombinace s ostatními léky vyžaduje buď úpravu dávkování přípravku SPORANOX I.V. nebo těchto léků:

  • antibiotika klarithromycin, erythromycin a rifabutin;
  • některé léky působící na srdce a cévní systém, obsahující digoxin, disopyramid, některé tzv. blokátory kalciových kanálů, cilostazol;
  • léky zpomalující krevní srážlivost;
  • léky užívané vnitřně, podávané injekčně nebo vdechované při léčbě zánětů, astma a alergií, obsahující methylprednisolon, budesonid a dexamethazon;
  • léky podávané obvykle nemocným po transplantacích orgánů, obsahující cyklosporin A, takrolimus a rapamycin (zvaný rovněž sirolimus);
  • některé inhibitory HIV proteázy;
  • některé léky určené k léčbě rakoviny;
  • některé léky užívané k léčbě úzkosti nebo k navození spánku (trankvilizéry), obsahující zejména buspiron, alprazolam a brotizolam;
  • léky určené k léčbě alergie, obsahující ebastin;
  • léky určené k léčbě depresí, obsahující reboxetin;
  • léky určené ke snížení cholesterolu, obsahující atorvastatin;
  • léky určené k léčbě migrén, obsahující eletriptan;
  • léky určené k léčbě malárie, obsahující halofantrin;
  • léky určené k léčbě silné bolesti, obsahující fentanyl;
  • léky určené k léčbě cukrovky, obsahující repaglinid.
Užíváte-li některé léky obsahující výše uvedená léčiva, poraďte se, prosím, se svým lékařem.


Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

SPORANOX I.V. nezpůsobuje obtíže při řízení vozidel a obsluze strojů, pokud nepociťujete závratě.


JAK A JAK ČASTO VÁM BUDE PODÁVÁN SPORANOX I.V.?

Důležité!

SPORANOX I.V. by měl být podáván pouze kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky.

SPORANOX I.V. se podává do žíly (nitrožilní podání). První dva dny léčby obdržíte každý den dvě infúze. Od třetího dne budete dostávat jednu infúzi denně.
Léčba nebude probíhat déle než 14 dní.

U pacientů trpících horečkou neznámé příčiny, která může souviset s plísňovou infekcí, může léčba pokračovat perorálním roztokem Sporanox.

U pacientů trpících plísňovou infekcí vnitřních orgánů léčba obvykle pokračuje tvrdými tobolkami Sporanox.

Informace pro osoby aplikující SPORANOX I.V.

Viz návod k použití na konci této příbalové informace.


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Během léčby se můžete setkat s těmito projevy: žaludeční nevolností, pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, bolestmi břicha a zácpou.

Rovněž se mohou dostavit bolesti hlavy, menstruační obtíže, poruchy erekce, závratě, svalová slabost nebo bolest, bolest kloubů, nepříjemná chuť nebo vypadávání vlasů.

Přecitlivělost k přípravku Sporanox je vzácná. Projevuje se např. kožní vyrážkou, svěděním, kopřivkou, zkrácením dechu nebo dechovou nedostatečností a(nebo) otoky v obličeji. Lékaře nebo lékařskou pomoc vyhledejte neprodleně při závažné alergické reakci. Velmi vzácně se může dostavit přecitlivělost na světlo, pocit brnění v končetinách nebo závažné kožní poruchy. Pokud se objeví některé z těchto příznaků vyhledejte lékaře.

Na lékaře se obraťte neprodleně vždy, když zpozorujete zkrácení dechu, neočekávaný přírůstek tělesné hmotnosti, otoky nohou, neobvyklou únavu nebo počínající noční probouzení.

Velmi vzácně se může objevit jeden nebo více příznaků, které mohou svědčit pro jaterní onemocnění: ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, únava, bolesti v břiše, zežloutnutí kůže nebo očního bělma, velmi tmavé zbarvení moči a světlá stolice. V těchto případech neodkladně informujte svého lékaře.

Pokud začnete vidět neostře nebo dvojitě, slyšíte zvonění v uších, ztratíte kontrolu nad udržením moči nebo močíte mnohem více než obvykle, poraďte se s lékařem.

Při jakýchkoli dalších nežádoucích účincích informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.


PŘEDÁVKOVÁNÍ

V případě podání nadměrné dávky podnikne lékař příslušná opatření.

Informace pro lékaře při případném předávkování:

Dojde-li nedopatřením k předávkování, je zapotřebí přistoupit k podpůrným opatřením. Itrakonazol nelze odstranit hemodialýzou. Neexistuje specifické antidotum.


JAK SE MÁ SPORANOX I. V. UCHOVÁVAT?

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Ampulky uchovávejte v papírové krabičce, aby byly chráněny před světlem.

Infúzní vak uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem.

Po rozpuštění musí být roztok uchováván v ledničce, chráněn před světlem a měl by být použit do 24 hod.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

CO SPORANOX I. V. OBSAHUJE?

SPORANOX I. V. je léčivý přípravek určený k léčbě plísňových onemocnění.

Léčivou látkou obsaženou v přípravku SPORANOX I. V. je itraconazolum (itrakonazol).

SPORANOX I. V. je koncentrát pro přípravu infúzního roztoku.

Znamená to, že roztok je zapotřebí před podáním zředit.

SPORANOX I. V. je k dispozici v ampulkách o objemu 25 mililitrů a je dodáván spolu s infúzním vakem obsahujícím 50 mililitrů roztoku chloridu sodného a spojovací částí.

Ampulka o objemu 25 mililitrů obsahuje 250 miligramů itrakonazolu.

SPORANOX I. V. obsahuje rovněž hydroxypropylbetadex, propylenglykol, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný a vodu na injekci.

Infúzní vak s roztokem 50 mililitrů chloridu sodného na injekci je zhotoven z polyvinylchloridu. Roztok obsahuje 9 miligramů chloridu sodného v jednom mililitru vody na injekci.

Roztok chloridu sodného slouží jako rozpouštědlo a nosný roztok pro podání přípravku SPORANOX I. V. Jedna jednorázová dávka 200 miligramů itrakonazolu odpovídá 60 mililitrům výsledného roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag s.r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse, Belgie

Kdy byla tato informace schválena?

20. 9. 2006

Špecifikácia
Léková skupina Léky na infekce
Facebook Komentáre
Napíšte recenziu
Na napísanie recenzie musíte byť prihlásený.
Zatiaľ nik nenapísal recenziu tohto tovaru.
Otázky k produktu?
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všetky polia označené ako *.

Strážny pes

Radi vás budeme informovať o zníženie ceny pod vami zadanú čiastku.

Prosím opíšte kód:

Dinarin je všade

Kontakty Dinarin Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás online.
Telefonické objednávky na tel. 123 456 759